KIÊN GIANG

Cục Thuế Kiên Giang: Quyết tâm “cán đích” nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019

14:46:51 | 27/3/2019


Khép lại năm 2018, Cục Thuế Kiên Giang thu ngân sách đạt 9.739 tỷ đồng, vượt 8,3% dự toán pháp lệnh, vượt 7% dự toán UBND tỉnh giao. Với kết quả đạt được, ngành thuế Kiên Giang đang đóng góp hiệu quả vào thành công chung của ngành thuế cả nước cũng như công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà.Theo ghi nhận của Cục trưởng Cục Thuế Kiên Giang – ông Nguyễn Quốc Cường, công tác thu thuế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đạt và vượt dự toán là do tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực và phát triển ổn định. Cục Thuế tỉnh cũng đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công chức (CBCC) ngành thuế, bám sát tình hình thu trên địa bàn để chỉ đạo quản lý, đôn đốc thu kịp thời. "Mặc dù trong năm qua thu ngân sách vượt so với dự toán chung toàn ngành song kết quả đạt được chưa thật đồng đều; một số khoản thu, sắc thuế không đạt dự toán pháp lệnh do nhiều nguyên nhân khách quan tác động" – ông Cường nhìn nhận.

Điểm nhấn trong năm qua đã có 7.446 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử với tổng số tiền đã nộp thuế là 6.107 tỷ đồng, đạt trên 95%, vượt mục tiêu Tổng cục Thuế đề ra. Có được thành công này là do Cục Thuế Kiên Giang đã đẩy mạnh triển khai cho doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử; đồng thời tập trung thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo. Ngành thuế còn tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tốt công tác vận động doanh nghiệp thực hiện nộp thuế qua các ngân hàng thương mại; phối hợp các ngân hàng tháo gỡ những vương mắc khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình kê khai nộp thuế điện tử, giảm thời gian thông quan hàng hóa.

Năm 2019 Cục Thuế Kiên Giang được Bộ Tài chính giao dự toán thu nội địa đạt 10.100 tỷ đồng, dự toán phấn đấu tỉnh giao thu đạt 10.300 tỷ đồng, tăng 8,4% so thực hiện năm 2018. Mặc dù đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề song với nỗ lực của đội ngũ CBCC cộng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; Cục Thuế Kiên Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng tỉnh nhà sớm “về đích” các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019, ngành thuế Kiên Giang tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách Nhà nước, trong đó chú trọng tăng cường công tác thu, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc quản lý thuế như: quản lý chặt chẽ giá tính thuế, chống thất thu, khai thác tốt nguồn thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách.

Ngoài ra ngành thuế Kiên Giang cũng sẽ tập trung triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Thực hiện các chính sách của Chính phủ về những giải pháp tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2018; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ CBCC trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Duy Anh

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Indonesia 2022

19/10 – 19/12/2022

Hội nghị Triển lãm Indonesia (ICE), thành phố BSD