HÀ TĨNH

Huyện Cẩm Xuyên: Phát huy tiềm năng lợi thế - nhiều kết quả toàn diện

13:40:08 | 20/1/2015

Năm 2014 măc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng huyện Cẩm Xuyên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu năm 2014 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển bền vững, kết cấu hạ tầng được tăng cường. Các công trình, dự án được triển khai thực hiện có hiệu quả, văn hóa – xã hội có những bước phát triển mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Những kết quả ấn tượng

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, năm 2014 tổng giá trị sản xuất theo giá trị hiện hành đạt 6.632 tỷ đồng, tăng 18,64% so với năm 2013 và bằng 103,45% so với kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn đạt  132 tỷ đồng, bằng 129% kế hoạch đề ra, thu nhập bình quân đầu người đạt 25,5 triệu đồng. Với những cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư và phát triển, thời gian qua  các doanh nghiệp ở Cẩm Xuyên đã vươn lên vượt qua khó khăn về nguồn vốn, năng động, sáng tạo, nắm bắt cơ hội, phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động. Giá trị CN – TTCN – xây dựng  năm 2014 đạt 1.421 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2013. Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục phát triển với tổng doanh thu hơn  1.988 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ. 


Bên cạnh đó, trong lĩnh vực sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp, huyện Cẩm Xuyên tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, gắn với cơ cấu mùa vụ theo hướng tăng quy mô sản xuất, thực hiện đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển chuỗi giá trị, gắn với chương trình xây dựng NTM. Huyện đặc biệt chú trọng đến xây dựng  chuỗi liên kết trong sản xuất, đã nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích.  Tổng giá trị sản xuất các ngành nông – lâm – ngư nghiệp theo giá so sánh ( 2010) đạt 1.954 tỷ đồng, bằng 101, 9% so với kế hoạch, tăng 6,8% so với cùng kỳ.

Thực hiện chương trinh mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, bằng sự nổ lực quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, chung sức của toàn thể nhân dân, huyện Cẩm Xuyên tiếp tục đạt được kết quả toàn diện, chuyển biến tích cực, rõ nét trên tất cả các tiêu chí. Ngoài xã Cẩm Bình đã về đích trong năm 2013, đến nay Cẩm Xuyên có thêm 2 xã ( Cẩm Thành và Cẩm Thăng) hoàn thành 19 tiêu chí NTM, các xã còn lại tăng từ 2 – 3 tiêu chí.

Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, các lĩnh vực văn hóa xã hội  hội tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc. Phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với “ xây dựng NTM” và phong trào thể thao quần chúng được đẩy mạnh. Toàn huyện có 68,8% thôn, xóm, khối phố đạt khối phố văn hóa, hơn 79,29%, gia đình văn hóa và gần 37% gia đình thể thao.

Đẩy mạnh khai thác tiềm năng du lịch

Là một huyện giàu tiềm năng về du lịch, với những điểm đến hấp dẫn như biển Thiên Cầm, hồ Kẻ Gỗ, Khu lưu niệm và mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.., lại là cửa ngõ phía Nam thành phố nên Cẩm Xuyên trở thành một vùng năng động về phát triển du lịch-dịch vụ và thu hút đầu tư. Huyện đã có nhiều chính sách thông thoáng, tiến hành quy hoạch cụm CN-TTCN bắc Cẩm Xuyên; quy hoạch du lịch Thiên Cầm; quy hoạch du lịch sinh thái Kẻ Gỗ và các quy hoạch phát triển thương mại, thu hút nhiều doanh nghiệp đăng ký đầu tư; giá trị sản xuất trên lĩnh vực này tăng trung bình hàng năm từ 15-16%. Hiện nay, Thiên Cầm đang được đưa vào trong chiến lược quy hoạch phát triển để trở thành khu du lịch quốc gia vào năm 2020 với nguồn vốn dự kiến 15.000 tỷ đồng với tổng diện tích dự án lên tới 1500 ha.

Để tạo điều kiện cho du khách nắm bắt thông tin cũng như quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con người Cẩm Xuyên. Trong những năm qua, huyện đã và đang tập trung đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng du lịch trọng yếu, khai thác thế mạnh riêng của vùng và loại hình du lịch cần hướng tới. Đồng thời, hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH được tập trung đầu tư, mạng lưới đường giao thông nông thôn từng bước được nâng cấp, hoàn chỉnh. Hệ thống đường liên thôn, liên xã được “cứng hoá”; mạng lưới thông tin liên lạc từng bước được hiện đại hóa,... Nhiều dự án được triển khai thực hiện như: Trường Đại học Hà Tĩnh; đường ven biển Thạch Khê – Vũng Áng; Trung tâm văn hoá Hà Huy Tập; đường liên xã Vịnh – Thành – Quang, đường Cẩm Nam - Cẩm Phúc; dự án điện nông thôn REII, kè chống sạt lở bờ sông Hội, Kè Sông Rác; Hệ thống đê: Phúc –Long- Nhượng, đê Cẩm Trung, Cẩm Lộc, Cẩm Hà…

Năm 2015 huyện Cẩm Xuyên đã xác định nhiều mục tiêu quan trọng, đề ra các nhóm giải pháp đảm bảo cho phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh-quốc phòng cụ thể: Về phát triển kinh tế đó là tập trung rà soát, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ sấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng NTM theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện chương trình xây dựng NTM trên toàn địa bàn, phấn đấu có thêm 4 xã về đích và không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí; Tăng cường kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp nông thôn; Tập trung xây dựng và hoàn thiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của các thị trấn, thị tứ, đẩy mạnh đô thị hóa trên địa bàn, đồng thời triển khai mạnh mẽ các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, thực hiện có hiệu quả các quy hoạch phát triển du lịch, thương mại, tạo bước đột phá về phát triển thương mại – dịch vụ. Đẩy mạnh phát triển văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc an sinh xã hội và đào tạo, giải quyết việc làm. Tăng cường công tác quốc phòng – an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Minh Trang