BẮC KẠN

Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông: Nỗ lực chăm sóc sức khỏe nhân dân

9:44:22 AM | 23/8/2019

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Sở Y tế, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông đã vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Các cơ sở khám, chữa bệnh từ tuyến huyện đến cơ sở không ngừng được đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp; đội ngũ y, bác sĩ được tăng cường về lực lượng, nâng cao năng lực chuyên môn và đổi mới về phương thức hoạt động. Từ đó chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông là đơn vị sự nghiệp y tế hạng III trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số - kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian qua, đơn vị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn, các ca bệnh truyền nhiễm được phát hiện sớm, cách ly, điều trị kịp thời không để lây thành dịch. Công tác khám chữa bệnh được triển khai đồng bộ từ huyện đến xã. Trung tâm đã triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới và phác đồ chẩn đoán, điều trị để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế trên cơ sở lấy người bệnh làm trung tâm nhằm nâng cao sự hài lòng của người bệnh khi đến khám chữa bệnh. Triển khai đồng bộ các chương trình y tế - dân số, thực hiện quản lý bệnh không lây nhiễm trên địa bàn, xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp. Những kết quả trên đã tạo niềm tin cho người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại đơn vị, góp phần hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch cấp có thẩm quyền giao.

Trong giai đoạn thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính hiện nay, việc nâng cao chất lượng khám bệnh chữa bệnh là đòi hỏi chính đáng không chỉ của người bệnh mà còn của cả đội ngũ cán bộ y tế của các bệnh viện. Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông đã ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý toàn bộ hoạt động khám chữa bệnh và liên thông dữ liệu với cơ quan bảo hiểm y tế, trang bị bổ sung thiết bị để triển khai kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh; đào tạo lại và đào tạo nâng cao cho đội ngũ cán bộ đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật của bệnh viện tuyến trên, xây dựng các đề án xã hội hóa các dịch vụ y tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai các dịch vụ có chất lượng cho người bệnh đồng thời giáo dục y đức, tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ viên chức, biểu dương kịp thời những gương điển hình để nhân rộng đồng thời xử lý kỷ luật nghiêm minh những viên chức vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổ chức khảo sát ý kiến người bệnh bằng nhiều kênh thông tin để đề ra các giải pháp cải tiến chất lượng, nâng cao hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

BSCKII Trần Văn Tuyến - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông chia sẻ: “Để tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông sẽ tăng cường công tác đào tạo cán bộ theo hướng chuyên sâu, chuyên khoa; đầu tư bổ sung giường bệnh, sửa chữa các buồng bệnh đảm bảo phục vụ tốt người bệnh. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao thái độ phục vụ người bệnh, nhất là tại các khoa khám bệnh. Tiếp nhận kỹ thuật mới từ các bệnh viện tuyến trên, khai thác tối đa việc quản lý, sử dụng trang thiết bị hiệu quả, đáp ứng tốt nhất việc chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân. Đồng thời cũng đề nghị tỉnh Bắc Kạn cần có chính sách ưu tiên thu hút nguồn nhân lực và đầu tư trang thiết bị hiện đại cho các đơn vị tuyến cơ sở ở vùng sâu vùng xa để nhân dân được chăm sóc sức khỏe có chất lượng tại cơ sở, góp phần giảm tải cho tuyến trên và tạo sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe cho người dân.”