QUẢNG NGÃI

Diện mạo mới, sức sống mới trên quê hương Mộ Đức

12:15:16 | 15/6/2021

Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Mộ Đức đã nỗ lực phấn đấu gặt hái nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân. Trong giai đoạn này, nhiều dự án công nghiệp, thương mại, dịch vụ đã được đầu tư và đưa vào hoạt động, góp phần mang lại diện mạo mới, sức sống mới cho vùng quê Mộ Đức anh hùng.


Ông Phạm Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức

Theo ghi nhận của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức - ông Phạm Ngọc Lân, trong 5 năm qua nền kinh tế huyện đã có sự chuyển biến rõ nét; giá trị sản xuất hàng năm tăng bình quân 9% - 10%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Huyện thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, chú trọng thu hút đầu tư vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Công cuộc tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện, góp phần mang lại diện mạo mới đầy khởi sắc cho nông thôn huyện nhà.

Nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, những năm qua hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện được quan tâm đầu tư, nhất là trung tâm thị trấn và khu vực phía Đông. Nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng ngày càng đa dạng. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông có bước chuyển biến đáng kể, trong đó hạ tầng giao thông kết nối vùng kinh tế phía Đông - phía Tây và trung tâm thị trấn từng bước được hoàn thiện; không gian đô thị Mộ Đức được mở rộng góp phần thay đổi bộ mặt đô thị, tạo bước đột phá trong chuyến dịch cơ cấu kinh tế của huyện, từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân. Các tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, hoàn thành các tiêu chỉ Nông thôn mới; giao thông được đầu tư theo quy hoạch, góp phần rất lớn cho phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 3 cụm công nghiệp (CCN) được hình thành với tổng diện tích 84,442 ha. Trong đó 2 CCN Quán Lát và Thạch Trụ đã được giải phóng mặt bằng để đầu tư hạ tầng, từ đó thu hút các dự án sản xuất kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn; giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm chiếm khá cao trên tổng giá trị sản xuất công nghiệp của huyện, giải quyết việc làm cho 400 lao động địa phương. Đây cũng chính là tiền đề vững chắc để lĩnh vực công nghiệp của huyện phát triển trong những năm tiếp theo.

Với sự vào cuộc của các cấp các ngành, đến nay huyện Mộ Đức đã thu hút 53 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 3.578,9 tỷ đồng, trong đó có 16 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, tổng vốn đăng ký 1.659,9 tỷ đồng; 37 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp với tổng vốn đăng ký 1.919 tỷ đồng. Ngoài ra còn có các dự án khác đang trong giai đoạn khảo sát xin chủ trương đầu tư. Các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn trong cả lĩnh vực nông nghiệp lẫn công nghiệp theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong nhiệm kỳ qua đã và đang phát huy hiệu quả. Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách đối với người có công và các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,7% đầu nhiệm kỳ xuống còn 4,5%. Quốc phòng, an ninh được củng cố, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.


Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thăm trang trại bò sữa Vinamilk Quảng Ngãi (tại huyện Mộ Đức)

Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là tiền đề quan trọng đồng thời cũng là động lực thúc đẩy toàn hệ thống chính trị huyện Mộ Đức tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII (nhiệm kỳ 2021 - 2025), tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá để đưa Mộ Đức trở thành huyện phát triển của tỉnh Quảng Ngãi và đạt chuẩn huyện Nông thôn mới vào năm 2025. Theo đó, huyện chú trọng phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại gắn với xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, khâu đột phá là nông nghiệp sạch, hữu cơ. Phát triển thương mại, dịch vụ, điểm dừng chân gắn với đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các CCN, các điểm kinh tế, khâu đột phá là phát triển công nghiệp chế biến nông sản. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, kiến tạo, phục vụ, thúc đẩy xây dựng Chính quyền điện tử. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; khâu đột phá là nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn và chất lượng giáo dục phổ thông, tổ chức bán trú, giáo dục ngoại ngữ và ứng dụng kỹ năng số.

Bên cạnh đó, huyện Mộ Đức tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và ưu tiên kêu gọi đầu tư các dự án về công nghiệp chế biến tại các CCN, tạo động lực cho nông nghiệp của huyện phát triển. Kêu gọi, khuyến khích đầu tư phát triển các vật liệu xây dựng mới, chế biến gỗ, may mặc, da giày... vào CCN Quán Lát. Khuyến khích đầu tư phát triển mạnh du lịch biển, du lịch nông nghiệp, du lịch gắn với các lễ hội ẩm thực, lễ hội ngày mùa; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm ở suối nước nóng Thạch Trụ, núi Long Phụng, làng văn hóa du lịch Dương Quang, di chỉ văn hóa Sa Huỳnh tại xã Đức Thắng; du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng tại xã Đức Lợi... Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có sản phẩm du lịch, gắn kết với các chuỗi du lịch của tỉnh. Huyện cũng sẽ huy động tối đa nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, chú trọng các công trình ở vùng kinh tế trọng điểm, vùng kinh tế phía Đông, phía Tây huyện và các dự án mang tính đòn bẩy cho các vùng lân cận có điều kiện phát triển.

Nguồn: Vietnam Business Forum