THỪA THIÊN - HUẾ

Bảo đảm chất lượng, tiến độ các công trình giao thông

14:35:38 | 12/11/2020

Nhiều công trình giao thông quan trọng, cấp thiết được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ dân sinh.

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý điều hành các dự án, công trình giao thông trên địa bàn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Ban QLDA) đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình, dự án, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, liên hoàn.

Hiện nay, Ban QLDA đang triển khai thực hiện một số công trình giao thông trọng điểm như: tuyến đường Thủy Phù - Vinh Thanh (nối vùng biển huyện Phú Vang đến thị xã Hương Thủy); dự án đường Phú Mỹ - Thuận An (Phú Vang) kết nối thị trấn Thuận An với thành phố Huế; đường Phong Điền - Điền Lộc kết nối thị trấn Phong Điền với thị trấn Điền Lộc… Đây là những dự án quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, nâng cao khả năng khai thác, lưu thông, vận chuyển hàng hóa..., giữa các vùng, miền trong tỉnh và với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Để các công trình giao thông bàn giao đúng tiến độ, Ban QLDA chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát lập kế hoạch tiến độ thi công tổng thể, chi tiết của các dự án theo tuần, tháng. Thường xuyên bám công trường thực hiện tốt công tác theo dõi, nắm bắt tình hình thi công. Chấn chỉnh các nhà thầu thi công cũng như tư vấn giám sát tuân thủ các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật trong đầu tư xây dựng cơ bản từ khâu khảo sát, thiết kế, thẩm định, triển khai thi công đến khi nghiệm thu. Tăng cường công tác giải ngân nguồn vốn, đáp ứng yêu cầu giải phóng mặt bằng, thi công công trình, hạn chế tối đa nợ đọng xây dựng cơ bản.

Trong thời gian tới, Ban QLDA phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công; tập trung đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp; tăng cường cải cách hành chính trong đầu tư xây dựng; đồng thời, chú trọng công tác quản lý, giám sát chặt chẽ các giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, bảo hành… sớm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng như: Đường Phong Điền - Điền Lộc, đường Phú Mỹ - Thuận An,…

Cùng với đó, Ban QLDA tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác thu hút đầu tư của tỉnh.

Nguồn: Vietnam Business Forum