KIÊN GIANG

Phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối, liên hoàn

14:21:48 | 25/6/2020

Khép lại nhiệm kỳ 2015-2020, nhiều công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành đưa vào sử dụng và bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi kết nối các tuyến đường nội tỉnh, kết nối liên vùng phục vụ hiệu quả nhu cầu giao thương và đi lại của người dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) bền vững.

Bước vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), Chương trình hành động số 06-Ctr/TU ngày 8/3/2016 của Tỉnh ủy; Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Kiên Giang đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy như: Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 phê duyệt Đề án “Huy động nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ" giai đoạn 2015-2020; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 31/3/2017 về thực hiện Đề án "Huy động nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ" giai đoạn 2015-2020; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 31/3/2017 về thực hiện đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn thực hiện mục tiêu 80% trở lên đường giao thông nông thôn ấp - liên ấp được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, giai đoạn 2016-2020.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã được triển khai đồng bộ, bình quân tỷ lệ hàng năm đạt trên 90% kế hoạch được giao. Các dự án trọng điểm của Bộ GTVT qua địa bàn tỉnh như đường hành lang ven biển, Quốc lộ 80, Quốc lộ 63, tuyến lộ Tẻ - Rạch Sỏi cũng đã được địa phương phối hợp và hỗ trợ tối đa. Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Kiên Giang cũng tập trung mọi nguồn lực, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và sữa chữa bảo trì các tuyến quốc lộ được ủy thác; đầu tư xây dựng thay thế các cầu yếu trên tuyến quốc lộ qua địa bàn. Năng lực vận tải hàng hóa và hành khách tăng bình 9-10%/năm; năng lực phương tiện vận tải tăng 2,7 lần so với năm 2016.

Trong phát triển hệ thống giao thông nông thôn, đến cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh đã xây dựng 6.027 km/7.084 km đường giao thông nông thôn, đạt 85,07% Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (dự kiến năm 2020 tiếp tục xây dựng thêm 382 km, nâng tổng số 6.409 km/7.084 km, đạt 90,05% Nghị quyết). Thành quả đạt được trong 5 năm qua đã tạo động lực thúc đẩy phát triển KT - XH tỉnh nhà, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2025, mục tiêu hàng đầu của ngành GTVT Kiên Giang phát triển, cải tạo nâng cấp mạng lưới đường quốc gia qua địa bàn tỉnh; xây dựng các tuyến đường bộ huyết mạch nối liền các trung tâm từ tỉnh xuống huyện và từ huyện về xã; các tuyến đường KKT, đường bộ dọc biên giới, đường giao thông ven biển... Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, kết hợp giữa đường bộ với đường thủy, cảng biển và hàng không. Với cơ cấu vốn đầu tư hợp lý giữa xây dựng mới và cải tạo nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, xác định nội dung ưu tiên, phân kỳ nguồn vốn đầu tư làm cơ sở cho việc triển khai các dự án hạ tầng giao thông của tỉnh đến năm 2025. Tăng cường năng lực quản lý GTVT, khuyến khích các thành phần tư nhân cùng tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách ngày một gia tăng.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Sở GTVT Kiên Giang sẽ triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế, kể cả các nhà đầu tư FDI tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công hàng năm; tham mưu, quản lý, xử lý kịp thời vướng mắc về đầu tư công; phối hợp tốt trong công tác giải phóng mặt bằng; hoàn thành các công trình trọng điểm của tỉnh; chuẩn bị danh mục đầu tư giai đoạn 2021-2025. Tăng cường quản lý Nhà nước đối với các vấn đề về chất lượng phương tiện, dịch vụ, an toàn giao thông; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng.

Nguồn:  Vietnam Business Forum