HƯNG YÊN

Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên: Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ

09:18:59 | 4/3/2021

Trên tinh thần lấy nông thôn làm thị trường chủ lực, nông nghiệp làm đối tượng phục vụ và là mục tiêu chính, Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên tự hào góp phần vào sự phát triển chung của kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, chiếm thị phần lớn nhất của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Từ những ngày đầu thành lập (năm 1996), tổng nguồn vốn huy động chỉ đạt ở mức 111 tỷ đồng, dư nợ cho vay bằng 185 tỷ đồng, phải sử dụng vốn vay cấp trên trong nhiều năm. Tuy vậy, với những nỗ lực bền bỉ của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức, đến thời điểm hiện tại, Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên đã có quy mô nguồn vốn huy động đạt trên 16.000 tỷ đồng; dư nợ cho vay đạt 9.700 tỷ đồng và là ngân hàng thương mại có quy mô nguồn vốn và đầu tư tín dụng lớn nhất trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, Chi nhánh đã làm tốt công tác huy động vốn và đầu tư tín dụng, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa kênh phân phối. Bên cạnh các kênh phân phối truyền thống tại quầy, ATM, Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên còn đặc biệt chú trọng đầu tư vào công nghệ, đẩy mạnh kênh phân phối trực tuyến; phân phối sản phẩm dịch vụ qua điểm giao dịch lưu động, mang dịch vụ ngày càng gần hơn, thuận tiện hơn cho nhu cầu giao dịch của khách hàng. Với 19 điểm giao dịch, 23 máy ATM và nhiều thiết bị POS thanh toán phục vụ nhân dân, Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên hiện là ngân hàng thương mại dẫn đầu các tổ chức tín dụng trong tỉnh về cả mạng lưới và quy mô nguồn vốn, dư nợ.

Chi nhánh cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Định hướng hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên luôn bám sát mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện. Với vai trò chủ lực đầu tư vốn cho thị trường truyền thống nông nghiệp - nông thôn (NNNT), Chi nhánh đã đầu tư cho hàng trăm ngàn hộ sản xuất, hộ nông dân có đủ vốn để phát triển sản xuất. Chi nhánh tập trung triển khai theo NĐ 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng NNNT, Quyết định 68 về cho vay giảm tổn thất sau thu hoạch. Đến nay dư nợ NNNT đạt khoảng 8,700 tỷ đồng, chiếm tới 90% tổng dư nợ toàn Chi nhánh.

Bên cạnh việc phát triển cho vay đối với khách hàng cá nhân, Agribank Hưng Yên cũng đẩy mạnh cho vay đối với doanh nghiệp với phương châm “Agribank Hưng Yên đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển kinh tế”. Chi nhánh còn thực hiện tư vấn, hỗ trợ các khách hàng doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chia sẻ, tìm giải pháp tháo gỡ đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn.

Ngoài việc tập trung phát triển, mở rộng kinh doanh, Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm và làm tốt công tác an sinh xã hội và công tác từ thiện. Hàng năm, Chi nhánh tích cực tham gia đóng góp đầy đủ các quỹ từ thiện như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ khuyến học, Quỹ  bảo trợ trẻ em, trợ cấp phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng… Mỗi năm Chi nhánh thực hiện tặng hàng trăm suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn nhân dịp Tết nguyên đán; hỗ trợ mua sắm trang thiết bị học tập, trang thiết bị y tế…

Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. Ngay từ những tháng đầu năm, Ban Giám đốc Chi nhánh đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chương trình ưu đãi lãi suất cho vay của Agribank và của Chi nhánh; triển khai nghiêm túc các giải pháp tháo gỡ, chia sẻ khó khăn đối với các khách hàng cá nhân, pháp nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.  
Trong thời gian tới, Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm và phải tạo chuyển biến rõ nét về cải thiện môi trường kinh doanh, cải tiến và cắt giảm thủ tục hành chính theo quy định. Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên đã và đang cho thấy sự phấn đấu tăng trưởng và phát triển toàn diện, khẳng định vị thế, uy tín của một ngân hàng lớn trên địa bàn, đóng góp ngày càng tích cực và hiệu quả vào tiến trình xây dựng nông thôn mới và công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa của tỉnh.

Nguồn: Vietnam Business Forum