GIA LAI

BHXH Gia Lai: Tăng lực và trách nhiệm

16:02:12 | 19/6/2014

Được thành lập vào tháng 8/1995, qua gần 19 năm hoạt động, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Gia Lai đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước trên địa bàn. Tạp chí Vietnam Business Forum vừa có cuộc trao đổi với ông Đoàn Ngô, Phó Giám đốc BHXH Gia Lai về tình hình hoạt động cũng như định hướng phát triển của ngành trong thời gian tới. Công Luận thực hiện.

Ông có thể cho biết tình hình hoạt động của BHXH Gia  lai thời gian qua?

Với việc xác định “Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả công việc, thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT”, thời gian qua, ngành BHXH tỉnh đã tham mưu cho cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với các Sở, Ban ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ BHXH, BHYT đạt được nhiều kết quả khả quan.

Cụ thể, năm 2012, ngành BHXH tỉnh đã chi trả chế độ BHXH cho 19.138 người, tăng 8,25% so năm 2011 với số tiền 673,3 tỷ đồng, tăng 34% so năm 2011; chi khám chữa bệnh BHYT cho 883,859 lượt người với số tiền hơn 247,345 tỷ đồng; toàn tỉnh có 2.131 đơn vị sử dụng lao động với 973,502 đối tượng tham gia BHXH, BHYT, chiếm tỷ lệ gần 72,3% dân số, đạt 101,6% kế hoạch BHXH Việt Nam giao với tổng số thu trên 1.282 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2013, ngành đã chi trả chế độ BHXH cho 24.929 đối tượng với tổng số tiền gần 375,9 tỷ đồng, tăng 35,1% so cùng kỳ năm trước; tổng số lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 961.184 người, đạt 99,77% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, chiếm 70,03% dân số toàn tỉnh với tổng số thu gần 624,5 tỷ đồng.

Với các thành tích đạt được trên, BHXH tỉnh liên tục 2 năm liền được UBND tỉnh tặng bằng khen, cờ thi đua đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh năm 2011, 2012, được BHXH Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2012.

Bên cạnh những thành tựu trên, ông cho biết những khó khăn trong công tác BHXH, BHYT?

Dù đạt được nhiều thành tích song hoạt động của ngành cũng gặp không ít khó khăn. Công tác tuyên truyền dù đã được phổ biến rộng khắp nhưng chưa thật sự chưa đi vào chiều sâu. Nhận thức của người dân về chế độ, chính sách BHXH, BHYT tuy có nâng cao nhưng ý thức về nghĩa vụ, trách nhiệm chia sẻ cộng đồng chưa cao, còn toan tính thiệt hơn khi tham gia BHYT, khi có bệnh mới mua BHYT.

Chính sách BHXH nhiều thay đổi và công tác tuyên truyền chưa bắt kịp nên một bộ phận đơn vị sử dụng lao động và người lao động chưa nắm được để tham gia, tự bảo vệ hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền bảo vệ. Việc quản lý đối tượng tham gia BHXH cũng chưa đạt yêu cầu, các số liệu thống kê chưa chính xác để xây dựng kế hoạch khai thác, phát triển, nên dù đối tượng tham gia BHXH, BHYT có tăng nhưng tốc độ tăng chậm.

Ý thức chấp hành quy định của các cơ quan chưa triệt để. Có đơn vị đăng ký nhưng không khai báo hợp đồng lao động. Trong quá trình hoạt động có đơn vị giải thể, sáp nhập, ngừng hoạt động, nhưng không khai báo nên số lượng lao động thường di biến động, khiến các cơ quan chức năng không thể nắm xác định đúng, đầy đủ số lượng đơn vị và lao động trên địa bàn. Hiện đối tượng lao động ở các doanh nghiệp (DN) ngoài quốc doanh tham gia BHYT còn thấp, một số chủ DN còn trốn đóng, nợ BHXH, BHYT kéo dài. Đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên tham gia BHYT hàng năm vẫn thấp. Công tác đấu thầu BHYT còn chậm, phối hợp trong việc cấp thẻ BHYT còn nhiều bất cập, nhiều sai sót.

Trước những khó khăn trên, ngành BHXH tỉnh đã có biện pháp gì khắc phục?

BHXH tỉnh đã có 3 giải pháp. Thứ nhất, sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, xem đây là biện pháp căn cơ, trọng yếu. Thứ hai, thực hiện đầy đủ, đồng bộ các chế độ, chính sách BHXH, BHYT theo đúng quy định cho người được thụ hưởng nhằm tạo niềm tin cho người lao động, người dân. Thứ ba, đối với các đơn vị tham gia BHXH, BHYT bắt buộc sẽ có thêm những biện pháp đốc thúc thực hiện và thực hiện đầy đủ để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Ngoài ra ngành còn tham mưu cho cấp Ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo của cấp Ủy Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền, phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên toàn địa bàn.

Ông cho biết hướng hoạt động của ngành BHXH tỉnh trong thời gian tới?

Mục tiêu của BHXH tỉnh thời gian tới là sẽ phấn đấu đạt các mục tiêu đến năm 2020 có trên 15% lực lượng lao động tham gia BHXH, trên 11% tham gia BHTN, trên 90% dân số tham gia BHYT. Quỹ BHXH, BHYT sẽ được sử dụng đúng quy định, đúng mục đích, an toàn và đảm bảo.

Để đạt được các mục tiêu trên, BHXH tỉnh sẽ tăng trách nhiệm, chất lượng của CBCNV ngành trong khâu xét duyệt, giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH cho người được thụ hưởng; tăng các biện pháp kiểm soát khám chữa bệnh nhằm đảm bảo quyền lợi của người sử dụng thẻ BHYT. Ngành cũng sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ đóng, trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động đối với người lao động trong tham gia BHXH, BHYT; trong công tác thu hồi nợ đọng sẽ thực hiện khởi kiện ra tòa các đơn vị nợ BHXH, BHYT kéo dài.

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo “ Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội