ĐẮK LẮK

Nâng cao khả năng hội nhập cho doanh nghiệp

09:53:08 | 2/1/2020

Nền kinh tế nước ta đang đi vào hội nhập quốc tế sâu rộng, nhiều hiệp định hợp tác với các tổ chức quốc tế và các quốc gia trên thế giới được ký kết, việc gia nhập nhiều tổ chức và diễn đàn quốc tế đã tạo ra nhiều vận hội và thách thức cho doanh nghiệp của Việt Nam nói chung và của tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Để tiếp sức, hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập thành công, tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các cơ quan của Trung ương, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các đơn vị liên quan tổ chức các buổi hội thảo, các lớp đào tạo, tập huấn nhằm cung cấp, phổ biến tới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh các thông tin và hướng dẫn thực thi cam kết trong khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế (ASEAN, WTO, APEC, ASEM,…); nâng cao trình độ, năng lực đàm phán, ký kết hợp đồng và xử lý tranh chấp liên quan đến hoạt động logistics. Bên cạnh đó, cập nhật thông tin về những chuyển biến mới trong tình hình thế giới, khu vực, xu thế hợp tác, liên kết kinh tế quốc tế, đặc biệt dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, những vấn đề đặt ra đối với quá trình chuẩn bị nhằm thực thi hiệu quả các cam kết FTA thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên… Từ đó, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng lộ trình hội nhập với khu vực và thế giới, nhất là trong vấn đề xây dựng thương hiệu sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, nâng cao trình độ về quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đặc biệt, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, đề án như: Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đối với tỉnh Đắk Lắk; Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2020”; Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Tỉnh cũng tổ chức, hỗ trợ cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia các hội chợ - triển lãm mang tính khu vực, phối hợp với các tỉnh thành khác tổ chức cho các doanh nghiệp trong tỉnh gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, tạo cầu nối giao thương, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư giữa các địa phương.

Đồng thời, tỉnh đã đẩy mạnh quan hệ hợp tác, ký kết và triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác kinh tế, nhất là hợp tác trong lĩnh vực thương mại của tỉnh Đắk Lắk với các nước tham gia FTA. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã ký 12 thỏa thuận với các tỉnh Nam Lào; 11 thỏa thuận với tỉnh Mondulkiri - Campuchia; ký 1 bản ghi nhớ với tỉnh Jihosesky Craj - Cộng hoà Séc, 3 bản thỏa thuận về quan hệ hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh Jeollabuk - Hàn Quốc...và dự kiến trong thời gian tới tỉnh sẽ đẩy mạnh hợp tác với nhiều nước trên thế giới.

Nhiều doanh nghiệp đã phát huy lợi thế, chủ động tìm kiếm và mở rộng thị trường, hội nhập ngày càng sâu hơn vào kinh tế quốc tế, đóng vai trò chủ đạo trong công tác xuất nhập khẩu của tỉnh. Xuất khẩu các sản phẩm nông sản nhất là cà phê, tiêu, cao su, mật ong...là thế mạnh của tỉnh Đắk Lắk trong nhiều năm qua; riêng trong năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 600 triệu USD. Hàng hóa của Đắk Lắk đã xuất khẩu sang hơn 63 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, nhất là đã thâm nhập được vào các thị trường lớn với yêu cầu chất lượng hàng hóa và vệ sinh thực phẩm nghiêm ngặt như thị trường Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp…