HÀ GIANG

Chi cục Kiểm lâm Hà Giang: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng

11:14:32 | 20/11/2017

Trong thời gian qua, ngành kiểm lâm tỉnh Hà Giang đã tập trung thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hà Giang có diện tích rừng và đất quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp chiếm trên 71% diện tích đất tự nhiên của tỉnh (vào khoảng 554.140 ha). Thời gian qua, ngành kiểm lâm tỉnh Hà Giang đã nỗ lực thực hiện công tác QLBVR và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực QLBVR còn diễn biến phức tạp, đang đặt ra nhiều thách thức đối với ngành lâm nghiệp và cộng đồng xã hội.Ông Bùi Văn Đông, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang

Từ đầu năm đến nay, ngành đã triển khai thực hiện hiệu quả Đề án nâng cao năng lực, tác phong, lề lối làm việc cho đội ngũ cán bộ kiểm lâm toàn tỉnh gắn với cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thực hiện rà soát, sắp xếp cán bộ kiểm lâm khoa học, hợp lý theo từng địa bàn. Thực hiện luân chuyển vị trí công tác đối với 51 công chức, viên chức nhằm tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực, làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ do ngành tổ chức nhằm nâng cao trình độ năng lực lực lượng kiểm lâm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm còn phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc khai thác, sử dụng, kinh doanh rừng của các chủ rừng và chính quyền cơ sở theo đúng quy định của pháp luật, để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trong lĩnh vực QLBVR; tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và tổ chức chữa cháy rừng hiệu quả, hạn chế thiệt hại.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR được tăng cường thường xuyên gần 56.000 buổi cho 67.500 lượt người tham gia. Ký cam kết bảo vệ rừng và PCCCR được gần 55.000 hộ và 516 tổ dân phố, thôn bản. Lực lượng kiểm lâm tỉnh và các ngành chức năng đã phát hiện 251 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, địa bàn xảy ra chủ yếu ở các huyện Vị Xuyên, Bắc Mê, Quang Bình, Yên Minh... Trong đó hiện đã xử lý 235 vụ, tịch thu trên 100m3 gỗ các loại và thu nộp ngân sách nhà nước trên 1,5 tỷ đồng.

Ông Bùi Văn Đông, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang chia sẻ: “Dù gặp không ít khó khăn do diện tích rừng trải rộng tại vùng sâu vùng xa, địa hình phức tạp, đồi núi cao, địa hình chia cắt; người dân tại các khu vực này vẫn còn lạc hậu, đời sống chủ yếu phụ thuộc vào rừng; lực lượng kiểm lâm tỉnh hiện tại có 225 biên chế/554.140 ha rừng, chưa đủ so với định mức Chính phủ ban hành là 1.000 ha/kiểm lâm; phương tiện, dụng cụ PCCCR còn thô sơ, kinh phí hoạt động còn hạn chế, địa bàn hiểm trở… nhưng đơn vị đã và đang nỗ lực khắc phục và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình”.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác QLBVR hiệu quả trong thời gian tới, Chi cục trưởng Bùi Văn Đông, cho biết: “Ngành Kiểm lâm Hà Giang tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong nhân dân; công khai số điện thoại đường dây nóng và hòm thư góp ý; đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng; tập trung lực lượng kiểm lâm cơ động và phối hợp với tổ công tác cơ động liên ngành của tỉnh để ngăn chặn tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép gỗ rừng tự nhiên...”.