ĐẮK LẮK

“Ea H’leo luôn chào đón và đồng hành cùng doanh nghiệp”

09:11:07 | 1/6/2021

Đó là chia sẻ của ông Bun Thó Lào - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ea H’leo. Để phục vụ tốt nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, huyện Ea H’leo đang đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác xúc tiến mời gọi đầu tư, phát triển nhanh và đồng bộ kết cấu hạ tầng. Quốc Hưng thực hiện.

Ông có thể cho biết thành quả kinh tế - xã hội mà huyện Ea H’Leo đã đạt được trong nhiệm kỳ qua?

Nhiệm kỳ qua, nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành và các cơ quan, địa phương trong tỉnh; Đảng bộ và nhân dân huyện Ea H’leo đã nêu cao tinh thần đoàn kết, huy động tối đa các nguồn lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được những kết quả khá tốt trên nhiều lĩnh vực.

Theo đó, nền kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá ổn định; tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt xấp xỉ trên 11%, đạt so với Nghị quyết đề ra (11-12%). Cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất của các ngành kinh tế đều tăng vượt so kế hoạch đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giảm xuống còn dưới 5%; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đã được cải thiện với mức thu nhập bình quân đầu người đạt 48,89 triệu đồng/người/năm. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm đầu tư và đạt kết quả tốt. Văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn ngày càng vững mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng có những chuyển biến rõ nét; vai trò lãnh đạo của Đảng toàn diện hơn.

Ông có thể cho biết những mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ea H’leo, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra?

Đại hội Đảng bộ huyện Ea H’leo lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra mục tiêu: Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ; nông nghiệp; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng. Phát triển nông nghiệp hàng hóa, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bền vững làm nền tảng; khai thác và phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của huyện, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững; giải quyết việc làm, các chính sách an sinh xã hội; đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực quản lý và điều hành của chính quyền, phát huy dân chủ, củng cố niềm tin của nhân dân. Xây dựng huyện Ea H’leo phát triển nhanh và bền vững.

Để hiện thực hóa Nghị quyết, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Đảng bộ và chính quyền huyện Ea H’leo có chương trình hành động như thế nào, thưa ông?

Để triển khai, tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết vào thực tiễn, tạo định hướng chính trị cơ bản cho sự phát triển của huyện, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, Huyện ủy Ea H’leo đã kịp thời xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó đề ra một số giải pháp trọng tâm như: Tổ chức tốt việc tuyên truyền, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nâng cao chất lượng toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách an sinh xã hội. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nội chính. Tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ các nhiệm vụ trọng tâm có tính chất đột phá.

Tỉnh Đắk Lắk đã và đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư. Thực hiện chủ trương này, huyện Ea H’Leo đã có những nỗ lực gì?

Để thực hiện kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư của tỉnh, huyện Ea H’leo đã triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể. Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện xây dựng Kế hoạch 07/KH-UBND, ngày 11/01/2021 kêu gọi thu hút đầu tư, xây dựng phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm phía Bắc huyện Ea H’Leo và cụm công nghiệp Ea Ral giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc tăng cường công tác xúc tiến mời gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025; định hướng đến 2030; phát triển nhanh và đồng bộ kết cấu hạ tầng phục vụ tốt cho các doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chú trọng phát triển công nghiệp gắn với phát triển dịch vụ các khu dân cư đô thị và bảo vệ môi trường. Định hướng ưu tiên chọn lọc trong kêu gọi thu hút các dự án đầu tư phát triển các ngành công nghiệp sạch, công nghiệp phụ trợ, có hàm lượng công nghệ cao.

Ngoài ra, Huyện uỷ đã chỉ đạo UBND huyện thành lập Tổ kêu gọi thu hút đầu tư của huyện, để đồng hành cùng doanh nghiệp, làm đầu mối liên hệ thường xuyên với doanh nghiệp; chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện các thủ tục hành chính, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia đầu tư.

Với tư cách lãnh đạo địa phương, ông có thông điệp gì với các doanh nghiệp, nhà đầu tư?

Huyện Ea H’leo đặt mục tiêu đến năm 2025: tổng số doanh nghiệp trên địa bàn đạt 750 doanh nghiệp (bình quân hàng năm thành lập mới khoảng 50 doanh nghiệp) đồng thời có 70 hợp tác xã (trung bình mỗi năm thành lập mới 7 hợp tác xã); có 60 tổ hợp tác, số tổ hợp tác thành lập mới (bình quân hàng năm là 10 tổ hợp tác); số hộ kinh doanh đạt khoảng 4.000 hộ kinh doanh. Để đạt được mục tiêu đó, Đảng bộ huyện đã xác định phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư gắn với việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Chú trọng thu hút các nhà đầu tư có năng lực tài chính, có kinh nghiệm và khả năng đầu tư ổn định lâu dài bằng tinh thần luôn giang tay chào đón và đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum