QUẢNG BÌNH

Ngành Xây dựng Quảng Bình: Cải cách hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

09:48:43 | 25/7/2018

Trong thời gian qua, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình đã đẩy mạnh triển khai các quy hoạch, tăng cường cải cách hành chính (CCHC) tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (DN). Tạp chí Vietnam Business Forum có cuộc phỏng vấn ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình xung quanh những nội dung trên.

Sau hơn 3 năm thi hành Luật Xây dựng năm 2014, công tác quy hoạch xây dựng đã được ngành thực hiện thế nào?


Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản cụ thể hóa phù hợp với thực tế địa phương, gồm: Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh quy định phân công, phâp cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 5/10/2017 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 về Quy định quy mô công trình, chiều cao tối đa và thời gian được phép tồn tại của công trình để làm căn cứ cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Sở cũng tham mưu hoàn thành các quy hoạch quan trọng, gồm: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh; quy hoạch xây dựng vùng Nam Hà Tĩnh-Bắc Quảng Bình; quy hoạch vùng 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy; quy hoạch chung xây dựng đô thị (5 đô thị loại V; 3 đô thị loại IV và 1 đô thị loại II);...

Tại các đô thị, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đạt khoảng 50% và quy hoạch chi tiết đạt 65% trên diện tích. Tại nông thôn có 100% xã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng và trung tâm xã. Tại các khu chức năng, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu và chi tiết đạt 50%. Tại thành phố Đồng Hới đã ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, đồng thời các trục đường chính cơ bản được phê duyệt thiết kế đô thị.

Định kỳ, Sở còn tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện đầu tư xây dựng theo giấy phép xây dựng được cấp, kịp thời chấn chỉnh và xử phạt nghiêm để hạn chế vi phạm trật tự xây dựng.

Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Quảng Bình:
Tạo niềm tin cho các công trình

Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Bình được thành lập năm 2007 và chính thức hoạt động năm 2008; hiện thuộc Top 20 Tổ chức kiểm định xây dựng hàng đầu cả nước, được Bộ Xây dựng xếp Hạng I. 10 năm qua, Trung tâm đã kiểm định chất lượng xây dựng trên 1.000 công trình trên địa bàn Quảng Bình và tại các tỉnh lân cận: Hà Tĩnh, Quảng Trị. Trung tâm đã tham gia kiểm định chất lượng nhiều công trình lớn như: Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh, trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, trụ sở Huyện ủy-UBND các huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch, Bảo tàng tổng hợp tỉnh, Nhà máy xi măng Ánh Sơn,... Các công trình qua kiểm định đều đảm bảo chất lượng khi đi vào hoạt động và không xảy ra bất kỳ sự cố đáng kể nào. Trong quá trình kiểm định, Trung tâm luôn thực hiện nghiêm các hoạt động nghiệp vụ, tích cực có ý kiến với các đơn vị thi công để khắc phục, xử lý các nguy cơ ngay từ đầu, thậm chí có công trình đã thi công với khối lượng lớn nhưng chất lượng không đảm bảo cũng yêu cầu đập bỏ tìm hoặc bổ sung phương án, vật liệu thi công...

Trong bối cảnh hiện nay, nhiều đơn vị thi công chưa nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc kiểm định chất lượng công trình nên thường không chú trọng khâu này hoặc thực hiện theo kiểu “đối phó” để giảm thiểu chi phí. Một số đơn vị không có chức năng và không được cấp phép cũng tham gia “kiểm định”, thậm chí một số đơn vị được cấp phép nhưng thực hiện thiếu nghiêm túc dẫn đến tình trạng “thật giả lẫn lộn”. Điều này gây khó khăn cho các đơn vị có năng lực, hoạt động nghiêm túc và để lại hậu quả khó lường, nhất là với Quảng Bình bị ảnh hưởng nhiều bởi mưa bão. Ông Phạm Xuân Thảo, Giám đốc Trung tâm khẳng định: Là đơn vị đủ năng lực về con người, trang thiết bị và hoạt động nghiêm túc nên các đơn vị “trao niềm tin” sẽ nhận được sự “đảm bảo chất lượng” công trình - Đó cũng là phương châm hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Bình


Để triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Bình (QHTT) đến năm 2030, tầm nhìn 2050, ngành đã và đang tham mưu, thực hiện giải pháp, hoạt động nào?

Hiện QHTT của tỉnh đang được tập trung hoàn thiện. Sở luôn xác định quy hoạch xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng phát triển không gian, kết cấu hạ tầng, kiến trúc cảnh quan làm cơ sở cho việc phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ. Từ đó, Sở đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, ưu tiên vốn đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch xây dựng, từ quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các đô thị, khu công nghiệp,... đến các khu vực khác ngoài đô thị.

Để tăng cường quản lý quy hoạch, Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định Quy hoạch phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng. Sở luôn đề cao trách nhiệm cộng đồng, địa phương và sự phối hợp với cơ quan quản lý để các quy hoạch xây dựng mang tính bền vững, khả thi cao.

Công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng cũng được thực hiện nghiêm túc. Trên cơ sở quy hoạch xây dựng được duyệt đã ban hành các quy chế quản lý, kiến trúc đô thị, khu kinh tế, công nghiệp. Tại thành phố Đồng Hới đã có quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, đã lập các đồ án thiết kế đô thị tại trục chính và các khu trung tâm thành phố. Các đô thị đều tổ chức lực lượng quản lý trật tự đô thị và việc cấp phép xây dựng nghiêm túc, đầy đủ.

Ông đánh giá sao về kết quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của ngành xây dựng Quảng Bình những năm qua, nhất là các thủ tục liên quan đến cấp phép xây dựng?

Bám sát chương trình, kế hoạch CCHC của Trung ương và tỉnh, Sở đã cụ thể hóa bằng việc ban hành, thực hiện hiệu quả các kế hoạch CCHC hàng năm, đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát, đề ra các phương án đơn giản hóa TTHC. Từ năm 2011 đến nay, Sở đã tham mưu ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 41 bộ TTHC ở cả 3 cấp tỉnh-huyện-xã.

Sở cũng đã tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 44 TTHC theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” qua Trung tâm Hành chính công tỉnh. Các lĩnh vực giải quyết thực hiện đúng quy định và áp dụng phần mềm “một cửa điện tử”. Các phòng chuyên môn trong khi giải quyết TTHC đều quan tâm, tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức và cá nhân.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, năm 2018, Sở đã rút ngắn ít nhất 10% thời gian giải quyết các TTHC theo quy định, có hồ sơ rút ngắn đến 30%. Riêng thời gian cấp phép xây dựng và thủ tục liên quan, đã giảm 19 ngày đối với 03 thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và cấp giấy phép xây dựng. Sở cũng triển khai tiếp nhận, trả lời hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích tạo thuận lợi cho người dân và DN.

Nhân Hội nghị XTĐT tỉnh Quảng Bình năm 2018, ông có chia sẻ điều gì với DN, nhà đầu tư?

Trong thời gian qua, Sở đã thực hiện nhiều giải pháp về tăng cường cải cách TTHC, giảm tối đa thời gian, chi phí cho nhà đầu tư, DN; về hỗ trợ DN; về đào tạo, tập huấn... Trong năm 2018, Sở cam kết rút ngắn tối thiểu 10% thời gian giải quyết tất cả TTHC, đặc biệt, thủ tục về Thẩm định thiết kế cơ sở giảm 25%, Thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công giảm 20% và Cấp giấy phép xây dựng giảm 33% thời gian. Sở cũng đã tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, trực tiếp giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan. Với tinh thần cầu thị, Sở luôn đồng hành, hướng dẫn và tạo mọi thuận lợi khi nhà đầu tư đến với Quảng Bình.

Trân trọng cảm ơn ông!

Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Quảng Bình: 15 năm hành trình “đi trước”

Để đáp ứng nhu cầu quy hoạch xây dựng trên địa bàn, Trung tâm Quy hoạch xây dựng Quảng Bình đã được thành lập vào năm 2002. Vượt qua khó khăn ban đầu về nhân lực, cơ sở vật chất, Trung tâm đã phát triển đi lên và hoàn thành khối lượng lớn công việc quy hoạch xây dựng công trình, phục vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại nhiều khu vực: KCN Hòn La, KCN Tây Bắc Đồng Hới... và nhiều quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn. Ngoài ra, Trung tâm còn thiết kế nhiều công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật khác, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trước yêu cầu ngày càng cao về quy hoạch xây dựng và nghiên cứu khoa học, ngày 28/11/2011 UBND tỉnh quyết định nâng cấp Trung tâm thành Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình. Viện cũng được giao thực hiện một số quy hoạch có tính chất quan trọng như: Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí và dân cư tại xã Hải Ninh và Hồng Thủy; Quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035; Quy hoạch xây dựng vùng ven biển hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, cùng rất nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị quy mô lớn như: Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới; dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu dự án thành phố Đồng Hới...; các khu đô thị, khu dân cư và các quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Chất lượng đồ án quy hoạch xây dựng, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp do Viện thực hiện được các sở, ban, ngành và chủ đầu tư đánh giá đạt yêu cầu cao.

Sau hơn 15 năm thành lập, Viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mặt trận quy hoạch xây dựng, nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng đô thị và nông thôn Quảng Bình hiện đại, đẹp và giàu bản sắc