THÁI BÌNH

Thu hút doanh nghiệp, tạo đột phá cho tái cơ cấu nông nghiệp

13:54:09 | 22/6/2020

“Thu hút và phát triển doanh nghiệp là đột phá cho tái cơ cấu nông nghiệp và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Lấy doanh nghiệp là đầu tàu trong phát triển chuỗi giá trị có sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với các hộ sản xuất, tạo việc làm phi nông nghiệp và xuất khẩu lao động, là một trong các quan điểm được xác định trong Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.” - Ông Phạm Văn Dụng,  Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Thái Bình cho biết.


Ông Phạm Văn Dụng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Bình

Thực hiện quan điểm đó, ngành NN& PTNT đã chủ trì, phối hợp phục vụ thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và đạt được kết quả khá. Cụ thể: Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh kêu gọi thu hút đầu tư phát triển lĩnh vực NN& PTNT, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư. Chủ động vận động các đối tác, nhà đầu tư đang quan tâm đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, hướng dẫn các nhà đầu tư hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo quy định. Chủ động cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện đơn giản hóa TTHC và giảm thời gian giải quyết các TTHC phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư. Chuẩn hóa và công khai TTHC: đã công bố 88 thủ tục, thực hiện 30 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; 100% TTHC thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh; 100 hồ sơ được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ giải quyết quá hạn. Thái độ, tác phong làm việc của cán bộ, công chức được nâng cao; không có khiếu nại, phản ánh về thái độ, tác phong làm việc từ phía tổ chức, cá nhân.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo rất sát sao, quyết liệt về việc tích tụ tập trung ruộng đất, đã ban hành nhiều văn bản và các hoạt động liên quan, điển hình như: UBND tỉnh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình ngày 8/4/2017, có 17 doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Thái Bình như Tập đoàn TH, Liên doanh Công ty cổ phần ô tô Trường Hải – Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, Tập đoàn Geleximco… với diện tích đăng ký thực hiện các dự án khoảng 8.000 ha, với tổng số vốn dự kiến khoảng 17 nghìn tỷ đồng. Ban hành công văn số 1292/UBND-NNTNMT ngày 12/4/2017 về việc cơ chế tích tụ ruộng đất phục vụ nông nghiệp sản xuất hàng hóa tại tỉnh Thái Bình gửi UBND các huyện, thành phố để triển khai tổ chức thực hiện.

Với những nỗ lực “cởi trói” cho ngành Nông nghiệp, tỉnh Thái Bình đang triển khai mạnh mẽ việc tích tụ tập trung ruộng đất và đạt được những kết quả đáng kể như: 100% số xã trong tỉnh đã dồn điền đổi thửa; hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng cơ bản thuận lợi cho phát triển các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Đến nay, toàn tỉnh có 17.409,28 ha đất tích tụ, tập trung đất để sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với tiêu thụ nông sản. Trong đó, có 6.632,28 ha đất nông nghiệp được tập trung theo hình thức thuế đất, góp đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất; có 10.778 ha diện tích gieo trồng có hợp đồng liên kết với 20 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tại 236 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các mô hình tích tụ, tập trung đều được đánh giá có hiệu quả hơn từ 1,5 đến 2 lần so với sản xuất thông thường khi chưa được tích tụ, tập trung. Một số các doanh nghiệp có quy mô lớn đầu tư tập trung, tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn đã và đang mang lại hiệu quả khá như: Công ty TNHH Hưng Cúc, Công ty TNHH Liên Hạnh, Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed….

Chi cục Thủy sản Thái Bình: Góp phần nuôi trồng thủy sản bền vững
Ông Hoàng Minh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản cho biết: Trong thời gian qua, Chi cục đã thực hiện chặt chẽ việc kiểm soát, ngăn chặn, phòng ngừa dịch bệnh phát sinh trong quá trình nuôi trồng thủy sản. Cùng với việc tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản, Chi cục đã tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn khung lịch thời vụ, kỹ thuật nuôi trồng, cải tạo ao đầm; kiến thức về quản lý và sản xuất, kinh doanh thức ăn, chế phẩm sinh học… cho cán bộ lâm sinh thủy sản các địa phương, doanh nghiệp và hộ nuôi trồng thủy sản. Chi cục còn hỗ trợ tư vấn và chứng nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản VietGAP, hỗ trợ sau đầu tư các loại máy móc, thiết bị cho doanh nghiệp, hộ sản xuất khi thực hiện mô hình nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao. Đặc biệt, Chi cục đã huy động nhân lực, phương tiện tăng cường thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, Chi cục đã phối hợp với các viện, trung tâm quan trắc tổ chức quan trắc môi trường, chủ động cung cấp thông tin cho người dân; đầu tư trang thiết bị, xây dựng quy trình quan trắc, tập huấn cho cán bộ và triển khai kịp thời công tác dự báo, cảnh báo môi trường cho người nuôi trồng phục vụ việc phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm cho nghề nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững.

Nguồn: Vietnam Business Forum

 

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo " Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Mời tham gia Khóa đào tạo “Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả và bền vững cho doanh nghiệp”

06-07/06/2024

Tầng 7, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.