HÀ NAM

Thành phố Phủ Lý trên đường trở thành đô thị loại II

15:16:05 | 5/8/2015

Từ một đô thị quy mô khiêm tốn nhưng bằng sức trẻ và đà vươn mạnh mẽ, thành phố Phủ Lý (thành lập năm 2008) đang nỗ lực phấn đấu để không ngừng để sớm trở thành đô thị loại II trước năm 2020. Để tìm hiểu thêm quá trình đô thị hóa của TP nằm trên ngã ba sông này (Đáy, Nhuệ và Châu Giang), phóng viên Tạp chí VBF (VCCI) có buổi phỏng vấn với ông Bùi Văn Hùng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phủ Lý. Ngô Khuyến thực hiện.

Năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2011 - 2015. Xin ông cho biết những điểm nhấn nổi bật trong phát triển kinh tế của TP 5 năm gần đây?

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, hẳn mỗi người dân Phủ Lý đều cảm thấy phấn khởi bởi sự phát triển đi lên mạnh mẽ của quê hương. Kinh tế tăng trưởng cao và ổn định ở 2 con số, bình quân 14,8%/năm. Thu nhập bình quân đầu người cải thiện đáng kể, ở mức 66,94 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực với tỷ trọng năm 2015: công nghiệp - xây dựng chiếm 59,65%, thương mại - dịch vụ  37,2% và nông nghiệp chỉ còn 3,14 %.

Trước hết, thương mại, dịch vụ có bước tiến nhanh chóng; các điều kiện về hạ tầng được quan tâm đầu tư để đưa lĩnh vực này trở thành một mũi nhọn phát triển kinh tế. Các cấp chính quyền không chỉ quan tâm đến việc quy hoạch, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường mà còn khuyến khích và tạo mọi thuận lợi cho các thành phần kinh tế hoạt động. Nhờ vậy trên địa bàn hiện có tới hơn 7 nghìn đơn vị, cá nhân đang hoạt động kinh doanh, thu hút trên 31 nghìn lao động, đồng thời còn được bổ sung thêm 50-60 doanh nghiệp và 600 hộ đăng ký kinh doanh mỗi năm, tạo thị trường giao lưu hàng hóa rộng lớn và sôi động. Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực này bình quân đạt 13% năm. Năm 2015, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 4.678 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu bình quân giai đoạn 2011-2015 tăng 22,86%.

Cùng với đó, diện mạo đô thị ngày càng khang trang do TP thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển đô thị, tạo điều kiện cho việc thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển. Từ tháng 10 năm 2013, TP được mở rộng địa giới hành chính từ 34,27 km2 với 12 phường, xã lên 87,87km2 với 21 đơn vị hành chính, quy mô trên 135 nghìn người. Đây là một tiền đề thuận lợi để xây dựng Phủ Lý trở thành đô thị loại II. Nhằm thực hiện mục tiêu lớn này, UBND tỉnh Hà nam đã giao cho Sở Xây dựng phối hợp với UBND thành phố thuê đơn vị tư vấn của Cộng hòa Pháp thực hiện lập Quy hoạch điều chỉnh chung xây dựng thành phố Phủ Lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Với mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng và không gian đô thị đồng bộ, TP còn chỉ đạo xây dựng các quy hoạch phân khu đô thị với 4 đồ án, quy mô 2.440 ha, đồng thời lập 76 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với tổng diện tích 1.226ha.

Song hành với việc công khai quy hoạch, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm quy hoạch và trật tự xây dựng đô thị được tiến hành thường xuyên, chính quyền TP cũng thực hiện một cách quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, qua đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Cũng nhờ vậy, quá trình đầu tư phát triển của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, việc huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển đạt kết quả khả quan, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn giai đoạn 2011-2015 đạt 20.037 tỷ đồng. Nhiều dự án, công trình lớn đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và đang phát huy hiệu quả tích cực.

Bên cạnh đó, lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển đa dạng với giá trị tăng trưởng bình quân 15,74%. Năm 2015, toàn TP có 1.274 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang hoạt động, giá trị sản xuất đạt 11.686 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tạo việc làm cho 36 nghìn lao động.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, diện tích đất nông nghiệp của TP đã tăng lên trên 4000 ha, chiếm 45% diện tích tự nhiên. Phát huy lợi thế này, TP đẩy mạnh quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ  mới, đồng thời, triển khai thực hiện nhiều đề án, mô hình: Đề án cánh đồng mẫu, sản xuất nấm ăn, cây trồng hàng hóa, chăn nuôi trên nền đệm,… góp phần đưa giá trị sản xuất trên mỗi ha canh tác ngày càng tăng, năm 2015 đạt 120 triệu đồng/ha.

Trong chiến lược phát triển của tỉnh Hà Nam cũng như của TP Phủ Lý đã xác định mục tiêu xây dựng TP Phủ Lý thành đô thị loại II trước năm 2020. Để thực hiện mục tiêu này, Phủ Lý đang thực hiện những giải pháp nào, thưa ông?

Trong định hướng phát triển của tỉnh Hà Nam cũng như của TP Phủ Lý đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và 2050 đã xác định nhiều mục tiêu phát triển, trong đó có việc xây dựng TP Phủ Lý sẽ trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh trước năm 2020. Theo đó, TP Phủ Lý sẽ là trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh; trung tâm y tế chất lượng cao và dịch vụ đi kèm (y tế, thương mại) của Vùng Thủ đô Hà Nội và các tỉnh vùng Nam đồng bằng sông Hồng; cũng là nơi đào tạo nguồn nhân lực của Vùng Thủ đô Hà Nội và sản xuất công nghiệp sạch, thân thiện môi trường. Đến năm 2025, TP Phủ Lý có quy mô dân số 225 nghìn người với các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật theo tiêu chí đô thị loại II. Đây là một mục tiêu lớn, dài hạn trong khi việc thực hiện lại trong một thời gian không dài nên cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh và sự nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân thành phố.

Xác định công tác quy hoạch phải đi trước một bước, Tỉnh đã chỉ đạo triển khai lập quy hoạch chung xây dựng TP Phủ Lý đến năm 2030 tầm nhìn 2050 với 7 phân khu chức năng: (1) Trung tâm phát triển Giáo dục - Đào tạo, (2) Trung tâm Y tế Chất lượng cao, (3)Trung tâm hành chính, (4) Trung tâm đô thị thương mại dịch vụ (đô thị cũ), (5) Khu đô thị sinh thái, (6) Khu công nghiệp và (7) Khu nông nghiệp công nghệ cao. Trên cơ sở đó, TP cũng đã triển khai các đồ án quy hoạch phân khu, lập quy hoạch chi tiết 1/500, tạo cơ sở để triển khai các dự án phát triển đô thị. TP cũng ưu tiên bố trí vốn để hoàn thành các dự án trọng điểm về hạ tầng kỹ thuật đô thị như: các dự án giao thông đô thị, cấp thoát nước, dự án công trình hạ tầng xã hội. Cùng với đó, UBND TP đang tăng cường phối hợp với các sở, ngành và các huyện bạn, đồng thời chỉ đạo phòng, ban chuyên môn triển khai điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết các khu đô thị, phân khu chức năng, tuyến phố chính,…, từng bước hoàn chỉnh quy chế, thực hiện tốt quy chế quản lý kiến trúc đô thị. TP cũng quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý, nâng cao chất lượng tham mưu , phục vụ của các cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút nhân tài.  Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực hoạt động, chuyển từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ. Cùng với nâng cấp, chỉnh trang các khu đô thị cũ, vấn đề phát triển các khu dân cư, khu đô thị mới được triển khai đồng bộ, đáp ứng được nhu cầu nhà ở thương mại và xã hội,... Chính quyền TP còn tạo mọi thuận lợi cho việc triển khai các dự án, tham mưu để UBND tỉnh hoàn thiện, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân thành phố cũng được coi trọng, nhằm nâng cao văn hóa trong giao tiếp, ứng xử, trong hoạt động dịch vụ, thương mại nhằm xây dựng hình ảnh người Phủ Lý văn minh thanh lịch.