KIÊN GIANG

Ngành Ngân hàng tích cực đồng hành vượt “bão” Covid-19

09:21:50 | 26/6/2020

Khép lại năm 2019, ngành Ngân hàng Kiên Giang đã về đích an toàn, chất lượng, hiệu quả, tăng trưởng tín dụng được duy trì ổn định, góp phần vào công cuộc phát triển KT - XH của tỉnh nhà. Có được thành công này là do trong năm qua, toàn ngành đã có những đổi mới quan trọng trong công tác điều hành.

Là ngành cung ứng vốn tín dụng chủ yếu phục vụ phát triển kinh tế địa phương, trong năm qua các đơn vị trong ngành Ngân hàng Kiên Giang đã thực hiện tốt vai trò trung gian tài chính của nền kinh tế, mở rộng mạng lưới hoạt động cả về số lượng và quy mô. Từng tổ chức tín dụng (TCTD) đã nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về vốn và dịch vụ ngân hàng. Kết thúc năm 2019, ngành Ngân hàng Kiên Giang đạt được một số chỉ tiêu khá tốt như: tín dụng tăng trưởng 16,96%; dư nợ cho vay các lĩnh vực ưu tiên tiếp tục tăng trưởng khá (cho vay nông nghiệp, nông thôn tăng 13,32% so đầu năm; xuất khẩu tăng 16,21%; doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 10,35%); nợ xấu được kiểm soát ở giới hạn an toàn (chiếm 0,81%/tổng dư nợ); mặt bằng lãi suất giảm (lãi suất huy động bằng VND giảm 0,2-0,5%/năm; lãi suất cho vay giảm 0,5%/năm). Triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt đạt được nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tăng khá cao, đặc biệt đã triển khai thực hiện tốt dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt phục vụ dịch vụ công.

Để duy trì đà tăng trưởng tín dụng, ngành Ngân hàng Kiên Giang đã có những đổi mới quan trọng trong công tác điều hành. Theo đó Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các TCTD tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp phát triển KT - XH, tạo môi trường tín dụng tăng trưởng an toàn; chủ động nắm bắt và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của khách hàng trong tiếp cận tín dụng DN; đồng thời tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của các TCTD. Về phía các TCTD tập trung nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ theo hướng cải tiến thủ tục giao dịch, công nghệ, tăng cường công khai minh bạch sản phẩm dịch vụ đến khách hàng…; phối hợp chặt chẽ với NHNN triển khai hiệu quả Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp.

Bước sang năm 2020, tình hình hạn mặn diễn biến phức tạp tại các tỉnh ĐBSCL cộng với dịch bệnh Covid - 19 bùng phát ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ngành Ngân hàng nói riêng, phát triển KT - XH của tỉnh Kiên Giang nói chung. Trong bối cảnh đó, để giữ ổn định tăng trưởng tín dụng, ngành Ngân hàng Kiên Giang tích cực triển khai thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân. Theo đó, NHNN tỉnh đã triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam; chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp hỗ trợ khách hàng theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN của NHNN Việt Nam như: triển khai các chương trình, sản phẩm tín dụng ưu đãi lãi suất thấp hơn lãi suất thông thường từ 0,5%-3%/năm theo chỉ đạo của Hội sở chính; rà soát, đánh giá từng đối tượng khách hàng, ngành nghề có khả năng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và chủ động làm việc với từng khách hàng để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Song song đó, toàn ngành đẩy mạnh cho vay đối với các lĩnh vực ít chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19; cho vay mới giúp các DN tranh thủ thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất; tạo điều kiện cho vay mới để khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch; tăng cường các sản phẩm cho vay tiêu dùng phục vụ đời sống, góp phần hạn chế tín dụng đen trong thời gian dịch bệnh xảy ra. Bản thân các TCTD cũng chủ động tiết giảm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay; nhờ đó mặt bằng lãi suất cho vay giảm 0,5-1%%/năm .

Với quyết tâm chính trị cao cùng các chính sách đúng đắn, kịp thời trong phòng chống và hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, vững tin ngành Ngân hàng Kiên Giang sẽ sớm vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp sức mình hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT - XH của tỉnh nhà.

Nguồn: Vietnam Business Forum