HÀ NAM

Huyện Thanh Liêm với hướng phát triển kinh tế bền vững

12:05:03 | 21/8/2020

Kết thúc nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ XXIX, giai đoạn (2015-2020) cho thấy sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện để thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra; các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh, quốc phòng đều phát triển, ổn định. Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 tăng 84% (so với năm 2015), về đích nông thôn mới năm 2018 (trước 2 năm so với nghị quyết Đại hội).

Những con số ấn tượng 

Phấn khởi trước những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Liêm đã đồng thuận phấn đấu đạt được, ông Hoàng Mạnh Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm khá (hết năm 2020 ước còn 1,96%); an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt (thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 53,2 triệu đồng, tăng 3,2 triệu đồng so với chỉ tiêu Đại hội); cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; công tác giải phóng mặt bằng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt (đã bàn giao mặt bằng 47/70 dự án, đạt 67,14% với nhiều dự án trọng điểm như: Dự án xi măng Thành Thắng, mở rộng CCN Kiện Khê I,…); thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn huyện duy trì mức tăng trưởng khá (tổng thu bình quân đạt 435,881 tỷ đồng/năm, tăng 15,3%, vượt 0,3% so với chỉ tiêu Đại hội). Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức hoạt động, góp phần quan trọng tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Đơn cử qua 5 năm, với tiềm năng trữ lượng đá vôi của huyện lên tới hàng tỷ m3 (5 xã Tây Đáy) và hàng triệu m3 mỏ sét ở các xã Liêm Sơn, Thanh Tâm, Thanh Hương nên đã thu hút nhiều nhà đầu tư vào sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng, trong đó có Công ty xi măng Xuân Thành, xi măng Thành Thắng,… Từ đó đã góp phần nâng giá trị sản xuất công nghiệp của huyện ước đạt 57.460 tỷ đồng, bình quân tăng 21,4% (vượt 1,4% so với chỉ tiêu Đại hội). Vì vậy, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng của huyện Thanh Liêm đã duy trì đà tăng trưởng cao với nhiều sản phẩm chủ lực, có thương hiệu trên thị trường, như: Sản xuất vật liệu xây dựng, bia, nước giải khát, bột đá, cát nhân tạo, gạch không nung, xi măng, hàng may mặc, thêu ren. Đến nay, trên địa bàn toàn huyện có trên 521 doanh nghiệp (DN); trong đó 21 DN hoạt động trong khu, cụm công nghiệp. Huyện cũng đã thu hút được 32 dự án đầu tư trên địa bàn với tổng mức 28.625 tỷ đồng.

Đồng thời, hoạt động thương mại, dịch vụ của huyện cũng được mở rộng và ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân. Với tổng mức bán lẻ hàng hóa của huyện bình quân đạt 4.069 tỷ đồng/năm, tốc độ tăng trưởng 15,3% (vượt 0,3% so với chỉ tiêu Đại hội).

Cùng với tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, lĩnh vực nông nghiệp cũng được chú trọng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của huyện bình quân đạt 852,4 tỷ đồng/năm, tăng 2,3%/năm. Cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, diện tích, năng suất và sản lượng cơ bản đảm bảo đúng kế hoạch. Cụ thể: Diện tích gieo cấy bình quân đạt trên 12.138 ha/năm; năng suất lúa bình quân đạt 60,11 tạ/ha; sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 74.675 tấn/năm; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng bình quân 6.100 tấn/năm; sản lượng thủy sản đạt 2.510 tấn/năm. Do đó, sản xuất nông nghiệp của huyện được duy trì ổn định; các mô hình sản xuất hàng hóa nông sản được mở rộng và nâng cao giá trị gia tăng.

Hướng tới nông nghiệp hữu cơ bền vững

Ông Dũng cho biết, huyện Thanh Liêm được thiên nhiên ưu đãi cho lợi thế khí hậu, huyện đã trồng mới được 520 ha rừng thích hợp cho phát triển cây lấy gỗ, cây công nghiệp và cây ăn quả như: Ổi, vải, nhãn, na dai, hồng không hạt... Hiện nay, huyện đã đưa một số loại cây, con mới vào trồng, nuôi thí điểm bước đầu đem lại giá trị kinh tế cao.

Đến nay, toàn huyện đã quy hoạch đất đai thực hiện một số mô hình bước đầu đem lại hiệu quả. Cụ thể như: Diện tích trồng rau củ quả an toàn được 03 ha; mô hình tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp sạch được 01 ha; mô hình sản xuất rau hữu cơ đạt 03 ha tại xã Liêm Túc; 09 mô hình cánh đồng mẫu với tổng diện tích 278,7 ha; mô hình nuôi trồng thủy sản với quy mô 90 ha; chỉ đạo các xã, thị trấn quy hoạch, tích tụ được 10 ha đất nông nghiệp/mô hình để liên kết sản xuất rau, củ, quả sạch.

Đồng thời, ngành chăn nuôi cũng tiếp tục phát triển, toàn huyện có 60 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô theo hướng công nghiệp. Trong đó, có nhiều mô hình tiêu biểu như: Nuôi hương lấy nhung, nuôi cá trắm đen, nuôi lợn rừng ở Thanh Hải; nuôi gia súc, gia cầm ở các xã, thị trấn đã góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu tích cực trong ngành nông nghiệp của huyện Thanh Liêm.

Đơn cử như xã Thanh Tân, là địa phương được huyện Thanh Liêm chọn làm điểm xây dựng mô hình tập trung ruộng đất sản xuất nông nghiệp sạch (NNS) làm vệ tinh, liên kết với các DN nông nghiệp công nghệ cao, bước đầu xây dựng được khu sản xuất rộng 1 ha tại cánh đồng Bồi, thôn Bạc Làng. Cánh đồng liền vùng, liền thửa được 6 hộ trồng nhiều loại rau ăn lá, su hào, cà chua, bước đầu cho thu hoạch khá. Nhằm tạo phong trào sản xuất mới có năng suất, chất lượng và giá trị cao trên đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập cho nông dân, hiện nay, các xã, thị trấn của huyện Thanh Liêm đã quy hoạch và đăng ký tham gia mô hình sản xuất NNS được hơn 290 ha. Hình thức sản xuất được tổ chức theo nhóm hộ sản xuất tập trung, góp đất liên kết sản xuất và thuê đất của UBND xã. Để khuyến khích phát triển sản xuất NNS, ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh (có đủ tiêu chí quy định), huyện Thanh Liêm còn hỗ trợ đối với các mô hình có diện tích từ 1 ha đến dưới 5 ha.

Ông Lê Quang Tuấn, một trong những hộ thực hiện mô hình trồng rau an toàn ở thôn Bạc Làng, xã Thanh Tân phấn khởi chia sẻ: Được sự tuyên truyền, vận động của xã, của huyện về sản xuất NNS, làm vệ tinh liên kết với các DN nông nghiệp công nghệ cao, gia đình tôi đã mạnh dạn đầu tư hơn 100 triệu đồng để xây dựng khu nhà lưới với hệ thống tưới tiết kiệm nước, chủ yếu trồng các loại rau ngắn ngày như rau bắp cải, súp lơ, su hào, rau cải các loại… Tuy mới bắt tay vào làm nhưng điều đáng mừng là đầu ra ổn định, thu hoạch tới đâu, tiêu thụ hết tới đó. Trong quá trình sản xuất theo mô hình NNS, ông Tuấn cũng được huyện Thanh Liêm cử cán bộ kỹ thuật về tận cơ sở hướng dẫn áp dụng các mô hình chuyển giao khoa học - công nghệ, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Trước những thành quả đạt được của nhiệm kỳ vừa qua, ông Dũng khẳng định: Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Thanh Liêm tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường; tập trung nguồn lực xây dựng đô thị, phấn đấu đến năm 2030, Thanh Liêm cơ bản đạt tiêu chí thị xã.

Nguồn: Vietnam Business Forum