THỪA THIÊN - HUẾ

Thừa Thiên Huế: Hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương hiện đại, giàu bản sắc

14:09:08 | 12/11/2020

Đến năm 2030 trở thành “một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; là một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao”; đến năm 2045 “là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á.” Đây là những mục tiêu được đề ra trong Nghị quyết 54/NQ-TW ngày của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tỉnh Thừa Thiên Huế đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để quyết tâm thực hiện các mục tiêu trên. Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngô Khuyến thực hiện.

Năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 54/NQ-TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ triển khai Nghị quyết 54/NQ-TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đang thực hiện các chủ trương trên bằng các chương trình, kế hoạch, hành động cụ thể nào, thưa ông?

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 54-NQ/TW, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo triển khai nhằm cụ thể hóa đầy đủ, toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết, cụ thể: Ban hành Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 60/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 28/02/2020 về việc triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy; thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW và phân công các sở ngành chủ trì tổ chức xây dựng các Đề án để hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh cũng đã chủ động, thường xuyên phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó, tiến độ thực hiện các đề án được Chính phủ giao các bộ, ngành thực hiện cụ thể như sau:

Về Đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế”: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các bộ, ngành liên quan hoàn chỉnh Đề án trình Chính phủ trong quý IV năm 2020.
 Về Đề án thành lập thành phố Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương: Giao Bộ Nội vụ, trên cơ sở các tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương đối với Thừa Thiên Huế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phối hợp với các bộ ngành, địa phương liên quan xây dựng Đề án trình Chính phủ vào năm 2021.

Mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần quyết tâm cao, đến nay, Đề án Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế đã cơ bản hoàn thành và tỉnh đang tích cực tiến hành lấy ý kiến các bộ ngành liên quan về một số nội dung Đề án, phấn đấu trình Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quý IV năm 2020. Về Đề án thành lập thành phố Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương, tỉnh sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng Đề án trình Chính phủ báo cáo Quốc hội sau khi Đề án Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế được thông qua.

Trong bối cảnh không ít khó khăn, Thừa Thiên Huế vừa triển khai quyết liệt, hiệu quả về phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 vừa tập trung khắc phục hậu quả bão lũ và vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Một vài chia sẻ của ông xung quanh vấn đề này, đặc biệt trong thời điểm những tháng cuối năm 2020, tỉnh đang dồn lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra?

Đại dịch Covid-19 đã tác động toàn diện, sâu rộng đến tất cả quốc gia trên thế giới, hiện nay vẫn đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Nền kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế có độ mở tương đối lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng nên chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đến các lĩnh vực KT- XH. GRDP 6 tháng đầu năm 2020 chỉ tăng 0,38%, là mức thấp nhất trong 10 năm gần đây, đạt ở mức trung bình so với các tỉnh, thành trong vùng duyên hải miền Trung. Trong đó khu vực dịch vụ chịu tác động trực tiếp nên bị giảm sâu, chiếm 48,75% trong cơ cấu kinh tế; tăng trưởng âm 2,26% (mức tăng cùng kỳ là 6,37%). Các dịch vụ ảnh hưởng trực tiếp giảm: dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 33,19%; nghệ thuật, vui chơi và giải trí giảm 10,36%; vận tải kho bãi giảm 10,14%; bán buôn và bán lẻ giảm 0,5%;.. Tuy dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát nhưng nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vẫn luôn tiềm ẩn rất cao.

Trong bối cảnh khó khăn chung, trong tháng 9,10/2020, Thừa Thiên Huế lại bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ chồng bão lũ nên nhiệm vụ trong các tháng cuối năm càng nặng nề hơn. Vì vậy, cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân Thừa Thiên Huế cần quyết tâm cao nhất, vượt qua mọi khó khăn để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra  đầu năm với các giải pháp trọng tâm trong các tháng còn lại như sau:

- Tiếp tục ưu tiên cho công tác phòng, chống và ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch Covid-19; các giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

- Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị; xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển KT- XH, hoàn chỉnh các đề án trình các cơ quan Trung ương trong Quý IV.

- Tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo  của Thủ tướng Chính phủ. Đến hết ngày 30/10/2020 tỷ lệ giải không dưới 70%; phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao kế hoạch năm 2020.

- Tiếp tục khắc phục hậu quả bão số 5 và đợt mưa lớn trên diện rộng đầu tháng 10 về sản xuất nông nghiệp. Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đa dạng hoá các thị trường xuất, nhập khẩu và tìm thị trường mới; tích cực khai thác cơ hội của các hiệp định thương mại tự do.

- Đẩy mạnh phát triển du lịch và ưu tiên các loại hình dịch vụ phục vụ du lịch. Triển khai các gói kích cầu du lịch để thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm khôi phục phát triển ngành du lịch sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

- Thực hiện điều hành thu chi ngân sách hiệu quả.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá sâu rộng về văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
Cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân cùng chung sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu kép: vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển KT-XH trong những tháng cuối của năm 2020.

Chỉ số PCI năm 2019 tăng 10 bậc trên bảng xếp hạng, đạt 66,5 điểm (cao nhất từ trước đến nay) thêm lần nữa minh chứng cho những nỗ lực thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh những năm gần đây. Vậy quyết tâm, nỗ lực trên đang tiếp tục được lan toả ra sao, thưa ông?

Năm 2019, điểm số PCI của tỉnh Thừa Thiên Huế tăng 2.99 điểm (từ 63,51 lên 66,5 điểm); xếp hạng năng lực cạnh tranh của tỉnh đứng thứ 20/63 tỉnh, thành, tăng 10 bậc so với năm 2018 và nằm vị trí thứ 4 của “Nhóm khá”. Điều này thể hiện những nỗ lực của tỉnh trong việc triển khai các giải pháp nhằm cải thiện vị trí xếp hạng các chỉ số giảm bậc đã phát huy hiệu quả và đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận. Nhằm thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, đặc biệt là trong bối cảnh Thừa Thiên Huế đang thực hiện mục tiêu: “Vừa tháo gỡ khó khăn, đồng hành với DN, nhà đầu tư trước sự tác động của đại dịch Covid-19 vừa phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh và vừa đẩy nhanh lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 16/06/2020 về Kế hoạch Nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020; trong đó tập trung cải thiện 2 chỉ số “Gia nhập thị trường” và “Dịch vụ hỗ trợ DN”.

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ DN khắc phục hậu quả bởi tác động của đại dịch Covid-19, tỉnh cũng đã thực hiện chi hỗ trợ nhóm đối tượng: Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hộ kinh doanh; người lao động làm việc không giao kết hợp đồng lao động. Chi hỗ trợ nhóm đối tượng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Đặc biệt, đối với công tác cải cách hành chính, tỉnh đã duy trì và tiến hành rà soát lại bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, địa phương: Rà soát quy trình nội bộ, quy trình điện tử; đồng thời, thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành chuyên môn cấp tỉnh. Tiến hành công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở ngành, UBND cấp huyện và cấp xã.

Nhờ vậy, các chỉ số cải cách hành chính đều cải thiện vị trí đáng kể: Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019 của tỉnh được xếp thứ 5/63 tỉnh thành, tăng 38 bậc, cao nhất từ trước đến nay; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 20, tăng 10 bậc; Chỉ số cải cách hành chính (Par-Index) xếp thứ 13, tăng 3 bậc.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum