QUẢNG NGÃI

Huyện Nghĩa Hành: Quyết tâm bứt tốc mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới

11:59:13 | 15/6/2021

Phát huy những thành tựu quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Nghĩa Hành đang tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của huyện về KT- XH, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Kinh tế giữ vững nhịp độ tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất năm 2020 đạt 4.214,35 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 1,03% so với cùng kỳ. Đầu tư xây dựng cơ bản có nhiều bước tiến đáng kể; nhiều tuyến đường lớn kết nối hệ thống giao thông liên tỉnh đảm bảo đủ điều kiện lưu thông hàng hóa.

Sau 8 năm thực hiện xây dựng Nông thôn mới (NTM), huyện đã huy động gần 1000 tỷ đồng; 11/11 xã đều đạt chuẩn NTM, đưa Nghĩa Hành cán đích và trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2018. Sau khi được công nhận huyện NTM, ở nửa cuối nhiệm kỳ 2015- 2020 Nghĩa Hành nỗ lực thực hiện xã NTM nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2030 trở thành huyện NTM nâng cao.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện Nghĩa Hành có diện tích đất sản xuất nông nghiệp tập trung lớn, là điều kiện quan trọng để thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hình thành các dự án sản xuất tập trung trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thu hút các doanh nghiệp đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao. Huyện khuyến khích đầu tư các dự án nông nghiệp sạch, hữu cơ, phát huy thế mạnh của từng địa phương, xây dựng mỗi xã một sản phẩm chủ lực; tập trung xây dựng cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao có bao tiêu sản phẩm.

Trong lĩnh vực công nghiệp, với lực lượng lao động dồi dào, tỷ lệ qua đào tạo cao, có khả năng đáp ứng nhu cầu về lao động của các dự án đầu tư quy mô lớn trên địa bàn là một lợi thế quan trọng để huyện Nghĩa Hành thu hút các dự án sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Hiện trên địa bàn huyện có 2 cụm công nghiệp (CCN), trong đó: CCN Hành Minh-Hành Đức đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư; CCN Đồng Dinh quy mô 30 ha có 10 nhà máy đang hoạt động. Toàn huyện có hơn 1.200 cơ sở, hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra. Nghĩa Hành cũng là điểm sáng của tỉnh Quảng Ngãi trong việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia với 37/37 trường ở cả 3 bậc học đạt chuẩn. Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở được củng cố theo hướng tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đi đôi với đảm bảo nhân lực phục vụ; có 12/12 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, 12/12 trạm y tế đều có bác sĩ...

Theo ghi nhận của Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành - ông Đinh Xuân Sâm, những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã củng cố thêm nền tảng vững chắc và những bài học kinh nghiệm quý báu để toàn hệ thống chính trị huyện nhà vững bước vào nhiệm kỳ mới 2020- 2025 với những định hướng mang tính chiến lược và quyết tâm bứt tốc mạnh mẽ hơn, vươn lên thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, huyện Nghĩa Hành đề ra 2 nhiệm vụ đột phá cần thực hiện gồm: tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ và huy động mọi nguồn lực để xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng KT- XH, nhất là hạ tầng đô thị. Rà soát điều chỉnh để xây dựng bổ sung quy hoạch các ngành, lĩnh vực, đảm bảo khả thi, tầm nhìn, có yếu tố bền vững, ưu tiên quy hoạch mở rộng đô thị, xây dựng chuỗi đô thị kết nối theo chiều sâu với không gian phát triển từng đô thị có tính bổ trợ cho nhau và quy hoạch phát triển vùng cây ăn quả. Rà soát hạ tầng CCN Đồng Dinh, Hành Minh-Hành Đức để có kế hoạch phát triển, thu hút đầu tư; phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là các ngành có giá trị gia tăng cao. Phát triển du lịch cộng đồng, gắn với giữ gìn, quảng bá giá trị văn hóa phi vật thể của quê hương. Tích cực xúc tiến đầu tư, xây dựng cổng thông tin điện tử chuyên về thu hút đầu tư; chú trọng tìm kiếm thu hút các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao.

Nguồn: Vietnam Business Forum