NINH BÌNH

Huyện Hoa Lư: Tập trung khôi phục, phát triển các làng nghề truyền thống

10:00:52 AM | 24/12/2015

Nhiệm kỳ 2011-2015, với nền kinh tế liên tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, huyện Hoa Lưu đã tạo được những dấu ấn quan trọng. Năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền được nâng lên; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững mạnh. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/14 chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra.

Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, có 2 lĩnh vực có sự chuyển biến rõ nét, góp phần đem đến cho Hoa Lư một diện mạo mới đó là lĩnh vực du lịch, dịch vụ và phát triển các ngành nghề truyền thống như đá mỹ nghệ, thêu ren. Huyện đã tập trung đầu tư, tuyên truyền, quảng bá về du lịch, nâng cao chất lượng hoạt động du lịch, dịch vụ. Hoạt động du lịch không chỉ phát triển ở Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư và Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, mà hiện nay Hoa Lư còn thu hút các nhà đầu tư đến khai thác, mở rộng thêm các khu du lịch như: Thạch Bích - Thung Nắng; Linh Cốc, Hải Nham; Tràng An… tạo ra nhiều điểm đến hấp dẫn đối với du khách.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, TTCN cũng được huyện quan tâm đẩy mạnh trên cơ sở phát huy thế mạnh, tiềm năng từ các làng nghề truyền thống là đá mỹ nghệ Ninh Vân và thêu ren Văn Lâm (Ninh Hải). Những năm gần đây, huyện triển khai tốt công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, đào tạo nghề, tìm kiếm thị trường mới. Nhờ đó, nghề đá mỹ nghệ và nghề thêu ren không ngừng phát triển, mở rộng mô hình cũng như sản phẩm. Sản phẩm đá mỹ nghệ Ninh Vân hiện nay không chỉ phát triển trong huyện mà đã phát triển rộng trên nhiều tỉnh, thành trong nước và nước ngoài.

Trong 5 năm qua, trên địa bàn huyện có nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội được đầu tư. Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác các nguồn lực, chỉ đạo các cấp chính quyền tăng cường công tác giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, ưu tiên xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và đời sống. Những năm qua toàn huyện đã thu hồi 4.000 ha đất để phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Những dự án được đầu tư đã góp phần đắc lực đem đến cho Hoa Lư một diện mạo mới, ngày càng khởi sắc.