QUẢNG TRỊ

Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp

11:00:24 | 4/5/2020

Hiện tỉnh Quảng Trị có 8 ngân hàng thương mại với 50 chi nhánh và phòng giao dịch, Ngân hàng chính sách xã hội và 11 quỹ tín dụng nhân dân. Đến ngày 31/12/2019, huy động vốn trên địa bàn đạt 23.137 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay đạt 35.916 tỷ đồng, trong đó cho vay trung và dài hạn đạt 19.774 tỷ đồng. Hệ thống ngân hàng Quảng Trị đã chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, các hoạt động tiền tệ ngân hàng an toàn và hiệu quả.

Sau 5 năm thực hiện Chương trình kết nối giữa ngân hàng - doanh nghiệp (theo văn bản số 2668/NHNN-VP ngày 17/4/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước), Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kết nối, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong tiếp cận nguồn vốn. NHNN và các TCTD đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố tổ chức các chương trình làm việc, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp. Đến ngày 31/12/2019, dư nợ cho doanh nghiệp đạt 11.376 tỷ đồng, chiếm 36,25% dư nợ cho vay. Điển hình, trước những biến động phức tạp, nhất là hậu quả của dịch bệnh COVID-19 tác động đầu năm 2020, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các TCTD chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh danh, rà soát lại mức độ thiệt hại, ảnh hưởng của doanh nghiệp để cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản nợ từ ngày 23/1/2020 đến hết ngày 31/3/2020 (cho 03 doanh nghiệp); đồng thời đẩy mạnh cho vay mới để ổn định sản xuất - kinh doanh.

Ông Hồ Sỹ Trọng - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Trị cho biết: Việc tăng cường kết nối ngân hàng doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Quảng Trị trong thời gian qua đã góp phần quan trọng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn tập trung vào sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát huy thế mạnh của tỉnh.

Nguồn: Vietnam Business Forum