NINH BÌNH

Huyện Yên Khánh: Sẵn sàng chào đón nhà đầu tư

11:21:53 AM | 28/8/2017

Những năm qua, môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện Yên Khánh từng bước được cải thiện, hạ tầng giao thông được nâng cấp, các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được quy hoạch; các thủ tục về đầu tư được cải cách theo hướng thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, doanh nhân. Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Tuyển, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh. Duy Bình thực hiện.

Xin ông cho biết một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của huyện Yên Khánh trong năm 2016?


Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực của nhân dân trong huyện, những năm qua kinh tế xã hội của huyện Yên Khánh phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của huyện đạt 17,7%.

Sản xuất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo, công tác dồn điền đổi thửa chỉnh trang đồng ruộng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao được chú trọng. Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp được chỉ đạo và tổ chức thực hiện bước đầu đạt kết quả tốt. Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, thu hoạch bảo quản được tăng cường, đưa giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đến năm 2016 đạt 130 triệu đồng, sản lượng lương thực có hạt hàng năm đạt trên 95.000 tấn, đảm bảo an ninh lương thực.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (TTCN) phát triển mạnh: Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN (giá so sánh năm 2010) năm 2016 đạt 9.315 tỷ đồng, tăng 8.960 tỷ đồng so với năm 2011. Hiện nay trên địa bàn huyện có 2 khu công nghiệp gồm Khánh Phú và Khánh Cư cùng 2 cụm công nghiệp thị trấn Yên Ninh và xã Khánh Nhạc đã và đang đi vào hoạt động, tạo việc làm cho trên chục ngàn lao động địa phương làm việc tại các công ty, nhà máy trong các khu, cụm công nghiệp. Huyện cũng đang triển khai cụm công nghiệp Khánh Thành.

Ông có thể chia sẻ một số chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn?

Với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, công tác kêu gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn huyện Yên Khánh có nhiều khởi sắc. Môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn từng bước được cải thiện, hạ tầng giao thông được nâng cấp, các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được quy hoạch; các thủ tục về đầu tư được cải cách theo hướng thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, doanh nhân. Yên Khánh đã thực hiện một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn như:

Tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tiến hành rà soát và kiến nghị đề xuất cấp có thẩm quyền loại bỏ các TTHC không cần thiết trong lĩnh vực đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, đặc biệt các TTHC liên quan trực tiếp đến quyền lợi của doanh nghiệp như: Đăng ký kinh doanh, môi trường, đất đai, thuế... tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển mạnh hơn về số lượng và chất lượng theo Kế hoạch hành động nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện giai đoạn 2016-2020; với mục tiêu phải giảm được 30% thời gian giải quyết TTHC trên các lĩnh vực.

Thực hiện tốt Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Cung cấp kịp thời các thông tin về các cơ chế, chính sách của tỉnh, của huyện để các doanh nghiệp nắm bắt xúc tiến đầu tư.

Cấp ủy, chính quyền huyện sẽ không ngừng tạo dựng, hoàn thiện môi trường kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp ổn định và phát triển. Tổ chức, chỉ đạo quyết liệt trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho chủ đầu tư nhanh chóng triển khai thực hiện dự án.

Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào địa bàn huyện; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ; kiên quyết thu hồi các dự án không có khả năng thực hiện.

Ông có lời nhắn gửi gì đến cộng đồng doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào huyện Yên Khánh?

Từ những tiềm năng, thế mạnh, giá trị lịch sử văn hoá riêng có cùng những con người thông minh, cần cù, vùng đất Yên Khánh sẽ đem đến cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước cơ hội đầu tư to lớn trên nhiều lĩnh vực như: Dịch vụ du lịch; sản xuất công nghiệp, điện tử, nông nghiệp công nghệ cao; may mặc…

Các cấp chính quyền huyện Yên Khánh chân tình mời gọi, sẵn sàng hợp tác với tất cả những ai quan tâm tới tiềm năng, lợi thế và các giá trị vật chất, nhân văn của vùng đất Yên Khánh thân thiện và mến khách. Với những đột phá trong tư duy, hành động, cải cách thủ tục hành chính, các bạn sẽ được cam kết hỗ trợ một cách hiệu quả nhất, tích cực nhất. Với chúng tôi, sự thành công, thịnh vượng của các bạn chính là thước đo có giá trị thuyết phục nhất về sự phát triển của Yên Khánh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Khánh đang nỗ lực làm hết sức mình để được chào đón các bạn, với mong muốn cùng các bạn chung tay xây dựng một huyện Yên Khánh thực sự phát triển nhanh và bền vững.