QUẢNG TRỊ

Huyện Cam Lộ: Hoàn thành xây dựng nông thôn mới sớm nhất khu vực miền Trung

10:26:23 | 5/5/2020

Là địa phương đầu tiên được tỉnh Quảng Trị lựa chọn xây dựng huyện nông thôn mới (NTM), đến nay sau 10 năm thực hiện, 8/8 xã trên địa bàn huyện Cam Lộ đã đạt chuẩn NTM, huyện đã đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện NTM theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cam Lộ của 10 năm trước có điểm xuất phát thấp về mọi mặt do hậu quả chiến tranh để lại còn nhiều, mặt khác là địa phương luôn chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, do đó điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, ngay từ khi bắt đầu thực hiện, huyện Cam Lộ đã xác định xây dựng NTM đảm bảo thực chất và chất lượng, lấy thu nhập của người nông dân, cảnh quan môi trường nông thôn và kiện toàn, đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở làm điểm cốt lõi. Xây dựng NTM nhưng vẫn giữ được bản sắc truyền thống của vùng nông thôn, không chạy theo hình thức, không huy động quá sức dân, không để nợ đọng xây dựng cơ bản, người dân được phát huy dân chủ trong quá trình triển khai thực hiện.

Huyện xây dựng NTM với phương châm: “chủ động, quyết liệt, hiệu quả, sáng tạo” bằng cách làm từ đồng ruộng vào nhà, từ nhà ra khu dân cư, với sức mạnh dựa vào con người. Đặc biệt “nông dân, cư dân nông thôn và cán bộ cơ sở” đã huy động đầu tư có hiệu quả từ mọi nguồn lực, dựa vào sức dân để lo cuộc sống cho dân, dựa vào sức mạnh của quần chúng nhân dân làm nên NTM.

Sau 10 năm thực hiện xây dựng NTM, từ số tiêu chí cấp xã đạt chuẩn bình quân dưới 6 tiêu chí, đến nay 8/8 xã trên địa bàn huyện Cam Lộ đạt chuẩn NTM, huyện đã đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện NTM theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các đồ án quy hoạch, đề án xây dựng NTM được triển khai đồng bộ; cơ sở hạ tầng được đầu tư, cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới khá hoàn chỉnh. Sản xuất nông nghiệp, ngành nghề phát triển khá toàn diện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Diện mạo nông thôn huyện Cam Lộ ngày càng thêm khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

Cụ thể, tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM từ năm 2010 đến nay hơn 3.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 khu vực nông thôn 38,34 triệu đồng/người/năm, tăng 1,9 lần so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,57%, giảm 1.117 hộ. Bên cạnh đó, 100% tuyến đường trục xã đến trung tâm huyện, đường liên xã với tổng chiều dài 124,8 km đã được nhựa hóa; 24/24 trường học có cơ sở vật chất đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 21/24 trường đạt chuẩn Quốc gia; 100% thôn, bản có quy hoạch quỹ đất và xây dựng nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, các sân thể thao phục vụ nhu cầu nhân dân; 8/8 xã với 91/91 thôn, bản đạt danh hiệu văn hóa…

Cam Lộ phấn đấu đến 2025, xây dựng 60% - 70% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Bộ tiêu chí do tỉnh ban hành); cơ bản thành huyện "nông thôn mới kiểu mẫu". Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện từ 70 triệu đồng trở lên; duy trì tỷ lệ hộ nghèo không quá 3%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên 90%; tỷ lệ việc làm qua đào tạo từ 75% trở lên.

Ông Ngô Quang Chiến, Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ cho biết: 10 năm nỗ lực với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân tham gia chung sức xây dựng NTM, những kết quả đạt được đã tạo ra chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của người dân, tạo ra bộ mặt mới cho vùng nông thôn, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

Thời gian tới, mục tiêu huyện Cam Lộ tiếp tục triển khai toàn diện các nội dung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM ở tất cả các xã. Đặc biệt là tiếp tục phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, gắn kết giữa các vùng theo quy hoạch. Phát triển nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn và các loại hình dịch vụ ổn định, bền vững, đảm bảo môi trường, gắn với xây dựng NTM, tạo việc làm ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn. Xây dựng xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được đảm bảo, hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường.

Nguyễn Bách (Vietnam Business Forum)