HÀ GIANG

Huyện Vị Xuyên: phát huy nội lực, tạo sức hút đầu tư

11:19:38 | 19/5/2014

Tận dụng những tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, thời gian qua, UBND huyện Vị Xuyên đã tích cực phát huy tối đa nội lực, đồng thời sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, trong công tác chỉ đạo điều hành, đề cao cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc nhằm tăng cường thu hút đầu tư…

Năm 2013, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, tình hình kinh tế - xã hội của Vị Xuyên vẫn phát triển ổn định. Cơ cấu kinh tế tiếp tục được chuyển dịch, trong đó lĩnh vực công nghiệp – xây dựng chiếm tỷ trọng lớn 44,2%; thương mại – dịch vụ chiếm 27,2%; nông lâm nghiệp còn 28,6%; tổng giá trị sản phầm gia tăng 89,047 tỷ đồng. Đặc biệt, sản xuất nông nghiệp đã có nhiều đột phá trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật, gắn với cơ giới hoá đồng ruộng và xây dưng nông thôn mới; từng bước gắn kết sản xuất giữa Nhà nước – Doanh nghiệp – Người nông dân.

Vị Xuyên đã tích cực đẩy mạnh và thực hành tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí các khoản chi đầu tư công tạo nguồn lực để đầu tư các công trình hạng mục trọng tâm, trọng điểm trong nhiệm vụ xây dựng NTM và phát triển TT.Vị Xuyên lên đô thị loại IV. Đồng thời, tích cực vận động kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục và du lịch. Trong thời gian tới, huyện cụ thể hoá các chương trình, đề án; Chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp Ban quản lý KCN Bình Vàng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp xây dựng nhà máy. Kêu gọi, vận động thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp tiềm năng, đồng thời khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện có đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao năng suất, đổi mới công nghệ, áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, quản lý môi trường để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm; Tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thiện các hạng mục thiết yếu tại Khu tái định cư KCN Bình Vàng giai đoạn II; Xây dựng thương hiệu và duy trì hoạt động có hiệu quả làng nghề chổi chít, xây dựng phương án phát triển làng nghề gắn với du lịch; Xây dựng biển chỉ dẫn địa lý đối với vùng sản xuất chế biến chè của Thượng Sơn và Cao Bồ, hỗ trợ nhân dân mua máy sao chè mini nhất là các thôn vùng sâu vùng xa, xây dựng thêm lò xấy thảo quả để nâng cao chất lượng các sản phẩm mũi nhọn của Huyện.

Năm 2014 cũng là năm thứ 4 thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), với mục tiêu hoàn thành 5/22 xã đạt tiêu chí Quốc gia về XDNTM, đây được coi là  năm chuyển mình của cả hệ thống chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM. Đồng thời, phối hợp với các ngân hàng, quỹ tín dụng tổ chức tuyên truyền huy động nguồn vốn trong dân để đầu tư, đồng thời tạo các điều kiện thuận lợi nhất để người dân được vay vốn sản xuất kinh doanh theo các hình thức hỗ trợ; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống một cửa để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển quyền, thế chấp...đúng thời gian và quy định. Giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vụ tranh chấp về đất đai, không để tình trạng kiếu kiện kéo dài ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, tăng cường cải tạo và phục hồi môi trường của doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Với sự nỗ lực hết mình của Ban lãnh đạo huyện cùng sự nhất trí, đồng lòng của toàn thể nhân dân địa phương, tin rằng Vị Xuyên sẽ ngày càng phát triển, khẳng định được vị thế huyện trung tâm có vị trí chiến lược trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của Hà Giang.

Phạm Loan