ĐẮC NÔNG

Huyện Đắk Song: Hiện đại hóa ngành nông nghiệp để tăng sức cạnh tranh

9:13:05 AM | 2/4/2020

Xuất phát điểm là huyện nghèo của tỉnh Đắk Nông, chuyên canh tác các cây công nghiệp hàng năm, cây công nghiệp lâu năm… qua hơn 19 năm thành lập, huyện Đắk Song đã dần trưởng thành và gặt hái nhiều kết quả trên mọi lĩnh vực.


Ông Nguyễn Xuân Thanh, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song

Không ngừng nỗ lực

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đắk Song đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn thách thức. Ông Nguyễn Xuân Thanh – Chủ tịch UBND huyện Đắk Song cho biết: “Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện tốt “3 tập trung” là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC), xây dựng đồng bộ kết cấu nông thôn và giảm nghèo bền vững; gắn với “4 đột phá” là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch thu hút đầu tư phát triển vùng nông nghiệp CNC; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đầu tư phát triển du lịch”.

Năm 2019, trong 30 chỉ tiêu tại Nghị quyết (NQ) số 24/NQ-HĐND thì cơ bản đã đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, có 11/30 chỉ tiêu vượt NQ, chiếm tỷ lệ 36,7%; có 15/30 chỉ tiêu đạt so với NQ, chiếm 50%; có 4 chỉ tiêu không đạt so với NQ, chiếm 13%. Nếu như năm 2015 tỷ lệ nông nghiệp là 69%; công nghiệp – xây dựng (CN-XD) 18%; thương mại – dịch vụ (TM-DV) là 13% thì đến năm 2019, tỷ trọng nông lâm nghiệp chỉ còn 61%, tăng dần tỷ trọng của ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người từ 33 triệu/người/năm đến nay lên đến 44 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước tăng từ 67,2 tỷ đồng lên đến 106,1 tỷ đồng, tăng 157%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,2% nay còn 6,11%. Huyện đã ưu tiên nguồn lực để bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc kết hợp với khai thác tiềm năng, lợi thế về du lịch như: Khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung, Thác Lưu Ly; Thác Bảy tầng, Suối khoáng Đăk Mol… Một kết quả nổi bật đáng ghi nhận nhất đó là huyện đã xây dựng thành công 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) là xã Nam Bình và Thuận Hạnh, nâng số xã về đích NTM là 3 xã và bình quân mỗi xã đạt 16,25 tiêu chí.

Phát huy những thành quả đã đạt được, trong năm 2020 này, huyện xác định sẽ tiếp tục thực hiện đẩy nhanh tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hóa. Triển khai đồng bộ các chính sách của Trung ương, của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm tạo động lực thúc đẩy phát triển KT - XH. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, phát huy thế mạnh tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, kêu gọi thu hút đầu tư, phát triển năng lượng tái tạo (điện gió, điện năng lượng mặt trời…). Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông lâm nghiệp chiếm 55,8%, CN - XD chiếm 23,2%, TM - DV chiếm 21%. Phấn đấu thu ngân sách đạt trên 122 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người trên 45 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5,6%; xây dựng xã Thuận Hà đạt chuẩn NTM và phấn đấu bình quân mỗi xã đạt 17 tiêu chí.

Chú trọng cải cách thủ tục hành chính

Xác định tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), địa phương đã thực thi nhiều giải pháp hiệu quả như rà soát, đánh giá và đơn giản hóa TTHC góp phần giảm chi phí, thời gian cho tổ chức và cá nhân, thuận tiện cho cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ. Hiện 100% cơ quan đơn vị áp dụng rất tốt công nghệ thông tin; 100% văn bản được giao dịch qua phần mềm quản lý văn bản; 100% hồ sơ, TTHC được tiếp nhận và giải quyết qua hệ thống một cửa, một cửa điện tử. Huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, phòng ban chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các công ty,doanh nghiệp, người dân về thực hiện giao dịch trực tuyến; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát cập nhật danh mục hồ sơ tiếp nhận hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đạt kết quả cao.

Về vấn đề trên, ông Thanh nhấn mạnh: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từ năng lực - tinh thần trách nhiệm - đạo đức công vụ là một yếu tố then chốt trong việc cải cách hành chính nói chung và cải cách TTHC nói riêng. Theo đó, công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn là không thể lơ là, đi liền với thực hiện cơ chế khen – thưởng đúng người, đúng việc”.

Bên cạnh đó, huyện Đắk Song có điều kiện tự nhiên khá phù hợp để phát triển nông lâm nghiệp, đặc biệt các cây trồng thế mạnh như cà phê, hồ tiêu, rau màu…Do đó, Đắk Song luôn cố gắng làm tốt công tác tập huấn, xây dựng mô hình, hội thảo… để hướng dẫn người dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, như sử dụng giống mới năng suất cao, phẩm chất tốt, áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân. Hỗ trợ, định hướng người dân sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp tốt như VietGap, GlobalGap, hữu cơ..., liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đến nay huyện đã triển khai hỗ trợ xây dựng chứng nhận VietGAP cho 5 ha rau, 10 ha bơ, 150 ha hồ tiêu. Từng bước liên kết chặt chẽ giữa nhà quản lý, nhà khoa học, nông dân, doanh nghiệp và hợp tác xã... để đảm bảo nền sản xuất nông nghiệp hiện đại an toàn theo chuỗi giá trị.

Ông Thanh chia sẻ: “Mục tiêu của ngành nông nghiệp huyện hiện nay là chuyển đổi theo hướng hiện đại hóa và thương mại hóa, theo phương châm tăng giá trị, giảm đầu vào, hình thành các chuỗi giá trị trong một nền kinh tế nông nghiệp, đủ sức cạnh tranh khi hội nhập. Vì vậy công tác thu hút đầu tư được chỉ đạo thực hiện sát sao, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các doanh nghiệp tìm đến. Các dự án được ưu tiên chủ yếu hiện nay là ngành chế biến nông sản, sản xuất năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), chế biến và sản xuất gỗ xuất khẩu. Đắk Song tự tin sẽ từng ngày vươn lên mạnh mẽ, tạo tiền đề cơ bản để phát triển toàn diện, bền vững theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Nguồn: Vietnam Business Forum