PHÚ THỌ

Cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai

15:04:35 | 18/3/2021

Cùng với nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ngành Tài nguyên và môi trường (TNMT) Phú Thọ đã tham mưu, thực hiện nhiều giải pháp quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên, môi trường, qua đó góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, thúc đẩy quá trình cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn. Ông Nguyễn Bá Thọ - Phó giám đốc Sở TNMT tỉnh Phú Thọ trao đổi với phóng viên Vietnam Buisness Forum về vấn đề này. Duy Anh thực hiện.

Một vài chia sẻ của ông về việc đẩy mạnh cải cách TTHC về đất đai, TNMT  trên địa bàn tỉnh những năm qua?

Trong thời gian qua, Sở TNMT đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu vị trí công tác, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp tiêu cực, vi phạm.

Sở cũng tổ chức quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức các văn bản về công tác cải cách hành chính, trong đó, tập trung rà soát TTHC đưa vào giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Sở còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước, đăng tải thông tin TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đua, tài nguyên và môi trường trên trang thông tin điện tử của tỉnh và Sở.

Đặc biệt khi giải quyết các TTHC về đất đai, tài nguyên và môi trường luôn đảm bảo chất lượng đúng hoặc trước thời hạn quy định.

Ngoài ra, Sở đã hường xuyên thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các TTHC về môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định mới, bãi bỏ các quy định đã hết hiệu lực. 

Thời gian qua, Sở TNMT đã tham mưu, thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư chọn lọc, tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường… ra sao?

Thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường trong đó ban hành danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, trong quá trình phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến về việc chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án, Sở đã rà soát, đối chiếu các dự án thuộc danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nêu trên và đặc biệt chú trọng các vấn đề về công nghệ sản xuất, mức tiên tiến hiện đại, công nghệ xử lý chất thải phù hợp đặc điểm loại hình dự án để tham mưu UBND tỉnh chọn lọc ngay trong quá trình thu hút dự án đầu tư mới.

Bên cạnh việc thực hiện chặt chẽ công tác thẩm định cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác, đánh giá trữ lượng tài nguyên, khoáng sản, cấp Giấy phép tài nguyên nước, Sở đã tham mưu chỉ cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản gắn với các dự án chế biến sâu khoáng sản; tận dụng tối đa và sử dụng khoáng sản có hàm lượng thấp, đất đá thải để làm nguyên liệu sản xuất và làm vật liệu xây dựng thông thường.

Ngoài ra, Sở còn tham mưu UBND tỉnh kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 06 điểm mỏ cát lòng sông với tổng diện tích 124 ha, đồng thời tiếp tục đề xuất tăng cường công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong thời gian tới.

Chỉ số “Tiếp cận đất đai” của tỉnh tăng mạnh từ 6,68 điểm năm 2018 lên 7,17 điểm năm 2019 và 4 năm gần đây gia tăng mạnh mẽ về điểm số cùng thứ hạng. Ông đánh giá thế nào về kết quả này?

Việc nâng cao chỉ số Tiếp cận đất đai và sử dụng đất ổn định là nhiệm vụ quan trọng để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Từ đó, Sở đã tham mưu giải quyết khó khăn vướng mắc của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân liên quan đến thu hồi, giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất…; cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng, giúp các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận các thông tin sử dụng, bảo đảm công khai, minh bạch trong lĩnh vực tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất.

Sở cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nâng cao trình độ, cải cách lề lối làm việc đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cùng với việc chủ động rà soát, điều tra từng loại đất theo vùng bảo đảm sát với giá đất thực tế thị trường; hướng dẫn chủ đầu tư, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục bàn giao, thuê đất, Sở luôn phối hợp tích cực nhằm tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng; xử lý, giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn tại trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất...

Việc thẩm định hồ sơ giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện đảm bảo thời gian theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và theo đúng quy định Luật Đất đai hiện hành. Từ năm 2017 đến nay, Sở đã trình UBND tỉnh ban hành 356 quyết định giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức để thực hiện dự án sản xuất kinh doanh với diện tích 1.389,88ha.

Những năm qua, Sở còn thường xuyên phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất các dự án trên địa bàn tỉnh theo cơ chế một cửa liên thông đảm bảo đúng thời gian quy định.

Trong giai đoạn 2021-2025, Sở đang và sẽ thực hiện giải pháp nào để tiếp tục cải thiện điểm số và thứ hạng chỉ số Tiếp cận đất đai?

Để tiếp tục cải thiện, nâng cao chỉ số Tiếp cận đất đai, thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh liên thông, kết nối điện tử trong giải quyết TTHC về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, giao và cho thuê đất, đăng ký đất đai...

Sở cũng tham mưu UBND tỉnh công khai quỹ đất chưa sử dụng, đất chưa cho thuê tại các khu, cụm công nghiệp, dự án được nhà nước giao, cho thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai; công khai quy trình, thủ tục tiếp cận đất đai; đồng thời rà soát các dự án chưa hoàn thành thủ tục, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó là việc khai thác tốt các khu đô thị mới, khu tái định cư để phục vụ bố trí tái định cư cho các dự án; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, chính sách tái định cư, tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Ngoài ra, Sở sẽ thống kê và thu hồi đất của các dự án không triển khai, chậm triển khai theo quy định của pháp luật; có giải pháp cụ thể đối với các dự án chậm triển khai do nguyên nhân khách quan…

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo “ Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội