TÂY NINH

Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh: Làm tròn vai trò “bà đỡ” cho doanh nghiệp

9:53:56 AM | 11/6/2018


Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh (TDIF) là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện nhiệm vụ: huy động vốn, đầu tư trực tiếp, cho vay đầu tư, góp vốn thành lập doanh nghiệp để phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội (KT - XH) của tỉnh Tây Ninh. Chặng đường 15 năm hoạt động, Quỹ đã phát huy tốt vai trò là chủ thể dẫn dắt và cung cấp “vốn mồi” cho các hoạt động đầu tư phát triển; đồng thời tích cực huy động vốn từ các tổ chức, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng KT - XH trên địa bàn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa tỉnh nhà.

Kênh vốn xây dựng kết cấu hạ tầng


Từ con số 100 tỷ đồng ban đầu, đến nay vốn điều lệ của TDIF đã tăng lên trên 300 tỷ đồng. Đối tượng cho vay tại Quỹ là các dự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng KT - XH đã được UBND tỉnh ban hành như: dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường; dự án đầu tư phát triển điện; dự án đầu tư cấp nước sạch, xử lý nước thải, rác thải, khí thải; đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, phát triển hệ thống phương tiện vận tải công cộng; đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng KCN – CCN; đầu tư các dự án xã hội hóa hạ tầng xã hội... Doanh nghiệp được cho vay tối đa 80% tổng vốn đầu tư của dự án; thời gian vay tối đa 15 năm; lãi suất cho vay ưu đãi ổn định tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Tính đến hết năm 2017, dư nợ cho vay của Quỹ đạt 113,55 tỷ đồng; tổng số dự án đang quản lý cho vay là 22 dự án.

Bên cạnh công tác cho vay đầu tư, TDIF còn hoạt động đầu tư trực tiếp, góp vốn thành lập doanh nghiệp để thực hiện đầu tư vào các công trình dự án kết cấu hạ tầng KT - XH ở địa phương theo danh mục lĩnh vực đầu tư do UBND tỉnh ban hành. Hiện nay Quỹ đang triển khai dự án đầu tư Chợ Bàu Năng (tại xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) với tổng mức đầu tư 7,85 tỷ đồng.

Năm 2017 vừa qua mặc dù gặp phải không ít khó khăn, thách thức song với sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc và nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ nhân viên, TDIF vẫn duy trì hoạt động ổn định, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao với doanh thu 20,8 tỷ đồng, lợi nhuận 10,4 tỷ đồng.

Tận tâm tận lực đồng hành cùng doanh nghiệp

Đến nay qua 15 năm phát triển, hoạt động của TDIF đã góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo chiến lược phát triển KT - XH của tỉnh Tây Ninh. Hoạt động đầu tư trực tiếp dưới nhiều hình thức như: hợp vốn với các tổ chức kinh tế để cùng thực hiện dự án; góp vốn thành lập doanh nghiệp; góp vốn cổ phần…đã giúp Quỹ phát huy được vai trò "vốn mồi" để kêu gọi huy động vốn từ các tổ chức, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư.

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, TDIF cũng gặp phải không ít khó khăn, nhất là nguồn vốn hoạt động của Quỹ còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn đầu tư lớn của doanh nghiệp. Để tháo gỡ “nút thắt” này, TDIF chủ trương sẽ tập trung xây dựng Chiến lược phát triển trung và dài hạn, trên cơ sở đó xác định nhu cầu vốn để kịp thời chuẩn bị các điều kiện tiền đề tiếp cận sớm các kênh huy động vốn và bắt tay thực hiện ngay các thủ tục huy động để có nguồn vốn sử dụng kịp thời, tránh bị động. Đồng thời không ngừng nâng cao năng lực hoạt động, từng bước hoàn thiện mình để chủ động xây dựng, tính toán các phương án tài chính khi huy động vốn sao cho đảm bảo hiệu quả. Song song đó Quỹ cũng sẽ vươn ra tìm kiếm dự án đầu tư trực tiếp và góp vốn đầu tư thành lập doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, ưu tiên các dự án thu hồi vốn trực tiếp và có sự tham gia của tư nhân để đầu tư nhằm huy động nguồn lực của xã hội cùng tham gia phát triển hạ tầng KT - XH cho tỉnh nhà.

Với vai trò là tổ chức tài chính nhà nước ở địa phương, cùng với các ngân hàng, TDIF sẽ luôn tích cực, đồng hành cùng doanh nghiệp, luôn lắng nghe phản ánh khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời xử lý giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất về tiếp cận cung cấp hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nâng cao năng lực đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh. “Với tinh thần tận tâm tận lực đồng hành cùng nhà đầu tư, thời gian tới TDIF cam kết sẽ tiếp tục đồng hành sát cánh, đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư của các doanh nghiệp. Tiếp tục tài trợ vốn cho các dự án đầu tư, xem như nguồn “vốn mồi” để các nhà đầu tư cùng tham gia thực hiện xã hội hóa đầu tư hạ tầng KT - XH, phát triển địa phương, tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả trên cơ sở lợi ích của xã hội, lợi ích của doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động của Quỹ” – ông Huỳnh Duy Hậu, Giám đốc TDIF nhấn mạnh.n