TÂY NINH

Nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

09:52:37 | 11/6/2018


Năm 2017, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Y tế; sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các cơ quan, ban ngành trong tỉnh cùng với tinh thần trách nhiệm yêu ngành, yêu nghề, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành y tế Tây Ninh đã không ngại khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

Trong đó điểm nhấn nổi bật là hệ thống cơ sở y tế các tuyến đã được củng cố, nâng cấp, phát triển từng bước đáp ứng được nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn. Hoạt động phòng chống dịch được triển khai một cách chủ động và hiệu quả; giám sát, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh. Công tác khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao về cả số lượng, chất lượng dịch vụ lẫn tinh thần thái độ phục vụ. Công tác khám chữa bệnh BHYT nói chung, khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, khám chữa bệnh cho người nghèo, diện chính sách, vùng sâu, vùng xa đã được tổ chức thực hiện tốt.Với sự phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành y tế Tây Ninh đã thiết thực góp phần vào sự nghiệp phát triển KT - XH của cả tỉnh; hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu KT - XH được giao như: tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,83% (vượt so chỉ tiêu dưới 1%); số bác sĩ trên vạn dân là 6,3 (vượt so với chỉ tiêu 6,2); số giường bệnh trên vạn dân là 21,5 (vượt so với chỉ tiêu 19 giường); tỷ lệ người dân tham gia BHYT là 79,44% (vượt so với chỉ tiêu 77%);…

Mặc dù những năm qua hoạt động của ngành Y tế Tây Ninh đã có chuyển biến tích cực, đáp ứng nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân song nếu khách quan nhìn nhận thì chất lượng khám chữa bệnh vẫn chưa đồng đều ở tất cả các tuyến, các đơn vị do trình độ đội ngũ cán bộ y tế còn có sự chênh lệch; hệ thống y tế cơ sở chưa thật sự vững chắc, còn nhiều biến động, chưa làm nhiệm vụ quản lý địa bàn, quản lý dân cư để làm cơ sở quản lý sức khỏe toàn dân theo xu thế của y học hiện đại …

Từ phân tích thực trạng trên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh – ông Hoa Công Hậu cho biết giải pháp ưu tiên hàng đầu của ngành là giải quyết bài toán nhân lực trình độ cao. Trong những năm qua Tây Ninh đã từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực đại học và trên đại học cho ngành y tế. Sắp tới đây ngành sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh có thêm chính sách hỗ trợ đào tạo chuyên khoa đặc thù, chuyên khoa hiếm cho đội ngũ bác sĩ trong tỉnh. Đồng thời có cơ chế thu hút chuyên gia y tế trong và ngoài nước về tỉnh hỗ trợ làm cơ sở phát triển các lĩnh vực còn yếu kém, khó khăn; đặc biệt là lĩnh vực khám chữa bệnh kỹ thuật cao, chuyên sâu. Giải pháp thứ hai là sắp xếp hệ thống theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đi cùng với việc sắp xếp lại hệ thống là việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tuyến, từng đơn vị. Giải pháp thứ ba là đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính theo hướng giao quyền tự chủ cho đơn vị, giao trách nhiệm cho lãnh đạo và từng nhân viên về sự tồn tại và phát triển của chính đơn vị mình; cùng với đó là cơ chế đãi ngộ, xử phạt phù hợp, linh hoạt, tạo động lực phát triển trong chính nội tại của từng đơn vị. Giải pháp thứ tư là đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế theo hướng cái gì tư nhân làm được, làm tốt thì khuyến khích và hỗ trợ tư nhân làm, lấy kinh tế làm động lực phát triển các dịch vụ y tế. “Giải pháp này nhằm góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế, giảm khoảng cách giữa các tuyến, hạn chế tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên; đồng thời phát triển các kỹ thuật cao, chuyên sâu và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao đáp ứng hiệu quả nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khoẻ ngày càng cao và đa dạng, đem lại sự hài lòng cho người dân” – ông Hậu nhấn mạnh.

Công Luận