CÀ MAU

Huyện Phú Tân: Huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội

10:59:55 | 18/11/2015

Được tái lập và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2004, khi mới thành lập Phú Tân là một huyện nghèo, kết cấu hạ tầng, giao thông yếu kém. Song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, quân và dân huyện Phú Tân đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, đầu tư và khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế qua đó đưa huyện nhà ngày càng phát triển. Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Võ Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân về một số thành tựu và định hướng trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của huyện.

Xin ông cho biết một số thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội mà huyện Phú Tân đã đạt được trong thời gian qua?

 Trong những năm qua, do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế nên việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Phú Tân gặp nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên nhờ những giải pháp toàn diện nên kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu so sánh với thời điểm chưa chia tách huyện thì những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội hiện nay là rất đáng tự hào. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm tăng 11,11%; thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 28,092 triệu.

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân và phòng, chống dịch bệnh được thực hiện khá tốt. Chất lượng giáo dục đào tạo không ngừng được nâng lên, đến nay có 21 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 43,7% tổng số trường. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo được quan tâm thực hiện tốt. Tỷ lệ hộ nghèo từ 12,37% (năm 2010) đã giảm còn 4,3% (năm 2014).

Mặc dù các lĩnh vực như thương mại, dịch vụ, công nghiệp,xây dựng đều có chuyển biến tốt, tuy nhiên có thể thấy rằng nền kinh tế của huyện Phú Tân hiện còn rất thuần nông, vậy huyện đã đề ra các biện pháp nào nhằm phát triển nông nghiệp bền vững?

Để phát triển nông nghiệp một cách bền vững, huyện ban hành kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững huyện Phú Tân giai đoạn 2015-2020.

Đối với hoạt động nuôi tôm- một thế mạnh của huyện hiện nay, hiện đã quy hoạch diện tích nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn huyện, theo đó đến năm 2020 huyện có 4.000ha; thành lập Ban Chỉ đạo nuôi tôm công nghiệp; ban hành Quy định nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn huyện. Ngoài diện tích nuôi tôm công nghiệp, huyện tập trung chỉ đạo người dân phát triển loại hình nuôi tôm quảng canh cải tiến đến năm 2020 là 19.000ha và sản xuất theo hướng đa dạng hóa vật nuôi, cây trồng trên cùng một diện tích để tăng thu nhập.

Phú Tân có bờ biển dài 37m; có 707 tàu khai thác, trong đó 128 chiếc trên 90CV; hiện nay đang tranh thủ trên sắp xếp loại tàu có công suất nhỏ; riêng loại có công suất lớn đang thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Chương trình nông thôn mới đang được thực hiện tại nhiều địa phương trên cả nước, đối với huyện Phú Tân chương trình đã và đang được thực hiện như thế nào?

Hiện toàn huyện đã đạt bình quân 12,7 tiêu chí/xã, trong đó: xã Tân Hưng Tây đạt 16/19 tiêu chí; Việt Thắng đạt 14/18 tiêu chí; Phú Mỹ đạt 13/18 tiêu chí; Phú Thuận, Phú Tân, Rạch Chèo, Tân Hải đạt 12/19 tiêu chí; Việt Khái đạt 11/18 tiêu chí.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2015 huyện có 03 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới và các xã còn lại đạt 12 tiêu chí trở lên. Huyện đang tập trung dồn sức để chỉ đạo 03 xã điểm: Tân Hải, Tân Hưng Tây và Việt Thắng xây dựng đạt chuẩn trong năm 2015.

Đâu là những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương hiện nay, thưa ông?

 Hiện nay, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã từng bước đi vào đời sống của nhân dân, các xã đã phát huy được nội lực từ các doanh nghiệp, các “ Mạnh Thường Quân ” và trong nhân dân nên việc triển khai các mặt công tác xây dựng nông thôn mới đã có nhiều thuận lợi hơn. Một số chính sách an sinh xã hội và các nguồn vốn lồng ghép để thực hiện các chương trình mục tiêu được triển khai kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện đạt các tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh đó, hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn, đội ngũ cán bộ xã cơ bản đảm bảo về số lượng, chuyên môn nghiệp vụ từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn vướng mắc nhất định. Một số tiêu chí nông thôn mới yêu cầu rất cao trong khi xuất phát điểm thấp; văn bản chỉ đạo thực hiện Chương trình thay đổi liên tục nên công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện luôn gặp khó khăn, vướng mắc. Nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh bố trí cho Chương trình trên địa bàn huyện còn ít, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phải thực hiện...

 Đối với công tác thu hút đầu tư của huyện những năm qua đã gặt hái được những kết quả như thế nào?

Do hạ tầng giao thông chưa hoàn chỉnh nên trong thời gian qua, mặc dù huyện đã có nhiều chủ trương kêu gọi và thu hút đầu tư nhưng nhìn chung kết quả vẫn còn khiêm tốn.

Hiện nay trên địa bàn huyện có trên 141 doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng gần 3 lần so với năm 2004; có 29 hợp tác xã và trên 2.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, tăng hơn 2 lần so với năm 2004, trong đó điển hình một số tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh có hiệu quả đã tạo việc làm ổn định cho trên 2.300 lao động là người địa phương. Huyện xác định kinh tế mũi nhọn là ngư – nông – lâm nghiệp, thủy sản, do đó định hướng của huyện là đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và bền vững, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho các thành phần kinh tế phát triển.

Để đẩy mạnh thu hút đầu tư, huyện đã và đang huy động cả hệ thống chính trị tham gia tích cực trong xúc tiến, mời gọi đầu tư, quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh, danh mục dự án kêu gọi đầu tư của huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, tích cực tham gia các chương trình, hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp do tỉnh tổ chức. Theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao, UBND huyện cũng đã hỗ trợ tích cực, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp đầu tư tại huyện trong công tác GPMB; thực hiện rà soát, cải cách thủ tục hành chính theo thẩm quyền; đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tinh thần thái độ phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp để giúp các dự án được triển khai nhanh chóng. Huyện cũng đang kêu mời gọi đầu tư một số dự án sau: nhà máy chế biến bột cá; hãng sản xuất nước mắm; cơ sở sửa chữa đóng tàu; nhà máy chế biến thức ăn nuôi tôm; trung tâm thương mại; khu dân cư đô thị tập trung,…

Hàng năm, huyện đều tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp để đánh giá tình hình hoạt động, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy đầu tư phát triển sản xuất. Đồng thời, huyện cũng tích cực làm tốt công tác quy hoạch - một khâu quan trọng để thu hút đầu tư.

Riêng công tác cải cách thủ tục hành chính được hiện quan tâm thực hiện như thế nào, thưa ông?

Từ năm 2011 đến nay, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Hàng năm, UBND huyện ban hành kế hoạch giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành chuyên môn tiến hành thống kê, rà soát tất cả các thủ tục hành chính, mẫu đơn, tờ khai hành chính áp dụng tại các cấp chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính. Hiện nay, huyện đang thực hiện nghiêm túc 02 Bộ thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt, 01 Bộ thủ tục hành chính chung của cấp huyện và 01 Bộ thủ tục hành chính chung của cấp xã với tổng số 407 thủ tục hành chính. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình để người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận và thuận tiện trong liên hệ giải quyết công việc.

Ngoài ra, huyện đang thực hiện “Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3” trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện để người dân và doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất.