ĐẮK LẮK

Huyện Lắk: Phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội

11:14:52 | 9/3/2015

Huyện Lắk nằm về phía Đông - Nam của tỉnh Đắk Lắk, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 52 km. Là một huyện vùng xa, còn rất nhiều khó khăn, song những năm gần đây kinh tế - xã hội của huyện phát triển khá ổn đinh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Phóng viên Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Quốc Hương, Chủ tịch UBND huyện Lắk xung quanh một số kết quả và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Hoàng Ngọc thực hiện.

Ông có thể cho biết một số thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lắk trong những năm gần đây?

Trong những năm qua, mặc dù có rất nhiều yếu tố không thuận lợi tác động đến sự phát triển kinh tế, song nhìn chung nền kinh tế của huyện vẫn có sự tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm trong nhiệm kỳ qua đạt 11,41%. Tổng giá trị sản xuất trong 5 năm ước đạt 3.491,2 tỉ đồng (giá so sánh năm 1994). Năm 2014 thu nhập bình quân đầu người đạt 15,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo từ 25,33% giảm còn 21,18%.

Các lĩnh vực khác như y tế, giáo dục, văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó ngành giáo dục đào tạo 5 năm qua không ngừng phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Hiện toàn huyện có 42 đơn vị trường học, tăng 14 trường so với năm học 2009-2010. Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở từng bước được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng được nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân…

Chương trình xây dựng nông thôn mới đang được các địa phương thực hiện rất quyết liệt, riêng tại huyện Lắk chương trình này đã và đang được thực hiện như thế nào?

Để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo cấp huyện và cấp xã; phân công công việc cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo. Đồng thời triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và cuộc thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

Qua khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn mới 10 xã so với 19 tiêu chí quốc gia đạt được như sau: Tổng số tiêu chí đạt 60/190 tiêu chí chiếm 31,57% trong đó: 3 xã đạt 05 tiêu chí, 5 xã đạt 6 tiêu chí, 1 xã đạt 7 tiêu chí, 1 xã đạt đạt 8 tiêu chí. Tăng 8 tiêu chí so với năm 2013.

 

Khi nguồn lực của địa phương còn hạn chế, công tác thu hút đầu tư được huyện Lắk quan tâm ra sao, thưa ông?

Trong những năm qua, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản kêu gọi đầu tư như: Kêu gọi đầu tư giai đoạn 2012 - 2015 khu vui chơi giải trí, du lịch, hội thảo trung tâm thị trấn Liên Sơn huyện Lăk; danh mục kêu gọi đầu tư giai đoạn 2015 – 2020. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay do đặc thù của địa phương nên có thể nói công tác thu hút đầu tư vào địa phương chưa có nhiều chuyển biến. Hiện mới chỉ có Công ty THHH Đường mòn Châu Á đầu tư xây dựng dự án điểm dụ lịch nghỉ dưỡng sinh thái hồ Lắk, tại xã Bông Krang, huyện Lắk.

Để thu hút đầu tư một cách hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, vấn đề cải cách hành chính đã được huyện thực hiện như thế nào?

Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch của UBND tỉnh và UBND huyện. Theo đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính. Đầu tư, nâng cấp và hiện đại hóa trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cấp huyện và cấp xã để đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện; tăng cường công tác kiểm tra và hướng dẫn thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo sâu sát, quyết liệt công tác rà soát, sửa đổi các thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa” theo đúng Quyết định 93 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục rà soát và sửa đổi, đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được phân công. Loại bỏ những khâu trung gian, những giấy tờ không cần thiết, việc thực hiện thủ tục hành chính phải đảm bảo công khai, minh bạch, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết công việc của công dân, tổ chức. Tập trung trước hết đối với một số lĩnh vực đang có nhiều bức xúc là: thu hút đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, cấp phép xây dựng, đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, đăng ký kinh doanh…