HỒ CHÍ MINH

SHTP: Tầm nhìn trở thành đô thị khoa học công nghệ

15:29:55 | 23/7/2019

Được thành lập vào ngày 24/10/2002, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP) là một trong 3 khu công nghệ cao quốc gia do Chính phủ thành lập. SHTP có tầm nhìn trở thành một đô thị khoa học công nghệ, làm nền tảng cơ sở cho phát triển kinh tế tri thức của Thành phố Hồ Chí Minh và  vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, một địa chỉ hấp dẫn để thu hút nguồn vốn, công nghệ và nhân lực cho hoạt động công nghệ cao.

Tính đến hết tháng 3/2019, SHTP đã là điểm đến cho 154 nhà đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư trên 7 tỷ USD. Trong đó, có 53 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 5,2 tỷ USD, chiếm 73% tổng vốn đầu tư, có 101 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 1,9 tỷ USD. Việc thu hút thành công các dự án công nghệ cao uy tín từ Hoa Kỳ (Intel), Nhật Bản (Nidec, Nipro), Hàn Quốc (Samsung), Pháp (Sanofi, Schneider Electronics)…đã góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung có tên trên bản đồ công nghệ cao thế giới.

Sự phát triển SHTP với 4 giai đoạn gồm Khởi nghiệp, Định hình, Tăng tốc và Sáng tạo. Hiện SHTP đang trong giai đoạn Sáng tạo CNC, đầu tư cho R&D và thương mại hóa sản phẩm mới từ trung tâm nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp công nghệ cao như:

SHTP đang thực hiện sứ mệnh tập hợp nguồn lực cơ sở vật chất và công nghệ để thúc đẩy nhanh quá trình nghiên cứu - đào tạo - ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; thương mại hóa sản phẩm công nghệ cao... Bên cạnh đó tích cực đổi mới cải cách hành chính, tin học hóa quản lý điều hành theo mô hình thành phố thông minh, đẩy nhanh các dịch vụ phục vụ nhà đầu tư, lấy doanh nghiệp làm trọng tâm phục vụ. Ngoài ra, SHTP đang đề xuất với Chính phủ và Thành phố để có cơ chế ủy quyền mạnh mẽ hơn giúp cho doanh nghiệp yên tâm phát triển, áp dụng thủ tục hành chính một cửa và một cửa liên thông trong công tác cấp phép cho doanh nghiệp.

Với mục tiêu hướng đến một khu công viên khoa học - một đô thị khoa học công nghệ phát triển hàng đầu trong khối ASEAN, SHTP đang tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao vào giai đoạn II, đặc biệt chú trọng các dự án thuộc lĩnh vực nghiên cứu – triển khai, ươm tạo công nghệ cao trong nước và quốc tế.