GIA LAI

Đồng hành cùng nhà đầu tư, xây dựng Gia Lai ngày càng giàu đẹp

13:03:28 | 14/12/2020

Đây là chia sẻ của ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trong cuộc trao đổi với phóng viên Vietnam Business Forum. Ông cho biết, lãnh đạo tỉnh  cũng như các sở, ngành, chính quyền các địa phương luôn đồng hành, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đầu tư, phát triển, khai thác các tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn tỉnh, chung tay xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp. Quốc Hưng thực hiện.

Ông có thể cho biết những thành quả phát triển kinh tế - xã hội nổi bật mà tỉnh Gia Lai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua?

Với sự quyết tâm phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, của nhân dân toàn tỉnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đạt được những thành tựu quan trọng, hoàn thành đạt và vượt 15/18 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết đề ra (trong đó đạt 07 chỉ tiêu và vượt 08 chỉ tiêu).
Kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao (đạt 7,83%, vượt Nghị quyết đề ra), cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Quy mô kinh tế tăng đáng kể, GRDP đến năm 2020 đạt 80.990 tỷ đồng, gấp 1,65 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 52,54 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015.

Một số chương trình, dự án nông nghiệp được chú trọng thực hiện; giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu, tổng nguồn vốn huy động, cho vay, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đều tăng. Đầu tư công được bố trí tập trung, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được chú trọng. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp có chuyển biến. Việc phát triển doanh nghiệp tiếp tục đạt kết quả tích cực. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, thúc đẩy sự kết nối và lan tỏa giữa các địa phương. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét; các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm đúng mức và có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức, đâu là yếu tố giúp kinh tế-xã hội tỉnh đạt được những kết quả quan trọng như trên, thưa ông?

Trong quá trình điều hành, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp để đạt kết quả cao nhất; quan điểm nhất quán trong chỉ đạo đó là:

Một là, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế - xã hội gắn kết chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường.

Hai là, phải giữ gìn và phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh.

Ba là, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị toàn tỉnh vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu cao tinh thần nêu gương của người đứng đầu; đề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Bốn là, khai thác, phát huy những tiềm năng, lợi thế của tỉnh để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Năm là, trong quá trình triển khai thực hiện, phải chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm theo quy định.

Trong những năm qua, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, tại Gia Lai vấn đề này được quan tâm như thế nào, thưa ông?

Thời gian qua, tỉnh đã có nhiều nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập; giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  Nỗ lực của các cấp chính quyền của tỉnh đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, PCI năm 2019 của tỉnh Gia Lai đạt 65,34 điểm, xếp thứ 30/63 tỉnh thành trong cả nước.

Môi trường kinh doanh tại Gia Lai đã được cải thiện, song thứ hạng trên bảng xếp hạng PCI vẫn chưa cao. Vậy tỉnh có giải pháp gì?

Thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để phục vụ cho phát triển, thu hút đầu tư, trong đó sẽ tập trung các nhiệm vụ chính như:

1. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch, phấn đấu đạt mức độ hài lòng của cá nhân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đạt hơn 90%. Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, phấn đấu giảm từ 30-70% thời gian thực hiện so với quy định của pháp luật. Tăng cường công khai thông tin về pháp lý, đất đai, quy hoạch, đấu thầu... theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp cận một cách thuận lợi.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử gắn với cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh.

3. Đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đảm bảo việc cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo kế hoạch để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

4. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và thái độ ứng xử, ý thức trách nhiệm để cán bộ tiếp xúc và làm việc trực tiếp với doanh nghiệp am hiểu chuyên môn, hướng dẫn cụ thể, đầy đủ và có thái độ phục vụ nhiệt tình, thân thiện.

Ông có thông điệp gì gửi tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư?

Với trọng trách là người đứng đầu chính quyền ở tỉnh, tôi cam kết với doanh nghiệp, nhà đầu tư rằng: Lãnh đạo tỉnh cũng như các sở, ngành, chính quyền các địa phương luôn đồng hành, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đầu tư, phát triển, khai thác các tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn. Thành công của các doanh nghiệp là thành công chung của tỉnh. Thời gian tới, với sự đồng hành, góp sức ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp, cùng với khát vọng đổi mới, vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, nhất định chúng ta sẽ chung tay xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum