HÀ GIANG

Đột phá về ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy phát triển GTVT

10:19:12 AM | 18/7/2019

Với mục đích “Vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Giang đã xây dựng kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao trên cơ sở bám sát nội dung trong các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh ban hành. Ông Hoàng Gia Long - Giám đốc Sở GTVT Hà Giang đã chia sẻ một số thông tin về quá trình này.
Hà Thành thực hiện.

Thời gian vừa qua, Sở GTVT Hà Giang đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, vậy ông cho biết cụ thể hơn về vấn đề này?

Sở GTVT đã thực hiện rà soát, nghiên cứu cắt giảm và bổ sung các TTHC để đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ, tránh trùng lặp, thực hiện đơn giản tiện lợi; công bố, công khai, minh bạch đầy đủ, kịp thời thông tin, TTHC để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người dân được biết, chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu cần thiết trước khi đến giao dịch, làm việc nhằm giải quyết công việc nhanh gọn, tránh tình trạng người dân và DN phải đi lại nhiều lần để cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Sở đã thực hiện tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của ngành, niêm yết công khai các TTHC tại bộ phận văn phòng và Trung tâm hành chính công của tỉnh, công khai minh bạch số điện thoại, thư điện tử tiếp nhận phản ánh kiến nghị của nhân dân và DN.

Nhằm thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC và kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC hàng năm, Sở đã ban hành các văn bản nhằm kiểm soát TTHC; thông qua Sở Tư pháp để đăng ký rà soát đánh giá quy định và sửa đổi bổ sung TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

Năm 2018, Sở đã đưa lên trang thông tin điện tử và công khai tại Bộ phận giao dịch một cửa của ngành được 63 TTHC đạt tỷ lệ 100%; đưa 7 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của cơ quan. Theo đó, số TTHC đã giải quyết được 32.615 TTHC; 100% dự án được thẩm định đảm bảo theo thời gian quy định, 35% dự án thẩm định hoàn thành trước thời gian quy định; giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp phép thi công công trình giao thông 10% so với tổng thời gian quy định; giảm thời gian giải quyết TTHC trong lĩnh vực vận tải từ 3% - 5% so với tổng thời gian quy định. Đặc biệt, việc ứng dụng CNTT của Sở trong hoạt động của cơ quan được UBND tỉnh xếp thứ 2.

Ông có thể cho biết khâu đột phá về ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) được Sở triển khai như thế nào?

Thực hiện nội dung: “Đột phá về ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực ngành” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Sở GTVT đã ứng dụng phần mềm Quản lý tài sản đường địa phương vào công tác quản lý; đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ ứng dụng công nghệ mới CARBONCOR ASPHALT trong xây dựng và sửa chữa kết cấu áo đường ô tô, cụ thể đề xuất áp dụng vào Dự án sửa chữa nền, mặt đường tuyến đường Lê Quý Đôn, TP.Hà Giang.

Sở đã tăng cường công tác quản lý, cập nhật, vận hành trang thông tin điện tử của ngành nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho công dân, cơ quan, doanh nghiệp. Triển khai việc luân chuyển văn bản, hồ sơ công việc giữa Sở và các bộ phận, đơn vị trực thuộc thông qua hệ thống văn phòng điện tử VNPTioffce nhằm hiện đại hóa nền hành chính, qua đó thay thế văn bản giấy bằng văn bản điện tử có ứng dụng chữ ký số.

Thực hiện các quy định của Chính phủ, Bộ GTVT trong việc ứng dụng KHCN vào công tác quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, quản lý công tác đào tạo sát hạch cấp, đổi giấy phép lái xe qua mạng cho người dân có nhu cầu. Sở đã đầu tư trang thiết bị và nhân lực triển khai thực hiện phần mềm quản lý hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung để kiểm soát số lượng phương tiện vận tải qua lại cặp cửa khẩu Thanh Thủy - Thiên Bảo và cấp giấy phép vận tải đường bộ cho các phương tiện vận tải của Việt Nam sang Trung Quốc; theo dõi hoạt động của các phương tiện vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình chạy xe.

Ngành thực hiện các giải pháp cụ thể nào nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, thưa ông?

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, ngành GTVT Hà Giang đã đưa ra các giải pháp cụ thể: Tiếp tục rà soát, triển khai quyết liệt hơn nữa việc thực hiện xây dựng tiêu chí giao thông trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành tiêu chí giao thông hiệu quả nhất đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và nâng cao đời sống của người dân trên toàn tỉnh.

Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ dẫn, hướng dẫn thực hiện quy định của Nhà nước thuộc lĩnh vực chuyên ngành đảm bảo kịp thời. Tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của KHCN trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của ngành. Tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức học tập nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật (KHKT) – công nghệ và thực hiện nghiên cứu ứng dụng KHCN vào lĩnh vực GTVT. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quy trình xử lý công việc của các đơn vị trực thuộc và giữa Sở với cấp, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trân trọng cảm ơn ông!