ĐÀ NẴNG

Để Đà Nẵng trở thành “đầu tàu” của Miền Trung

08:59:20 | 20/12/2019

Sau hơn 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mặc dù đã được được nhiều kết quả tích cực, được ghi nhận và đáng khích lệ, song Đà Nẵng vẫn đối mặt với những khó khăn, thách thức hiện hữu, đan xen giữa các vấn đề kinh tế và an sinh xã hội.

Được kỳ vọng trở thành “đầu tàu” của Miền Trung, nhưng vai trò đầu tàu và trung tâm kinh tế - xã hội của Đà Nẵng trong khu vực còn chưa rõ nét. Quy mô kinh tế còn nhỏ, GRDP chỉ chiếm 1,55% so với cả nước, nguồn lực đầu tư còn thấp, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, liên kết phát triển vùng chưa phát huy hiệu quả. Công tác quản lý đô thị, đầu tư, xây dựng, đất đai có lúc, có nơi còn khiếm khuyết; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu và yếu; số hộ nghèo thoát nghèo nhanh nhưng chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc một số lĩnh vực còn chậm…

Mặc dù vậy, Thành phố Đà Nẵng kiên định và xác định mục tiêu sẽ phát triển Đà Nẵng thành đô thị lớn, là trung tâm kinh tế, văn hoá - xã hội, động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đảm bảo giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội và môi trường, phát triển bền vững.

Để làm được điều đó, Đà Nẵng tập trung thực hiện các giải pháp sau:

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi 3 đột phá phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI. Cụ thể là phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại; tập trung thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và có trọng điểm, trong đó trọng tâm thực hiện việc đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm, có ý nghĩa động lực và lan tỏa cho sự phát triển của thành phố đến năm 2030 như: dự án Cảng Liên Chiểu, di dời ga đường sắt, Làng Đại học Đà Nẵng, bệnh viện Sản - Nhi giai đoạn 2; mở rộng nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng,… Xây dựng và phát triển văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng thành phố môi trường và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tạo lập môi trường, đời sống văn hóa, văn minh đô thị. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu “thành phố 4 an” gắn kết với các chương trình thành phố “5 không”, “3 có” nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng; tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc, ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em...

Tiếp tục đầu tư phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khám chữa, bệnh chất lượng cao; mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95-100% vào năm 2020.

Tiếp tục thực hiện Đề án “Có việc làm”, phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, nhất là thị trường có thu nhập cao, an toàn cho người lao động. Phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3%.

Đẩy mạnh thực hiện Đề án “có nhà ở”, huy động nhiều nguồn lực xây dựng nhà ở chung cư bố trí cho các hộ chính sách, hộ nghèo chưa có chỗ ở ổn định, các hộ tái định cư, đối tượng hưởng lương từ ngân sách; tiếp tục khuyến khích đầu tư xây dựng ký túc xá cho sinh viên, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp.

Xây dựng thành phố môi trường và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, tiếp tục triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”. Lập và triển khai quy hoạch hệ thống cây xanh đô thị, hệ thống thoát nước đô thị, xử lý chất thải rắn đô thị; Đề án “Phát triển công trình xanh và ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, triển khai đầu tư và đưa vào sử dụng có hiệu quả các dự án xử lý ô nhiễm môi trường.

Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững kỷ cương xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ tốt các yêu cầu chính đáng của nhân dân, tạo môi trường sống, làm việc ngày càng lý tưởng cho người dân.

Quang Tùng

 

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Indonesia 2022

19/10 – 19/12/2022

Hội nghị Triển lãm Indonesia (ICE), thành phố BSD