QUẢNG BÌNH

Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình: Góp phần thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh

10:04:00 AM | 25/7/2018


Trong những năm gần đây, ngành Tài chính Quảng Bình đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và đạt được một số kết quả quan trọng, qua đó không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách mà còn góp phần thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư tại địa phương.

Trong thời gian qua, Sở Tài chính đã tích cực tham mưu, phối hợp tham gia ý kiến để UBND tỉnh ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhà đầu tư, như: Ưu đãi về tiền thuê đất, hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật ngoài hàng rào dự án, kinh phí đào tạo lao động; hỗ trợ đầu tư cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống; hỗ trợ đầu tư mở đường bay mới và hỗ trợ khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo.

Cụ thể, Sở đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn, thẩm định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án kịp thời, đúng chính sách, chế độ quy định; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan thẩm định đề xuất hỗ trợ, ưu đãi đầu tư của các doanh nghiệp theo các quy định của tỉnh…

Sở đã chủ động, tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện; đồng thời thường xuyên rà soát, bổ sung thủ tục hành chính phù hợp thực tiễn. Cụ thể, Sở đã giảm thủ tục cấp mã số từ 7 ngày trong tuần xuống 2 ngày trong tuần; tham mưu sửa đổi quy định chính sách về doanh nghiệp đầu tư, bảo đảm đồng bộ, phù hợp quy định mới Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành.

Sở cũng tăng cường cập nhật thông tin trên các website của Sở, đăng tải đầy đủ kịp thời thông tin về thủ tục hành chính, dự toán, quyết toán thu chi ngân sách… nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin.

Sở đã tham mưu bố trí vào dự toán ngân sách tỉnh hàng năm để thực hiện công tác hỗ trợ, đào tạo doanh nghiệp với tổng số tiền 1.100 triệu đồng (sự nghiệp đào tạo khác cho liên minh hợp tác xã 500 triệu đồng và đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ số tiền 600 triệu đồng). Dự toán ngân sách hàng năm đều có bố trí hỗ trợ các doanh nghiệp làm nhiệm vụ công ích nhà nước số tiền 1.000 triệu đồng.

Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ tham mưu chính sách tài chính chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập; kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập. Sở tham mưu đề xuất UBND tỉnh các chính sách tháo gỡ khó khăn về thuế hàng năm; cơ cấu, đánh giá lại các khoản nợ, gia hạn nợ, đáo hạn nợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; xem xét tạo cơ hội cho các doanh nghiệp vay vốn ưu đãi nhằm khôi phục quá trình sản xuất hiện nay khi các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề do sự cố môi trường mà Công ty Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra.

Ông Trần Thuynh - Giám đốc Sở Tài chính Quảng Bình cho biết: Trong thời gian tới, ngành tài chính cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi để cùng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đề ra.