HÀ GIANG

Quỹ Đầu tư Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang: “Bà đỡ” về vốn cho doanh nghiệp

11:57:44 | 20/11/2017

Gần 10 năm thành lập với sự phát triển không ngừng về quy mô lẫn chất lượng hoạt động, Quỹ Đầu tư Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang đã cho vay cũng như bảo lãnh tín dụng cho hàng trăm dự án, qua đó thực hiện tốt vai trò“bà đỡ” về vốn cho các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn.

Tiền thân là Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa thành lập năm 2008 và được kiện toàn năm 2011 với số vốn điều lệ 41 tỷ đồng, đến nay nguồn vốn Quỹ đã tăng lên gần 140 tỷ đồng. Trong 9 năm qua, Quỹ đã cho vay 128 dự án với tổng số vốn quay vòng đạt 269,1 tỷ đồng. Với vai trò vốn kích cầu, chỉ với lượng vốn cho vay chiếm khoảng 10% giá trị dự án, Quỹ đã huy động được các nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia 90% giá trị dự án, góp phần huy động các nguồn lực tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh. Quỹ đã bảo lãnh cho 686 lượt DN nhỏ và vừa với tổng doanh số 370,4 tỷ đồng. Điển hình có thể kể đến như Quỹ đã bảo lãnh cho Công ty cổ phần phát triển nông lâm nghiệp Hà Giang vay 4,5 tỷ đồng với thời hạn 36 tháng để thực hiện Dự án trồng chuối, cam xuất khẩu kết hợp chăn nuôi công nghệ cao và đầu tư trồng chuối xuất khẩu - củ nghệ vàng; Công ty TNHH Khánh Sơn vay 4,5 tỷ đồng với thời hạn 7 năm thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Khánh Sơn; Công ty xuất nhập khẩu dược Bảo Châu vay 4,5 tỷ đồng thời hạn 11 tháng để kinh doanh sản xuất thuốc, hóa dược, dược liệu… Nhìn chung, các DN được bảo lãnh vốn đều hoạt động hiệu quả, tạo thêm nhiều việc làm mới (từ năm 2011 đến nay tạo thêm18.519 việc làm). Cùng với nguồn vốn được bảo toàn và mở rộng, lợi nhuận của Quỹ cũng gia tăng: Tổng lợi nhuận trong 9 năm qua đạt mức 13,6 tỷ đồng, tạo thu nhập bình quân cho cán bộ viên chức người lao động 10 triệu đồng/tháng.

Hiện Quỹ cũng đang thực hiện đầu tư theo hình thức PPP: Dự án Đầu tư phát triển khu dân cư tại trung tâm thành phố Hà Giang. Đây là dự án có tính chiến lược phát triển của Quỹ và mang ý nghĩa lớn đối với đô thị Hà Giang. Với lợi thế sẵn có, dự án hứa hẹn tạo ra một quỹ đất cho nhà đầu tư về giao thông và dịch vụ đô thị, phù hợp quy hoạch, đồng thời sẽ mang lại lợi nhuận dự kiến hàng chục tỷ đồng, góp phần tăng thu cho ngân sách tỉnh cũng như tạo quỹ đất tái định cư, quỹ đất nhà ở xã hội phục vụ an sinh xã hội.

Nhằm hưởng ứng chương trình hành động tiếp sức khởi nghiệp tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020, Quỹ đã tích cực tham mưu và thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích DN khởi nghiệp như: Khi DN khởi nghiệp có nhu cầu vay vốn mà không có tài sản bảo đảm thì được Quỹ bảo lãnh để vay vốn tại các ngân hàng thương mại với yêu cầu giá trị tài sản cầm cố thế chấp tại Quỹ bằng 50% (hoặc không cần tài sản). Quỹ còn tích cực tham mưu để UBND tỉnh điều chỉnh danh mục dự án cho vay và đầu tư tại Quỹ, có chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và thu hút đầu tư tại tỉnh; có thể ủy thác hoặc bổ sung nguồn lực cho Quỹ thực hiện chức năng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và thu hút đầu tư mà không cần lập thành Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp riêng để tránh phân tán nguồn lực.

Hiện Quỹ đang kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn để phát triển các nghiệp vụ tại Quỹ bao gồm tăng cường nguồn vốn cho vay đầu tư, đầu tư trực tiếp vào các dự án và góp vốn thành lập DN để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo danh mục được HĐND tỉnh thông qua. Với các hình thức huy động vốn trung và dài hạn để đầu tư và phát hành trái phiếu của Quỹ, đây sẽ là kênh đầu tư đáng quan tâm của các nhà đầu tư. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Diệp, Giám đốc Quỹ chia sẻ: Tỉnh Hà Giang cần đẩy nhanh hoàn thiện các cơ chế, chính sách ưu đãi để tiếp tục thu hút các nhà đầu tư đẳng cấp có công nghệ, tiềm lực và trình độ quản lý.