BẮC GIANG

Bắc Giang dẫn đầu “cứng hóa” giao thông nông thôn cả nước

11:37:32 | 4/9/2019

Thực hiện Nghị quyết 113 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển giao thông nông thôn (GTNT), đến nay, sau 2 năm thực hiện, phong trào “cứng hóa giao thông nông thôn” đã tạo hiệu ứng tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang và được các địa phương trên cả nước đánh giá cao.

Tỉnh Bắc Giang có hệ thống giao thông khoảng 14000 km, trong đó có 663 km đường huyện, 1842 km đường xã, đường thôn xóm 7.432 km, đường nội đồng 4.042 km. Tuy nhiên tỷ lệ cứng hóa còn thấp: đối với đường xã 57,29%; đường thôn xóm 47,93%; đường nội đồng đạt 8,45% (theo thống kê 2015). Đường chưa được cứng hóa thì bụi bặm vào mùa khô, lầy lội vào mùa mưa gây bất tiện cho sinh hoạt cũng như vận chuyển tiêu thụ cây trồng vật nuôi. Chính vì thế đầu tư phát triển GTNT là một nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ra Nghị quyết số 113-NQ/TU xác định mục tiêu trọng tâm đến năm 2020 phấn đấu 100% các tuyến đường trục thôn và liên thôn được cứng hóa.

Ông Hoàng Văn Thanh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

Từ chính sách đúng…

Để hoàn thành nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra giai đoạn đến năm 2021 cần đầu tư nâng cấp cứng hóa các tuyến đường huyện, xã và thôn xóm với khối lượng tổng kinh phí đầu tư khoảng 5.300 tỷ đồng, trong đó chi phí đầu tư cho đường thôn xóm là 3.780 tỷ đồng. Vốn đầu tư lớn như vậy trong khi điều kiện ngân sách còn khó khăn, cần phải huy động các nguồn lực xã hội, từ nhân dân để hoàn thành mục tiêu đề ra. Qua phân tích đặc điểm tính chất và nhu cầu đối với phát triển từng loại hình GTNT cho thấy nhu cầu đối với đường trục thôn và liên thôn là rất cao trong thời gian tới, đây cũng là các trục đường có thể áp dụng mô hình “nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” do đi qua các khu dân cư và phục vụ trực tiếp cho nhân dân địa phương.

Trên cơ sở các nhiệm vụ đề ra, Sở Giao thông Vận tải đã tham mưu cho tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2021. Sở Giao thông Vận tải đã chủ trì, phối hợp với các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng xây dựng kế hoạch và hướng dẫn về quản lý đầu tư xây dựng, tổ chức thi công và quản lý chất lượng công trình, tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn đến cấp huyện, cấp xã về công tác tổ chức thực hiện.

Mặt khác, tại các huyện thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân các địa phương nắm bắt chủ trương Nghị quyết 07 lan tỏa khắp trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, nhằm giảm bớt khó khăn cho nhân dân trong công tác huy động nguồn vốn đối ứng, các huyện đã tập trung cao ngân sách để hỗ trợ. Cụ thể các địa phương như sau: huyện Lạng Giang hỗ trợ 100 triệu/km đối với các tuyến đường có quy mô bề rộng mặt đường từ 3,5-4,5m, hỗ trợ 200 triệu/km đối với các tuyến đường có quy mô bề rộng mặt đường trên 4,5m; huyện Lục Nam hỗ trợ 100 triệu/km đối với các thôn bình thường, hỗ trợ 200 triệu/km đối với các thôn đặc biệt khó khăn…

… tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân

Ông Hoàng Văn Thanh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải phấn khởi cho biết: Chính sách cứng hóa đường nông thôn mới thực hiện được tròn 2 năm đến nay cho kết quả thực sự hơn cả mong đợi, được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân rất cao. Khi xây dựng thực hiện Nghị quyết 113 Sở tham mưu cho tỉnh chỉ hỗ trợ làm đường rộng từ 3,5m trở lên, hẹp hơn không làm. Lúc đầu bà con sợ rộng vì phải bỏ ra nhiều công, vật liệu cát, đá, sỏi, nhưng sau khi hoàn thành một số tuyến đường bà con có nhận thức khác hẳn. Bà con ở nông thôn hiện nay cũng sử dụng xe tải vận chuyển hàng hóa nhiều hơn cho nên có những nơi bà con tích cực làm mặt đường rộng tới 4,5m, hơn 5m (rộng tới 7m).

Qua gần 2 năm triển khai thực hiện, phong trào xây dựng đường GTNT đã phát triển mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với 9 huyện, 206 xã, thị trấn và hơn 1.377 thôn, bản tham gia thực hiện, chiều dài cứng hóa ước thực hiện đến nay gần 3.000 km đường GTNT. Kết quả thực hiện của các huyện đều vượt so với kế hoạch đăng ký ban đầu, có những huyện khối lượng thực hiện rất lớn như huyện Lục Ngạn cứng hóa hơn 1.088 km, huyện Lạng Giang cứng hóa hơn 581 km, huyện Yên Dũng cứng hóa hơn 430 km, huyện Yên Thế cứng hóa hơn 422 km... Với kết quả đạt được đã giúp các địa phương hoàn thành thắng lợi tiêu chí số 2 về giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn tỉnh lên 90 xã.