QUẢNG BÌNH

Thành phố Đồng Hới: Cởi mở và trách nhiệm

10:11:54 AM | 25/7/2018


Với vị trí địa kinh tế thuận lợi cùng nhiều tiềm năng chưa được khai thác, đặc biệt là môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng cởi mở, thành phố Đồng Hới đang trở thành điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với tư duy cởi mở, thành phố Đồng Hới đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đặc biệt tập trung chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, trong đó có công trình cầu Nhật Lệ II, công trình mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố và các công trình tạo nguồn quỹ đất, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các dự án. Thành phố cũng quan tâm bố trí ngân sách hàng năm và thực hiện những giải pháp tăng cường huy động nguồn lực cho phát triển sản xuất. Đồng thời ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; đầu tư vào khoa học công nghệ mới; đầu tư vào các ngành sử dụng nhiều lao động. Nhờ đó, trong thời gian qua, có rất nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài tỉnh đến đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố như: Dự án siêu thị Coopmax, Khách sạn Mường Thanh, quần thể dự án của Tập đoàn Vingroup...

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, thành phố tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để môi trường này trở thành "sân chơi" bình đẳng. Trong đó, việc cải cách thủ tục hành chính được đưa lên hàng đầu với tinh thần đơn giản hóa về trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian và giảm chi phí.

UBND thành phố phổ biến, quán triệt cho cán bộ công chức, đồng thời xây dựng kế hoạch công tác cải cách hành chính (CCHC) theo giai đoạn, từng năm; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ CCHC theo chương trình, kế hoạch, nhất là trong các cuộc giao ban hàng tháng, quý và tổng kết năm. Công tác CCHC được triển khai toàn diện trên cả sáu nội dung về cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính và đã thu được nhiều kết quả khả quan. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính TTHC được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nên UBND thành phố đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên tiến hành việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các TTHC theo hướng đơn giản hóa, thuận tiện cho người dân.