THỪA THIÊN - HUẾ

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế: Ứng dụng CNTT, hướng tới “Kho bạc điện tử”

14:52:59 | 12/11/2020

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thừa Thiên Huế đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, vươn lên trở thành một trong những đơn vị tiên tiến, xuất sắc, đi đầu trong nhiều lĩnh vực công tác của hệ thống KBNN, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế và sự phát triển của hệ thống KBNN.

Ông Nguyễn Hoàng Đệ, Giám đốc KBNN Thừa Thiên Huế cho biết: “Nhiệm kỳ 2015-2020 có thể nói là giai đoạn phát triển mạnh mẽ của hệ thống KBNN nói chung, KBNN Thừa Thiên Huế nói riêng; đặc biệt trong công tác cải cách bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) cũng như việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động nghiệp vụ KBNN, từng bước hình thành kho bạc điện tử, tạo đà xây dựng Chiến lược phát triển trong giai đoạn tiếp theo mà Chính phủ, Bộ Tài chính giao cho hệ thống KBNN”.

Trong đó, theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từ năm 2015 đến nay, KBNN Thừa Thiên Huế đã thực hiện sáp nhập tổ chức bộ máy, giảm từ 9 phòng nghiệp vụ xuống còn 5 phòng, sáp nhập KBNN Thành phố Huế vào KBNN tỉnh, giải thể 18 tổ nghiệp vụ tại các KBNN huyện, thị xã. Đồng thời, thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế phù hợp với thực tế làm căn cứ để kiểm tra, giám sát việc chấp hành của cán bộ công chức trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; thực hiện quy trình thống nhất đầu mối kiểm soát chi tại các KBNN cấp huyện, quy trình kiểm soát chi tại KBNN tỉnh theo hướng chuyên môn hóa, nâng cao hiệu quả kiểm soát chi NSNN…

Bên cạnh việc triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), KBNN Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các đơn vị trong ngành Tài chính triển khai hiệu quả Dự án hiện đại hóa chương trình quản lý thu NSNN tập trung (TCS); Chương trình chi NSNN qua dịch vụ công trực tuyến; mở rộng tài khoản chuyên thu; tổ chức phối hợp thu NSNN giữa KBNN với các cơ quan thu và ngân hàng thương mại (NHTM); triển khai thanh toán điện tử tập trung với Ngân hàng Nhà nước và các NHTM… Đến nay đã có 22 tài khoản chuyên thu của KBNN tỉnh, huyện, thị xã được mở tại 5 NHTM với trên 50 điểm thu được phân bố toàn địa bàn, tại các thị trấn, thị xã, các vùng dân cư đông với các hình thức thu nộp NSNN văn minh, hiện đại như: Tổ chức thu/nộp NSNN qua internet, thu qua thẻ ATM, thu qua thiết bị máy chấp nhận thẻ (POS) lắp đặt tại trụ sở KBNN các cấp,… Qua đó, tạo thuận lợi tối đa về thời gian đi lại, giảm chi phí cho người nộp thuế, đồng thời tập trung nhanh được nguồn thu cho NSNN và góp phần giảm tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN và hướng tới xây dựng kho bạc không giao dịch bằng tiền mặt.

Cùng với đó, KBNN Thừa Thiên Huế tập trung thực hiện đơn giản hóa TTHC; công bố công khai, cập nhật, niêm yết kịp thời các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; tăng cường hướng dẫn, giải thích, cung cấp các thông tin về TTHC cho cá nhân, tổ chức giao dịch với KBNN đảm bảo mọi thủ tục đều được triển khai thuận tiện. Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến tới 100% các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư có mở tài khoản giao dịch với KBNN trên địa bàn tỉnh với quy trình thao tác đơn giản, giảm dần các thủ tục không cần thiết, tạo ra môi trường giao dịch minh bạch, an toàn, hiệu quả, chống quan liêu, tham nhũng… Điều này đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp các đơn vị sử dụng NSNN thực hiện chuyển/gửi hồ sơ thanh toán và nhận trả kết quả kiểm soát chi NSNN thông qua internet online nhanh chóng, chính xác, góp phần hạn chế rủi ro, được các đơn vị sử dụng NSNN tích cực hưởng ứng tham gia.

Hiện nay, theo xu hướng chung của cách mạng 4.0 và hội nhập kinh tế quốc tế, ngành Kho bạc đang hướng tới hoàn thành các mục tiêu của chiến lược phát triển KBNN với đích đến là Kho bạc điện tử, tiến tới Kho bạc số với 3 không: “Không khách hàng tại trụ sở”, “Không tiền mặt” và “Không giấy tờ”. Với phương châm hành động "Ổn định tổ chức, giữ vững đoàn kết, tập trung trí lực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của toàn ngành”, trong thời gian tới, KBNN Thừa Thiên Huế tập trung chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, thao tác điện tử, tạo thuận lợi tối đa cho các đơn vị sử dụng ngân sách… quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản được giao trực tiếp quản lý; tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030.

Nguồn: Vietnam Business Forum

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Indonesia 2022

19/10 – 19/12/2022

Hội nghị Triển lãm Indonesia (ICE), thành phố BSD