ĐẮK LẮK

“Đến huyện Lắk đầu tư, ắt sẽ thành công”

09:00:25 | 1/6/2021

Đó là thông điệp mà ông Nay Y Phú, Chủ tịch UBND huyện Lắk gửi đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Ông cũng khẳng định: “Chúng tôi cam kết sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút các nhà đầu tư đến với Lắk.”

Ông có thể cho biết khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lắk?

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lắk đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV đề ra. Nhìn chung 5 năm qua, kinh tế của huyện có sự tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 5 năm đạt 15.528 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong nhiệm kỳ đạt 7,04%/năm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt 29,5 triệu đồng/người/năm, lương thực bình quân đầu người năm 2020 đạt 1.627 kg/người. Ngành nông nghiệp phát triển tương đối ổn định; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trung bình hàng năm tăng 15%. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm (2016-2020), đạt khoảng 2.760 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có nhiều chuyển biến, chất lượng dạy và học ngày càng khá hơn, tỷ lệ huy động trẻ em đến trường đạt 98,56%. Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm (năm học 2019 - 2020 còn 0,7%); tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hàng năm khá cao, đạt từ 95% - 98% và cao hơn mức trung bình của cả tỉnh. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có chuyển biến tốt hơn; việc thực hiện các chính sách xã hội tương đối đồng bộ và có hiệu quả. Công tác xóa đói, giảm nghèo được triển khai quyết liệt, bình quân hàng năm giảm 5,2%/năm (Nghị quyết Đại hội 2,5-3%), đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày được nâng cao...

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Lắk đề ra định hướng phát triển gì, thưa ông?

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Lắk tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; phát huy nội lực, tăng cường kêu gọi đầu tư, tranh thủ các nguồn lực để phát triển kinh tế phù hợp với đặc điểm, thế mạnh của địa phương. Không ngừng quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo; xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách an sinh xã hội. Chăm lo đời sống, sức khỏe, vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, chủ động trong mọi tình huống, giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội; chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện.


Ông Nay Y Phú (người tặng hoa – bên trái) Chủ tịch UBND Huyện Lắk tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 2021 vào huyện Lawsk. Thông qua Hội nghị, các nhà đầu tư cùng ký kết ghi nhớ triển khai các dự án trên địa bàn huyện với tổng vốn 1.450 tỷ đồng

Được đánh giá là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển song chưa phát huy hiệu quả, huyện Lắk đã có những giải pháp gì để đánh thức tiềm năng?

Để phát triển, huyện Lắk phải phát huy nội lực, đồng thời phải huy động được nguồn lực bên ngoài, trong đó các doanh nghiệp và nhà đầu tư có vai trò hết sức quan trọng. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện xác định: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; hằng năm tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư cũng như có những chính sách ưu đãi với các doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm vận động, kêu gọi, xúc tiến và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển huyện Lắk.

Ngay từ đầu năm 2021, huyện Lắk đã tập trung chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình để tổ chức 2 hội nghị chuyên đề. Trong tháng 4/2021, huyện đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Lăk năm 2021 để tuyên truyền, quảng bá, cung cấp thông tin về tiềm năng, thế mạnh, chính sách, thủ tục đầu tư của huyện, tạo sự hấp dẫn, có sức lan tỏa, thu hút các nhà đầu tư đến với huyện Lăk để thực hiện 19 danh mục dự án kêu gọi xúc tiến đầu tư trên địa bàn huyện, trong đó có 11 dự án về phát triển du lịch; 2 dự án thương mại; 3 dự án về lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; 3 dự án về công nghiệp: Xây dựng cụm công nghiệp, nhà máy chế biến lâm sản, nhà máy chế biến lúa gạo.

Cũng trong tháng 4/2021, huyện tổ chức Hội nghị chuyên đề về cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, huyện tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao trình độ, năng lực và phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức để phục vụ nhân dân. Kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hiện đại hóa hành chính.

Với tinh thần đó, ông có thông điệp gì gửi gắm tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư?

Huyện Lắk rất đẹp và rất tiềm năng để đầu tư phát triển trên các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ du lịch. Tên tỉnh Đắk Lắk được lấy tên từ Hồ Lắk. Chúng tôi cam kết với các nhà đầu tư sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút các nhà đầu tư đến với Lắk. Đến Lắk ắt sẽ thành công!

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum