QUẢNG BÌNH

Quỹ đầu tư phát triển Quảng Bình: “Đòn bẩy tài chính” cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

11:46:46 | 17/10/2017


Quỹ đầu tư phát triển (ĐTPT) Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 13/2/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình trên cơ sở chuyển đổi mô hình hoạt động từ Quỹ phát triển đất nhận ủy thác quản lý Quỹ đầu tư địa phương sang mô hình Quỹ ĐTPT nhận ủy thác quản lý Quỹ phát triển đất.

Trước đó, từ năm 2003, Quỹ đầu tư địa phương đã được thành lập và góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, tỉnh Quảng Bình đã bổ sung vốn nâng cấp Quỹ đầu tư địa phương để thành lập Quỹ ĐTPT Quảng Bình hoạt động với đầy đủ chức năng của tổ chức tài chính – tín dụng, tham gia đầu tư tài chính, đầu tư phát triển vào những công trình, dự án thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên của tỉnh.
 

Từng bước kiện toàn về mọi mặt

Để sớm đưa Quỹ ĐTPT Quảng Bình đi vào hoạt động, hiện nay Quỹ đang gấp rút xây dựng, hoàn thiện các quy chế quản lý, quy chế hoạt động, phấn đấu đến cuối năm 2017 và đầu năm 2018, Quỹ ĐTPT Quảng Bình sẽ triển khai được các hoạt động huy động vốn và đầu tư dưới các hình thức: cho vay ưu đãi, đầu tư trực tiếp hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp.

Song song với việc hoàn thiện thể chế, Quỹ ĐTPT Quảng Bình đang tiến hành kiện toàn bộ máy. Đội ngũ nhân sự hiện có phần lớn được điều chuyển từ Quỹ Phát triển đất sang, cơ bản đã trải qua quá trình tuyển dụng, đào tạo bài bản, chính quy và có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. 4/16 cán bộ nhân viên có trình độ thạc sĩ và 2 người đang theo học trình độ thạc sĩ chuyên ngành. Ngoài ra, để nâng cao trình độ và cập nhật những kiến thức liên quan đến nghiệp vụ cho vay, đầu tư, ủy thác (theo đúng chức năng), Quỹ ĐTPT Quảng Bình đã tổ chức học tập kinh nghiệm tại các Quỹ ĐTPT hoạt động có hiệu quả cao ở các tỉnh như: Lào Cai, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ... Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, ban lãnh đạo Quỹ và đội ngũ cán bộ quản lý nghiệp vụ xác định cần phải làm việc chuyên nghiệp, chặt chẽ, có tâm, có tầm trong triển khai cho vay, đầu tư đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh phát sinh nợ xấu.

Hướng tới dự án mang tính lan tỏa “kiến tạo”


Quỹ ĐTPT Quảng Bình hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại các Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 và Nghị định 37/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Dựa trên danh mục lĩnh vực cho vay và đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt, Quỹ ĐTPT Quảng Bình đẩy mạnh công tác tìm kiếm dự án hiệu quả trong lĩnh vực có tính kiến tạo như: phát triển kết cấu hạ tầng xã hội (bao gồm giao thông, năng lượng, môi trường, công nghiệp phụ trợ, nông lâm ngư nghiệp), xã hội hóa hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục...) và các chương trình trọng điểm của tỉnh (xóa đói giảm nghèo, phát triển du lịch). Quỹ đặt mục tiêu bắt đầu từ năm 2018 sẽ tiến hành các hoạt động cho vay, đầu tư vốn vào các dự án.

Về dài hạn, Quỹ ĐTPT Quảng Bình hướng tới trở thành công cụ tài chính đủ mạnh giúp UBND tỉnh quản lý và điều hành có hiệu quả các chính sách huy động vốn cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng – xã hội theo chiến lược và quy hoạch, kế hoạch phát triển đến năm 2020 của tỉnh. Quỹ sẽ đóng vai trò dẫn dắt hoạt động đầu tư, là nguồn “vốn mồi” huy động nguồn vốn tư nhân cùng tham gia vào dự án kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hình thức PPP.

Để phát huy tốt nhất vai trò của Quỹ ĐTPT, Ban lãnh đạo Quỹ bày tỏ mong muốn UBND tỉnh quan tâm và tạo điều kiện cho phép Quỹ được huy động các nguồn vốn trung và dài hạn của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước (theo quy định được huy động tối đa 6 lần vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm). Đây là cơ sở Quỹ gia tăng quy mô nguồn vốn, cho vay các dự án có tầm cỡ lớn hơn theo danh mục khuyến khích đầu tư Tỉnh đã ban hành. Đây là việc làm có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh ngân sách địa phương còn chưa tự cân đối được.

“Là đơn vị tham gia quá trình đầu tư và thường xuyên tiếp xúc các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, chúng tôi rất mong muốn tỉnh nhà tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hơn nữa. Trong đó, các điểm nút lớn là thủ tục hành chính và đội ngũ cán bộ công chức các cấp thực thi công vụ. Do vậy, tỉnh cần quan tâm đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đào tạo cả chuyên môn lẫn tư tưởng chính trị cho đội ngũ công chức viên chức, đồng thời mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức cần đề cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp” - ông Từ Ngọc Quý, Quyền Giám đốc Quỹ ĐTPT chia sẻ.