TÂY NINH

Ngành ngân hàng tích cực tháo gỡ khó khăn, đồng hành vượt khó cùng doanh nghiệp

10:21:43 AM | 3/12/2019

Những năm qua, hoạt động ngành Ngân hàng Tây Ninh đã bám sát các chủ trương, định hướng của Chính phủ, của ngành và những kế hoạch, mục tiêu phát triển KT - XH của địa phương; tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN trong tiếp cận tín dụng và dịch vụ ngân hàng.

Tính đến 30/9/2019, tổng nguồn vốn huy động của hệ thống Ngân hàng Tây Ninh đạt 44.009 tỷ đồng, mức tăng bình quân giai đoạn 2014 - 2018 là 13,7%; tổng dư nợ cho vay đến 30/9/2019 đạt 55.636 tỷ đồng, mức tăng bình quân giai đoạn 2014 - 2018 20,9%; tỷ lệ nợ xấu luôn dưới 1%/tổng dư nợ, đến cuối 30/9/2019 chiếm 0,37%/tổng dư nợ, giảm so tỷ lệ 1,36% cuối năm 2014. Tỷ lệ dư nợ cho vay trung, dài hạn của ngành Ngân hàng Tây Ninh luôn ở mức cao, giai đoạn 2014 đến nay luôn ở mức từ 35% trở lên và mức tăng bình quân hàng năm là 22,8%/năm; qua đó đã đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho đầu tư, đổi mới máy móc, thiết bị, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới, mở rộng quy mô, nâng cao năng suất lao động của nền kinh tế địa phương.

Để đáp ứng tốt nhu cầu vốn và dịch vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, NHNN tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tích cực triển khai các chương trình, gói tín dụng với lãi suất hợp lý; thực hiện mở rộng đầu tư tín dụng cho các dự án, chương trình phát triển KT - XH của tỉnh, nhất là vốn cho 5 lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; DNNVV; công nghiệp hỗ trợ; DN ứng dụng công nghệ cao).

Các TCTD trên địa bàn đã có nhiều giải pháp tích cực để hỗ trợ DN trong tiếp cận vốn và dịch vụ ngân hàng khác; tuân thủ các quy định của NHNN về trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên phát triển, trong đó các NHTM Nhà nước cho vay ở mức tối đa thấp hơn 1% so với quy định; có DNNVV được hưởng lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ thấp hơn 1%-2%/năm so với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường.

Bên cạnh hỗ trợ DNNVV với lãi suất ngắn hạn trong nhóm 5 lĩnh vực ưu tiên, các TCTD còn tích cực gặp gỡ, đối thoại, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ vốn kịp thời trong sản xuất kinh doanh thông qua Chương trình kết nối ngân hàng - DN. Một số TCTD đã triển khai có hiệu quả các gói tín dụng ưu đãi cho DNNVV từ trụ sở chính như: BIDV với gói tín dụng 30.000 tỷ đồng dành cho DNNVV năm 2019, lãi suất cho vay chỉ từ 6,5%/năm…; Ngân hàng Bản Việt với gói vay ưu đãi cho DNNVV với lãi suất chỉ 8.5%/năm, trị giá 1.000 tỷ đồng...Trong 5 năm 2014 - 2018, quy mô dư nợ cho DN trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2018 đã gấp 2,2 lần năm 2014 với mức tăng bình quân 23,2%, cao hơn mức tăng bình quân tổng dư nợ trên địa bàn là 20,9%.

Giám đốc NHNN tỉnh Tây Ninh – ông Trần Xuân Hiền cho biết đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cùng cộng đồng DN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong thời gian tới. Theo đó NHNN tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt Chương trình kết nối ngân hàng - DN; chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các cấp và các Hiệp hội DN nắm bắt tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của DN, nhất là khó khăn về vốn; duy trì tốt việc đối thoại, trao đổi với DN qua mô hình cafe doanh nhân để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, cơ chế, chính sách của ngành đến cộng đồng DN. Ngành Ngân hàng cũng sẽ kiến nghị và phối hợp với các Hiệp hội DN trên địa bàn thường xuyên tổ chức các lớp về quản lý tài chính DN và các lĩnh vực khác cho các chủ DN để nâng cao điều kiện, khả năng tiếp cận vốn.

Cũng theo ông Hiền , thiếu tài sản bảo đảm là một trong những rào cản trong tiếp cận vốn của DNNVV nói chung, nhất là đối với các DN khởi nghiệp, DN siêu nhỏ và HTX. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chưa thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV theo Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ. "Thời gian tới, khi tỉnh thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV để hỗ trợ các DNNVV, DN siêu nhỏ, DN khởi nghiệp có nhu cầu vay vốn nhưng không đủ điều kiện về tài sản bảo đảm có thể tiếp cận được nguồn vốn tín dụng từ các TCTD, chắc chắn ngành Ngân hàng sẽ hỗ trợ DN trong sản xuất kinh doanh ngày càng nhiều hơn và hiệu quả hơn nữa" – ông Hiền khẳng định.