NINH BÌNH

Ngành GTVT Ninh Bình: Thực hiện tốt phương châm “Đi trước, mở đường”

11:25:52 AM | 22/12/2015

Trong 5 năm từ 2011 - 2015, được sự quan tâm của Trung ương, nhất là Bộ GTVT, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, kết cấu hạ tầng nói chung và hệ thống giao thông vận tải của Ninh Bình có bước phát triển, tiến bộ vượt bậc, nhiều dự án trọng điểm với quy mô xây dựng lớn, hiện đại tầm cỡ quốc gia, làm thay đổi cơ bản về cơ sở hạ tầng giao thông của tỉnh, giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình. Phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Minh cường, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình.

Ông đánh giá như thế nào về sự phát triển của ngành GTVT Ninh Bình trong 5 năm qua (2011-2015)?

Nhiệm kỳ 2011-2015, ngành giao thông vận tải Ninh Bình xác định: Phải đầu tư phát triển GTVT đi trước một bước theo phương châm “đi trước mở đường” và tập trung quan tâm đầu tư, phát triển theo hướng vững chắc, tương đối toàn diện.

Từ năm 2010-2015, tỉnh Ninh Bình đã thu hút nhiều công trình xây dựng cơ bản có nguồn vốn lớn được đầu tư, xây dựng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng như: các dự án cải tạo, nâng cấp cá tuyến Quốc lộ 1, QL.10, QL.12B, QL.12B kéo dài, QL.38, QL.45, các tuyến đường tỉnh ĐT.477, ĐT.477 kéo dài, ĐT.481, tuyến đường phục vụ du lịch: đường Bái Đính-Kim Sơn, đường Hoa Lư-Cúc Phương, tuyến kết nối với các Khu công nghiệp, các tuyến kết nối với Quốc lộ 1, xây dựng hệ thống kết nối tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình, Dự án đường tránh trú bão, cứu hộ cứu nạn, phát triển kinh tế biển, bảo đảm an ninh – quốc phòng ven biển Bình Sơn-Lai Thành… cùng rất nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã, liên thôn và nhiều cầu cống, hạng mục phụ trợ khác góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.


Triển khai thực hiện nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 17/4/2012 về việc xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, ngành GTVT phối hợp với các Ngành, các địa phương có liên quan hướng dẫn các địa phương đạt chuẩn GTNT mới. Đến nay 100% các địa phương trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch và đăng ký phấn đấu đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Tính đến năm 2015, đã có tổng số 32 xã trên địa bàn tỉnh đạt chuản nông thôn mới, đạt 128% (32/25) kế hoạch đè ra.

Trên các lĩnh vực vận tải, đào tạo, sát hạch lái xe, ngành đã có sự đổi mới và tiến bộ, nhất là đã đẩy mạnh việc xã hội hóa đào tạo lái xe, khám, kiểm định phương tiện; chỉ đạo các doanh nghiệp đầu tư đổi mới phương tiện vận tải thân thiện với môi trường và tổ chức các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh một cách hợp lý.

Ông đánh giá thế nào về việc Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Ninh Bình thông qua Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 đối với sự phát triển giao thông – vận tải nói riêng và kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung?

Nhằm đảm bảo quy hoạch GTVT phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng hiện đại, đảm bảo phát triển bèn vững, cân đối đồng bộ, chi phí hợp lý, giảm thiểu tai nạn giao thông, hạn chế ô nhiễm môi trường. Trên cơ sở đó, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các quy hoạch tổng thể của tỉnh, các quy hoạch phát triển GTVT góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, củng cố quốc phòng an ninh, thu hút đầu tư, cải thiện đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

Đối với ngành GTVT Ninh Bình: đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng và quản lý quy hoạch GTVT của tỉnh, tham gia các quy hoạch các ngành có liên quan đảm bảo thờ gian và chất lượng như: Đề án cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa, bổ sung, điều chỉnh cảng thủy nội địa trong quy hoạch chi tiết phát triển hệ thóng cảng, bến thủy nọi địa tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; dự thảo quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025… Đồng thời báo cáo và đề nghị UBND tỉnh cho phép thuê tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải Ninh Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 cho phù hợp với quy hoạch chung đô thị Ninh Bình, đang triển khai lập quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi và mang lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2015 và định hướng đến 2030… Đến nay, các quy hoạch thuộc lĩnh vực GTVT của tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và trật tự an toàn giao thông của địa phương và khu vực.

Ông nhìn nhận, đánh giá thế nào về việc huy động và sử dụng các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh những năm qua?

Được sự quan tâm của Bộ GTVT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành GTVT Ninh Bình đã tranh thủ các nguồn vốn đầu tư xây dựng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương cụ thể đã thực hiện 11 dự án trong đó một số dự án trọng điểm: dự án đường nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với QL.1, dự án nâng cấp QL.10, QL.12B,QL12B kéo dài, QL.38B, QL.45, và các tuyến đường tỉnh…

Nói chung, việc quản lý đầu tư xây dựng thực hiện theo Luật xây dựng, các quy định của Chính Phủ và các quyết định của UBND tỉnh. Các công trình phát huy hiệu quả vốn đầu tư, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội tỉnh.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng, trong thời gian tới ngành GTVT cần tiếp tục quan tâm tới công tác hiện đại hóa hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tập trung xây dựng thêm các tuyến cao tốc, nâng cấp hệ thống quốc lộ, tập trung chủ yếu vào tuyến đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh, Ninh Bình – Thanh Hóa, các tuyến QL trọng điểm trên địa bàn tỉnh…đầu tư xây dựng hệ thống cảng thủy nội địa. Bên cạnh đó cần quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới. Đây là những mục tiêu quan trọng trong kết cầu hạ tầng kinh tế, là tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.