QUẢNG BÌNH

Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình: Công cụ tài chính đắc lực của tỉnh

10:03:09 | 25/7/2018


Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình là tổ chức tài chính Nhà nước của tỉnh, thực hiện chức năng nhận vốn từ ngân sách nhà nước cấp và huy động các nguồn khác theo quy định để ứng vốn cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua 6 năm đi vào hoạt động (tháng 4/2012), Quỹ đã từng bước khẳng định vai trò là công cụ tài chính đắc lực trong việc giúp chính quyền tỉnh kịp thời đảm bảo nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển theo kế hoạch, đóng góp không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình.

Nguyên tắc hoạt động của Quỹ phát triển đất là phải bảo toàn nguồn vốn; theo đó, các khoản ứng vốn đều dựa trên tính hiệu quả và khả năng trả nợ của từng dự án. Những năm qua, Quỹ đã chú trọng làm tốt công tác phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan khảo sát, lựa chọn và thẩm định tham mưu chủ trương đầu tư các dự án; thường xuyên giám sát, theo dõi chủ đầu tư sử dụng vốn đúng mục đích và hoàn trả vốn ứng đầy đủ, đúng hạn cả vốn gốc và phí ứng vốn theo quy định.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Quỹ đã tích cực tham mưu cho tỉnh ứng vốn trong lĩnh vực bồi thường GPMB tạo quỹ đất, phát triển quỹ đất để đấu giá thu tiền sử dụng đất hoặc tạo mặt bằng sạch để kêu gọi nhà đầu tư. Trong một số trường hợp, khi ngân sách tỉnh chưa cân đối kịp, Quỹ đã cho ứng trước vốn bồi thường GPMB đối với các dự án quan trọng, cấp bách, vốn đối ứng các dự án ODA, các dự án trong các khu công nghiệp của tỉnh. Nhờ vậy, công tác bồi thường GPMB được thực hiện kịp thời, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án. Bên cạnh đó, Quỹ được tỉnh giao thêm nhiệm vụ nhận ủy thác quản lý Quỹ đầu tư địa phương để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vay đầu tư vào các công trình, dự án trọng điểm thuộc danh mục các lĩnh vực ưu tiên để phục vụ phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong 6 năm qua, Quỹ đã tham mưu UBND tỉnh quyết định bố trí ứng vốn cho 103 dự án với số tiền đạt trên 2.000 tỷ đồng. Trong đó, rất nhiều dự án đã hoàn thành góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị thành phố Đồng Hới cũng như trung tâm các huyện, lỵ ngày càng khang trang, hiện đại; đồng thời, giải quyết kịp thời nhu cầu đất ở cho nhân dân và hình thành thị trường bất động sản khá sôi động. Thông qua đấu giá quyền sử dụng đất tại các dự án đã tạo nguồn thu tiền sử dụng đất bổ sung cho ngân sách Nhà nước (NSNN) tỉnh để phục vụ đầu tư phát triển, nhất là đối với các xã đang cần nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Qua thống kê, từ năm 2012 đến nay, nguồn thu tiền sử dụng đất luôn chiếm trên dưới 30% tổng thu ngân sách của tỉnh. Riêng năm 2017 nguồn thu tiền sử dụng đất là 1.360 tỷ đồng, chiếm 36% nguồn thu ngân sách của tỉnh. Tiếp tục phát huy thành quả đạt được những năm qua, trong 6 tháng đầu năm 2018, Quỹ đã phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tạo quỹ đất đấu giá thu NSNN, kết quả 6 tháng trên địa bàn tỉnh thu được 600 tỷ đồng, đạt 54,5% kế hoạch giao.

Ông Từ Ngọc Quý, Giám đốc Quỹ cho biết: Hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh thời gian qua đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Trong thời gian tới, Quỹ tập trung vào việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn; kịp thời nghiên cứu các quy định của Nhà nước để bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định hiện nay cho phù hợp, theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong quan hệ ứng vốn, hoàn trả vốn ứng với Quỹ. Đồng thời, tiếp tục phối hợp tốt với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để tham mưu cho chính quyền các cấp làm tốt nhiệm vụ tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, nhất là tạo quỹ đất sạch để kêu gọi các nhà đầu tư theo chương trình, kế hoạch của tỉnh. Trước mắt, tham mưu UBND tỉnh nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án tạo quỹ đất để tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất, phấn đấu vượt kế hoạch HĐND tỉnh giao năm 2018 là 1.100 tỷ đồng và đạt chỉ tiêu phấn đấu do UBND tỉnh giao là 1.575 tỷ đồng.