BẮC GIANG

Ngành TTTT: Động lực cho phát triển KTXH

15:08:21 | 25/8/2015

Trong những năm qua, ngành Thông tin và Truyền thông Bắc Giang đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐNt, UBND tỉnh ban hành được 13 văn bản QPPL trong lĩnh vực TTTT và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành nhiều văn  bản chỉ đạo, điều hành, đề án,… qua đó đã góp phần phát triển mạnh mẽ lĩnh vực TTT trên địa bàn tỉnh.

Trong lĩnh vực CNTT, đến nay 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có mạng nội bộ kết nối internet tốc độ cao, 100% các xã, phường, thị trấn được phủ sóng thông tin di động và truy cập internet tốc độ cao. Năm 2014, Bộ TT&TT đã đầu tu Trung tâm tích hợp dữ liệu cho tỉnh Bắc Giang, hiện có 63 phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành của 37 cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.


Đặc biệt công tác xây dựng một cửa điện tử đã được đẩy mạnh triển khai, đến nay đã có 10/10 huyện, thành phố và 16/18 sở ngành triển khai một cửa điện tử, có 8 đơn vị sử dụng một cửa liên thông. Hiện nay, toàn bộ các huyện, thành phố trong tỉnh đã cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử và có 5 đơn vị triển khai đến xấp xã. Đến nay, 100% cơ quan thuộc UBND tỉnh, các huyện, thành phố và 15 hội, đoàn thể và trên 500 trường học, trên 200 DN đã có trang thông tin điện tử với hàng chục nghìn tin, bài, cung cấp thông tin đa chiều, thiết thực cho mọi đối tượng.

Trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông mặc dù chịu ảnh hưởng do suy thoái kinh tế, lạm phát tăng cao, đặc biệt Bắc Giang là tỉnh có địa hình chủ yếu là đôi núi, tuy nhiên trong thời gian qua hạ tầng BCVT trên địa bàn đã cơ bản hoàn chỉnh theo hướng hiện đại, đa dạng hóa dịch vụ, phạm vi cung ứng rộng khắp, chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc thông suốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Hiện có 7 doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, hạ tầng BCVT được đầu tư hiện đại hóa nhanh, phát triển mạng lõi viễn thông công nghệ NGN và phủ dóng mạng thông tin di động công nghệ 3G. Hệ thống trạm BTS được đầu tư phát triển, năm 2011 có 749 vị trí lắp đặt trạm BTS, chủ yếu là 2G, đến nay đã có trên 931 vị trí với khoảng gần 2000 BTS 2G và 3G, đặc biệt, 100% các xã trên địa bàn tỉnh đã có thể lắp đặt cáp quang tốc độ cao.

Doanh thu lĩnh vực BCVT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đều tăng đều qua các năm về số thuê bao di đọng, thuê bao internet. Năm 2011, tổng doanh thu BCVT đạt 1.172 tỷ đồng, nộp ngân sách 34 tỷ đồng đến năm 2014 tổng doanh thu đạt 1600 tỷ đồng, nộp ngân sách 125 tỷ đồng.

Lĩnh vực Báo chí, xuất bản tại Bắc Giang đã chú trọng tuyên truyền, quảng bá các thành tựu về kinh tế, chính trị, xã hội và cơ chế, chính sách về môi trường đầu tư của tỉnh Bắc Giang, qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác, phục vụ phát triển KTXH và ANQP của địa phương. Hoạt động giao ban báo chí được tổ chức hàng quý, hàng tháng nhằm chỉ đạo, định hướng công tác thông tinn, tuyên truyền trên địa bàn./.