CÀ MAU

Huyện Cái Nước: Tự tin vươn lên thành điểm sáng phát triển kinh tế

10:55:27 | 18/11/2015

Những năm gần đây, với sự quan tâm hỗ trợ tích cực của Trung ương, Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Cà Mau cộng với sự năng động, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện Cái Nước đã gặt hái được những thành tựu mang tính đột phá, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tạo tiền đề cho những bước phát triển bền vững về sau.

Ông Phạm Phúc Giang - Chủ tịch UBND huyện Cái Nước cho biết thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, hầu hết các chỉ tiêu phát triển KT - XH của huyện Cái Nước đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Kinh tế huyện nhà phát triển khá ổn định, tổng giá trị tăng thêm năm 2015 đạt 4.158 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 14,3% (chỉ tiêu 13,5%). Trong đó nông nghiệp - thủy sản 13,9% (chỉ tiêu 11%); công nghiệp - xây dựng 13,8% (chỉ tiêu 15%); thương mại - dịch vụ 15,8% (chỉ tiêu 14%). Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 29,28 triệu đồng (tương đương 1.370 USD), đạt 112,6% chỉ tiêu Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông nghiệp - thủy sản từ 36% năm 2010, giảm còn 33,51% năm 2015 (chỉ tiêu 31,2%); công nghiệp - xây dựng từ 30% tăng lên 30,43% (chỉ tiêu 34,4%); dịch vụ từ 34% tăng lên 36,06% (chỉ tiêu 34,4%).


Điểm sáng trong bức tranh kinh tế huyện Cái Nước là hoạt động sản xuất nông nghiệp - thủy sản có sự phát triển vượt bậc. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, các đối tượng cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao đã và đang được nhân rộng nhiều nơi trên địa bàn huyện. Tổng sản lượng thuỷ sản năm 2015 đạt 39.000 tấn, tăng bình quân 12,1%/năm (chỉ tiêu Nghị quyết đề ra 33.000 tấn). Công nghiệp chế biến thuỷ sản được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư, từng bước đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Sản xuất TTCN, ngành nghề nông thôn được duy trì và phát triển, thúc đẩy quá trình CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, hàng hóa cung ứng trên thị trường đa dạng, phong phú, chất lượng thương mại - dịch vụ từng bước được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân.

Đến Cái Nước hôm nay đã thấy diện mạo huyện nhà đổi thay rất nhiều, mang vóc dáng một đô thị sầm uất. Kết cấu hạ tầng KT - XH được quan tâm đầu tư xây dựng; phát huy tốt các nguồn lực đầu tư cho phát triển, huy động vốn đầu tư xã hội tăng nhanh, nhất là giao thông nông thôn; hệ thống thuỷ lợi phục vụ sản xuất, lưới điện nông thôn tiếp tục phát triển, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện chiếm 99,9% tổng số hộ trong huyện (trong đó có 87,5% hộ có điện kế chính), đạt 103% chỉ tiêu Nghị quyết.

Việc thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng được Đảng bộ huyện Cái Nước tích cực triển khai thực hiện; tập trung huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT - XH. Chương trình cải cách hành chính được thực hiện với quyết tâm cao gắn với tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nguồn nhân lực được quan tâm đào tạo gắn với bố trí sử dụng hợp lý; cơ cấu sử dụng lao động trong các ngành, lĩnh vực có sự chuyển dịch phù hợp.

Trải qua gần 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới, với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện; sự đồng thuận, đồng lòng chung sức của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, huyện Cái Nước đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng. Diện mạo nông thôn đã có những thay đổi đáng kể, cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm không ngừng được đầu tư phát triển, nâng cấp; rút ngắn dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 29 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,95%, thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh. Thay đổi rõ nét nhất là trên 70% trục giao thông chính đã được bê tông hoá giúp cho việc đi lại của nhân dân càng thêm thuận tiện. Kết quả qua gần 5 năm triển khai xây dựng Nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 12,5 tiêu chí, tăng 7,15 tiêu chí so với trước khi triển khai thực hiện Chương trình. Đến nay huyện Cái Nước có 2 xã về đích đạt chuẩn Nông thôn mới (Hưng Mỹ và Phú Hưng), đạt chỉ tiêu Nghị quyết mà Đảng bộ huyện đề ra trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đạt được những thành tựu nhất định, an ninh quốc phòng tiếp tục được giữ vững. Chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng lên. Hiệu quả giáo dục đào tạo tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội đạt nhiều kết quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1,9 %, chất lượng đời sống người dân được cải thiện. Chính sách người có công được quan tâm thực hiện tốt hơn.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cái Nước thật tự hào trước diện mạo ngày càng đổi mới của quê hương. Ông Giang chia sẻ: "Những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cái Nước đạt được thời gian qua sẽ là bệ phóng vững chắc để huyện nhà đẩy nhanh tốc độ phát triển KT - XH giai đoạn 2015 - 2020; tiếp tục gặt hái những thành công vang dội hơn trên con đường đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, tự tin vươn lên trở thành điểm sáng phát triển kinh tế của tỉnh Cà Mau nói riêng cũng như cả nước nói chung”.

 Thiên Hoàng