QUẢNG NAM

Ngành Thuế Quảng Nam và thành tích thu thuế ấn tượng

10:32:38 AM | 14/8/2018

 
Năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, dù trong bối cảnh kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức song công tác thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh vẫn đạt được những kết quả nổi bật. Có được thành công này là nhờ sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế, lãnh đạo tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các Sở, ngành và đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của CBCC ngành Thuế Quảng Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN.

Tự tin "cán đích"


Năm 2017 ngành Thuế Quảng Nam được HĐND tỉnh giao dự toán thu bằng dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính giao 14.150 tỷ đồng. Xác định thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong năm là hết sức khó khăn, chính vì vậy để có thể "cán đích" ấn tượng, ngay từ đầu năm Cục Thuế Quảng Nam đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh tập trung thực hiện và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2017. Qua phân tích, đánh giá các nguồn thu, sắc thuế, Cục Thuế đã xác định hụt thu từ 2 công ty ô tô Trường Hải nên xác định nỗ lực phấn đấu tăng thu, giảm thiểu hụt thu từ ô tô, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2017. Hệ thống thuế từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, hỗ trợ của chính quyền địa phương, sự phối hợp Ban, ngành để tăng cường công tác quản lý thuế trên địa bàn; chống thất thu ngân sách theo từng chuyên đề, nguồn thu, khoản thu một cách quyết liệt, sâu sát, phấn đấu có tăng thu.
 

Trong nội bộ ngành, ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo giao dự toán pháp lệnh, dự toán phấn đấu thu ngân sách, chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra thuế, thu nợ thuế, nộp thuế điện tử… gắn với phát động phong trào thi đua cho từng Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố và từng Phòng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế và tư vấn hỗ trợ người nộp thuế; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ và người nộp thuế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa ngành Thuế; xây dựng biện pháp chống thất thu NSNN, gian lận thương mại và thực hiện đồng bộ các nguồn thu trên địa bàn; đồng thời tăng cường công tác phối, kết hợp chặt chẽ với các sở, ngành trên địa bàn tỉnh tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Với việc triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, nhiệm vụ thu ngân sách của ngành Thuế Quảng Nam năm 2017 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: hoàn thành 13/15 nguồn thu, sắc thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu mà UBND tỉnh, Bộ Tài chính giao. Cụ thể tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2017 là 14.338 tỷ đồng, đạt 101,3 % dự toán và tăng 3,7% so với cùng kỳ; tổng thu trừ tiền sử dụng đất là 13.264 tỷ đồng, đạt 97,2% dự toán. Riêng 3 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn 4.125 tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán pháp lệnh và tăng 14,4% so với cùng kỳ; tổng thu trừ tiền sử dụng đất là 3.982 tỷ đồng, đạt 27,1% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ. Theo ghi nhận của Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Nam – ông Ngô Bốn, việc thu ngân sách về đích hoàn thành theo đúng chỉ tiêu được giao là nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là công sức của cộng đồng doanh nghiệp và thiện chí của ngành Thuế trong công tác tham mưu các giải pháp hành thu trong năm đạt hiệu quả.

Quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu năm 2018

Năm 2018, dự toán thu nội địa Trung ương giao về cho tỉnh là 15.476 tỷ đồng, tăng 8% so với số thực hiện năm 2017 (nếu không kể tiền sử dụng đất, thuê đất nộp 1 lần thì tăng 13% so với thực hiện 2017). Tuy nhiên khó khăn ngành Thuế phải đối mặt nằm ở chính cơ chế, chính sách thuế có nhiều thay đổi theo hướng giảm mức điều tiết để tạo điều kiện hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; doanh nghiệp trong tỉnh phần lớn quy mô nhỏ, mô hình và hiệu quả kinh doanh, nộp thuế chưa ổn định sẽ ảnh hưởng nhất định đến tình hình thu ngân sách, bên cạnh đó doanh nghiệp chịu sự cạnh tranh quyết liệt hơn từ hàng nhập khẩu khi thực hiện lộ trình AFTA, số thu từ Thủy điện phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết khó có khả năng dự báo thu... “Mặc dù vấp phải không ít khó khăn, thách thức song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, của Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp cùng với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tiềm năng, nội lực và tính năng động sáng tạo, ngành Thuế Quảng Nam quyết tâm phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách” - Cục trưởng Bốn khẳng định.

Trên cơ sở đó, để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách được giao, ngành Thuế Quảng Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Chính phủ về những giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kích thích đầu tư và tiêu dùng. Trên cơ sở dự toán thu ngân sách được giao, Cục Thuế chủ động giao nhiệm vụ thu thu cả năm, hằng quý đến từng Chi cục Thuế, từng Phòng, triển khai công tác thu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2018 trên phạm vi toàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý thuế theo từng lĩnh vực, địa bàn, đẩy mạnh chống thất thu, chống nợ đọng thuế nghiên cứu quản lý tăng cơ sở thu để phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo nội dung kế hoạch của ngành; bố trí nguồn nhân lực, phân công, giao nhiệm vụ phù hợp, đi đôi với việc kiểm tra giám sát để từng bộ phận chức năng thực hiện tốt công tác quản lý thuế. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND chỉ đạo, phối hợp tốt với Sở ngành tại địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý thuế trong các lĩnh vực kinh tế; từ đó mở rộng cơ sở thu, quản lý chặt chẽ bao quát hết nguồn thu, chống thất thu ngân sách.

Song song đó Cục Thuế tỉnh cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT; tiếp tục triển khai quyết liệt, nghiêm túc công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy trình, quy định; tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao chất lượng công vụ, bố trí biên chế hiệu quả gắn với tinh giản biên chế theo chủ trương chung; thực hiện tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công Luận