HẬU GIANG

Hậu Giang kêu gọi đầu tư 4 lĩnh vực trọng điểm

14:05:27 | 12/1/2021

Hậu Giang đang tập trung kêu gọi đầu tư vào 4 lĩnh vực trong điểm là đầu tư hạ tầng các khu cụm công nghiệp, đầu tư xây dựng chợ đầu mối nông sản, các nhà máy chế biến và tiêu thụ nông sản, đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các dự án sử dụng công nghệ cao và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, liên kết xây dựng các tuyến du lịch tại tỉnh.


Một góc thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Báo Hậu Giang

Trong thời gian tới, Hậu Giang đẩy mạnh và hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo mặt bằng sản xuất kinh doanh thông thoáng và có tính liên kết, với điều kiện tốt nhất để kêu gọi nhà đầu tư.

Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính. Đó là chủ động giải quyết nhanh các thủ tục liên quan đến các dự án của nhà đầu tư khi được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư; tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết các công việc cho nhà đầu tư; tăng cường chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở ngành về thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thực hiện các thủ tục hành chính cho DN.

Cùng với đó, tỉnh tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ làm xúc tiến đầu tư, đội ngũ hỗ trợ DN nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong việc triển khai chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư, kỹ năng và nghệ thuật xúc tiến đầu tư.

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Hậu Giang Võ Công Khanh cho TTXVN biết, tỉnh tiếp tục huy động nguồn lực, tăng chi ngân sách, tranh thủ sợ hỗ trợ của Trung ương và các tổ chức quốc tế để thực hiện tốt việc chuẩn bị đầu tư, cơ sở hạ tầng, tạo quỹ đất sạch, quy hoạch và tạo vùng nguyên liệu để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.

Cùng với đó, tỉnh sẽ đẩy nhanh việc lập, thẩm định trình duyệt quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư, đảm bảo điều kiện về đất đai khi triển khai dự án kêu gọi đầu tư.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp và vận hành các cổng thông tin điện tử của các cơ quan, ban ngành. Hoàn thiện trang thông tin điện tử của tỉnh về xúc tiến đầu tư, pháp luật, cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, môi trường, cơ hội đầu tư, các thông tin cơ bản và chi tiết về các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh để hỗ trợ DN, nhà đầu tư truy cập và tìm hiểu.

Năm 2020, toàn tỉnh Hậu Giang có thêm 730 DN thành lập mới, với số vốn đăng ký hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 21% về số DN và tăng gần 50% về số vốn đăng ký so cùng kỳ; bình quân quy mô vốn của một DN khoảng 5 tỷ đồng, tạo việc làm cho thêm 4.200 lao động. Lũy kế từ trước đến nay, Hậu Giang đã cấp 4.849 DN, tổng vốn trên 55.000 tỷ đồng; và hơn 50.000 hộ kinh doanh với tổng vốn hơn 3.500 tỷ đồng.

Nguồn: baochinhphu.vn