ĐÀ NẴNG

“Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư 2019”: Đà Nẵng đã thu hút hơn 8.638 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước

09:27:58 | 19/12/2019

Năm 2019 có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, đồng thời cũng là năm tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tiếp nối năm 2018, thành phố Đà Nẵng tiếp tục lựa chọn và chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chủ đề năm 2019 là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”, trong đó nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách kêu gọi đầu tư; tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo quỹ đất phục vụ nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp; rà soát, công bố quy hoạch, quỹ đất để kêu gọi đầu tư. Tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch để Đà Nẵng thực sự là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là thu hút các nhà đầu tư có uy tín, năng lực thật sự trong các lĩnh vực có hàm lượng giá trị gia tăng cao.

Trong bối cảnh đó, ngay từ đầu năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã mạnh dạn đăng ký nhiệm vụ “Xúc tiến, kêu gọi đầu tư (chấp thuận đầu tư, PPP, đấu thầu dự án sử dụng đất) 6 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 6.000 tỷ đồng” là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện trong năm 2019.
Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND thành phố cấp 7 Quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 8.638 tỷ đồng, tăng 36,25% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế đến ngày 30/10/2019, thành phố đã thu hút 329 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đạt 104.516 tỷ đồng, trong đó, có một số dự án lớn trên 1.000 tỷ đồng như: Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị du lịch Thủy Tú của Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 1.823 tỷ đồng; Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự cao cấp ven biển Đà Nẵng của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị du lịch Quảng An với tổng vốn đầu tư 4.942 tỷ đồng,...

Đạt được kết quả như trên là nhờ sự nỗ lực của các cấp, ngành thành phố nói chung và Sở Kế hoạch và Đầu tư nói riêng trong đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Đối với từng dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phối hợp với các sở, ngành của thành phố hướng dẫn nhà đầu tư hoàn chỉnh thủ tục để được cấp Quyết định chủ chủ trương đầu tư.

Ngoài ra, nhằm triển khai hiệu quả Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư 2019 theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể như: Nghiên cứu, đề xuất hướng giải quyết để xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư đang xúc tiến liên quan đến lĩnh vực đất đai, quy hoạch, nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước; tiếp nhận, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND thành phố xem xét, đối thoại với doanh nghiệp và chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện; chủ động cung cấp thông tin về chính sách, thủ tục đầu tư, cơ hội đầu tư, môi trường, tiềm năng và đối tác đầu tư cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu để đầu tư.

Cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 về xúc tiến, kêu gọi đầu tư trong nước; trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh thu hút đầu tư, triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp để cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính; thường xuyên tổ chức và tham mưu tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô đầu tư trên địa bàn thành phố.

Hoàng Ngọc