QUẢNG TRỊ

Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà: Xây dựng Thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp

10:37:59 | 6/5/2020

Quảng Trị ngày càng được bạn bè trong và ngoài nước biết tới với hình ảnh một đô thị hiện đại, xanh – sạch – đẹp. Những dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè có đóng góp không nhỏ của Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà.

Trong thời gian qua tình hình kinh tế chung của toàn xã hội có nhiều biến động ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty, hơn nữa việc đầu tư ngân sách cho công tác chuyên môn của Công ty không đáp ứng khối lượng công việc mà Công ty đang làm, nên đã ảnh hưởng đến tiền lương và thu nhập của người lao động.

Trước tình hình trên, để duy trì ổn định và phát triển bền vững, trên cơ sở nguồn nhân lực sẵn có và kết quả đạt được của năm trước cùng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của UBND tỉnh Quảng Trị và thành phố Đông Hà; sự ủng hộ, hỗ trợ của các sở, ban, ngành, địa phương, Công ty đã phát huy tốt nội lực để đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế thị trường, lãnh đạo Công ty đã cụ thể hóa các nghị quyết thành hành động để cán bộ Đảng viên, công nhân viên có sự đồng thuận, chia sẻ khó khăn cùng Công ty. Ban giám đốc Công ty đã tập trung chỉ đạo đổi mới công tác quản lý, điều hành sản xuất, phát động nhiều phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Luôn coi trọng đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt đồng thời phát huy vai trò các tổ chức quần chúng trong đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nếp sống văn minh đô thị và vệ sinh môi trường. Song song với việc nâng cao chất lượng quản lý, Công ty cũng đặc biệt chú trọng nâng cao trang thiết bị, máy móc, mua sắm trang thiết bị văn phòng đồng bộ, nâng cao chất lượng làm việc của cán bộ nhân viên. Doanh thu hàng năm và nộp ngân sách nhà nước năm sau luôn cao hơn năm trước.

Là doanh nghiệp có đặc thù cung cấp dịch vụ công cộng với phần lớn là lực lượng lao động thủ công, Công ty từng bước chuẩn hóa các tiêu chí như: 100% phải tốt nghiệp văn hóa 12/12, chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ và văn hóa ứng xử khi làm việc; tạo điều kiện để cán bộ nhân viên tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ; sắp xếp lại cán bộ đảm bảo đúng chuyên môn và phát huy được sở trường năng lực công tác.

Quá trình xây dựng và phát triển, Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà đã tạo được hình ảnh đẹp và niềm tin yêu của Đảng bộ,  nhân dân Quảng Trị, sự cảm phục của đồng nghiệp, sự tín nhiệm của đối tác. Điều đó vừa là niềm tự hào nhưng cũng đồng thời là trách nhiệm lớn của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Đức Bình (Vietnam Business Forum)