NINH BÌNH

Đưa Yên Khánh sớm trở thành huyện nông thôn mới

10:24:55 AM | 22/12/2015

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, Yên Khánh đã có 10 xã đạt chuẩn NTM, là huyện có số xã đạt chuẩn NTM cao nhất tỉnh. Với tổng nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng NTM toàn huyện ước đạt trên 2.900 tỷ đồng; trong đó, nhân dân và con em quê hương đóng góp, doanh nghiệp hỗ trợ trên 1.176 tỷ đồng.

Yên Khánh có trên 90% dân số là lao động nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nhất là giao thông, trường học, y tế còn hạn chế, đời sống nhân dân nông thôn, an sinh xã hội còn gặp nhiều khó khăn, các xã có sự chênh lệch lớn. Sớm xác định điều đó, Yên Khánh đã rà soát, đề xuất các xã xuất phát điểm có số tiêu chí đạt cao theo bộ tiêu chí quốc gia và quyết tâm phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Từ năm 2010, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM ở địa phương. Đồng thời, Huyện ủy phát động phong trào thi đua “Toàn dân Yên Khánh chung sức xây dựng NTM” và tổ chức cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật về đề tài xây dựng NTM; các đội văn nghệ cơ sở xây dựng vở diễn mới để tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM đến với nhân dân.

Cùng với lập đề án quy hoạch xây dựng NTM, huyện đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, hình thành các vùng chuyên canh phù hợp thế mạnh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đưa cơ giới hoá vào sản xuất, tăng cường liên kết trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, toàn huyện có 75% diện tích gieo cấy bằng giống lúa chất lượng cao, 80-90% diện tích gặt bằng máy, 40-50% diện tích gieo sạ, đưa giá trị trên 1 ha canh tác lên 125 triệu đồng/năm. Huyện có 14 cơ sở sản xuất nấm, 62 trang trại và 86 gia trại chăn nuôi lợn, 252 mô hình nuôi thủy sản kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Phong trào dồn điền, đổi thửa được các địa phương đẩy mạnh với 100% số xã, thị trấn đã hoàn thành; phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Hệ thống giao thông nông thôn, công trình thủy lợi được nâng cấp, làm mới; Hệ thống các trường  mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hầu hết đạt chuẩn quốc gia về giáo dục...

Trong thời gian tới, Yên Khánh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 10 xã đã được công nhận NTM tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đảm bảo sự phát triển bền vững. Đồng thời, chỉ đạo các xã đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM, phấn đấu đến hết năm 2016 toàn huyện có 13 xã đạt xã NTM; phấn đấu đến năm 2017 huyện hoàn thành Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

 

Trường THPT Yên Khánh A

50 năm qua (thành lập 8/1965), Trường THPT Yên Khánh A đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, thực hiện tốt việc tuyển sinh và giáo dục học sinh bậc trung học phổ thông, là một trong những trường ở nông thôn dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục. Qua các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của Nhà trường luôn ở vị trí đứng đầu toàn tỉnh. Trường đã có 33 giải Học sinh giỏi Quốc gia và khu vực, đặc biệt có 1 học sinh dự tuyển chọn tham gia Olimpic Toán học Quốc tế. Tỷ lệ đỗ đại học và cao đẳng hằng năm đạt 80% đến 97%, Nhà trường liên tục nằm trong tốp 100 trường có điểm trung bình 3 môn thi đại học cao nhất toàn quốc.

Phong trào thi đua hàng năm được diễn ra liên tục với các đợt thi đua thường xuyên, liên tục gối song với nhiều cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…. Kết quả xếp loại các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhà trường luôn là đơn vị dẫn đầu trong tỉnh. Các hoạt động xã hội từ thiện được cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia tích cực, số tiền quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, vùng sâu vùng xa vùng khó khăn, gia đình chính sách khó khăn, gia đình nghèo mỗi năm từ 40 triệu đồng đến 90 triệu đồng.

Với quá trình kiên trì phấn đấu, đổi mới, chất lượng giáo dục, Nhà trường đã có chuyển biến toàn diện trên mọi lĩnh vực. Năm 2010, Nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia. Những thành tích của thầy và trò Nhà trường đã được ghi nhận bằng những danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba; Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

50 năm xây dựng và trưởng thành, trong đó hơn 30 năm học liên tục đạt danh hiệu "Trường tiên tiến xuất sắc", "Tập thể lao động xuất sắc" nhà trường đã có 17.124 học sinh tốt nghiệp THPT; hơn 3.000 học sinh tham gia quân đội, hơn 6.000 người có trình độ đại học và sau đại học. Nhiều học sinh của Trường đã trở thành những cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn giỏi trên nhiều lĩnh vực như: Chính trị, quân sự, kinh tế, y tế, giáo dục, khoa học,…